Strona główna > Historia > Antypolonizm niszczy Polskę i Polaków

Antypolonizm niszczy Polskę i Polaków

no_entrance_for_poles1-322x216Antypolonizm ( polonofobia) termin określający zbiorowo wszelkie uprzedzenia i postawy wrogości wobec Polaków. Często opiera się na stereotypach etnicznych, prowadzących do zachowań dyskryminacyjnych i odbieranych jako krzywdzące. Posługujący się tym terminem publicyści,  politycy i duchowni sięgają po niego najczęściej w kontekście  incydentów, znamionujących niechęć do Polaków (polish jokes, stereotypowe zdania o Polakach w zagranicznych mediach, przekłamania historyczne w rodzaju polskich obozów koncentracyjnych). 

Historycznym odpowiednikiem antypolonizmu jest polakożerstwo, określenie używane w XIX w. wobec antypolskiej polityki Otto von Bismarcka. W szerszej perspektywie antypolonizm mieści się w antyslawizmie, rasistowskim nastawieniu wobec wszystkich Słowian.

Termin antypolonizm używany jest sporadycznie od początku XX wieku (pojawia się m.in. w pracy prof.Franciszka Bujaka La question Juive en Pologne z 1919) przez analogię do antysemityzmu.  Określenia antypolonizm w kontekście wyniszczenia biologicznego Polaków  wielokrotnie używali niemieccy naziści w okupowanej Polsce. Hans Frank w podsumowaniu swojej wypowiedzi na temat przebiegu akcji AB w Generalnym Gubernatorstwie stwierdził: „Nadal będziemy stać na stanowisku zdecydowanie antypolskim..” Antypolonizm z antysemityzmem powiązał także Edmund Osmańczyk w wydanej w 1947 roku książce Sprawy Polaków. Używany także m.in. przez Jana Józefa Lipskiego w analogicznym kontekście w latach Solidarności. Na początku lat 90. termin antypolonizm pojawił się w polskiej publicystyce prawicowej i skrajnie prawicowej  jako odpowiedź na oskarżenia o antysemityzm ze strony środowisk  żydowskich. Określenie zyskało popularność w trakcie sporu o pogrom w Jedwabnem.

Jednym z glównych animatorów kampanii antypolonizmu jest L. Uris,  zydowski pisarz z USA, autor licznych – pełnych nienawiści do Polaków –  książek, w tym kilku bestsellerów; zyskaly one miliony czytelników, mimo  bardzo miernej formy artystycznej; w najslynniejszej z jego książek  (Exodus, New York 1958) znalazla się informacja, że „Przez siedemset lat  Żydzi w Polsce byli poddawani prześladowaniom najróżniejszego rodzaju,  poczawszy od maltretowania po masowe mordy”; wg Urisa nawet po  uwolnieniu ziem polskich 1945 od resztek wojsk hitlerowskich Żydzi,  którzy ocaleli z zagłady, niedawni więźniowie Oświęcimia, woleli wrócic  za obozowe druty aniżeli żyć wśród Polaków, którzy czynili wszystko, co  bylo w ich mocy, aby dokończyc dzieło eksterminacji zaplanowane przez  nazistów; w USA w ciagu roku sprzedano kilka milionów egzemplarzy  Exodusu, a jego ekranizacja filmowa byla przebojem kasowym (…)

W ksiażce rabina H.M. Shonfelda The Holocaust Victims Accuse (New York  1977)znajduje się stwierdzenie: „U Żydów w Polsce przyjęlo się  powiedzenie: jeśli Polak spotka mnie na brzegu drogi i nie zabije, to  zrobi tak tylko przez lenistwo” (…)

W  „naukowej” ksiażce The Holocaust Years (New York 1978) znajduje się  zapewnienie: „To nie przez przypadek naziści wybrali Polskę na miejsce  eksterminacji Żydów z Europy. Polska byla najbardziej dogodnym regionem  dla obozów koncentracyjnych, poniewaz trwajacy od stuleci klimat  antysemityzmu w tym kraju prowadzil do terroru wobec Żydów.” (…)

… jednym z najskrajniejszych antypolskich oszczerców był uratowany  przez polskiego chlopa, O. Pinkus; w książce House of Ashes pisal: „w  krótki czas póżniej mordowanie Żydów stalo się regularna polityka Armii  Krajowej (…) wszyscy lokalni czlonkowie Podziemia, których znaliśmy osobiście  przyznawali, że mordowali Żydów i powiedzieli nam, ze Organizacja ta  miala tajne instrukcje, aby nas [Żydów – J.R.N.] likwidowac (J.  Modrzejewski, Genocide of the National Charakter, „The Kościuszko  Foundation Monthly News Letter”, 1974, May) (…)

… znamienny byl fakt, ze jednym z najskrajniejszych rzeczników  antypolonizmu w Anglii lat 80. byl znany brytyjski potentat prasowy, z  pochodzenia czeski Żyd, R. Maxwell, jak obecnie wiadomo podwójny agent wywiadu sowieckiego i izraelskiego; będac wydawca panegirycznej  biografii-albumu gen. W. Jaruzelskiego, równocześnie wyróżnial się  skrajnymi negatywnymi uogólnieniami na temat Polaków jako narodu, m.in.  podczas organizowanej 10-13 lipca 1988 wielkiej konferencji na temat  zagłady Żydów podczas II wojny świat. Maxwell powiedzial: „Polacy byli i  nadal w pewnej mierze sa najwścieklejszymi antysemitami – jest faktem, że byli obecni wokól owych obozów, widzieli i aprobowali wszystko, co  się w nich dzialo, żyli w ich poblizu i nie uczynili nic, badz doslownie  nic, aby to powstrzymac”; w bardzo popularnym brytyjskim czasopiśmie  mlodziezowym „The Face” wkrótce po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce  napisano, ze w czasie II wojny światowej Polacy walnie pomagali  hitlerowcom, tworzac oddzialy „Polskich Niebieskich”, „szczególnie  gustujacych w niszczeniu getta”, (slowa te ukazaly się w tekście  wspólpracowniczki „The Face”, zadeklarowanej komunistki J. Burchill).

Czas w koń­cu, aby­śmy an­ty­po­lo­nizm po­trak­to­wa­li ja­ko zbrod­nię nie tyl­ko rów­ną an­ty­se­mi­ty­zmo­wi, ale o wie­lo­kroć więk­szą. Wszak je­ste­śmy Po­la­ka­mi i nie po­win­no to ni­ko­go dzi­wić, po­dob­nie jak nie dzi­wi ni­ko­go zwal­cza­nie an­ty­se­mi­ty­zmu na ca­łym świe­cie przez śro­do­wi­ska ży­dow­skie i fi­lo­se­mic­kie.( faktycznie nie dziwi,bo antysemityzm i holocau$t,to maszynka do robienia pieniędzy,polonuska )

więcej o tym tutaj

Za:http://www.twojewiadomosci.com.pl/content/antypolonizm-niszczy-polsk%C4%99-i-polak%C3%B3w

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.