Strona główna > NWO > Apokalipsa > Antychryst będzie witany dźwiękami gongów

Antychryst będzie witany dźwiękami gongów

Antychryst będzie witany dźwiękami gongów.

a

Obecnie na całym świecie, w szalonym tempie, idzie budowa „Nowego Porządku Świata” (New World Order) czyli imperium nadchodzącego Antychrysta-moshiacha. Wraz ze zniszczeniem ostatnich śladów suwerenności państwowej różnych krajów, narzucaniem mieszkańcom wszystkich państw dokumentów elektronicznych, powszechnym ustanowieniem zboczeń i perwersji i innych plugastw antychrześcijańskiej globalizacji, w świecie zachodzą i inne procesy o tej samej orientacji, które, maskując się podstępnymi sloganami „dobrych intencji”, często pozostają niezauważone. Te procesy związane są już z bezpośrednim przygotowaniem do powszechnego zainstalowania atrybutów antychrystusowego, szatańskiego kultu religijnego, którego duchowym fundamentem jest ekumenizm. Jednym z przykładów tworzenia tego kultu jest utworzenie w licznych krajach świata parków światowych religii, z których największy planuje się wybudować na przedmieściach Moskwy (mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie). Jeszcze jednym przykładem jest pojawienie się w Moskwie kompleksu ekumenicznego pod bluźnierczą nazwą „Nowa Jerozolima”. Wybudowane pod „dobrym” pretekstem współdziałania religii te kompleksy architektoniczne z pewnością staną się fundamentem religii Antychrysta-moshiacha. Niestety, takich przykładów można zobaczyć coraz więcej. Siły Zła prowadzące do świata Antychrysta-moshiacha, jak gdyby zerwały się z łańcucha i wszystkimi siłami przygotowują nie tylko jego nadejście ale i już budują dla niego szatańską infrastrukturę w różnych krajach świata. W ten schemat wpisuje się także następująca symboliczna struktura, która jest z wielką pompą instalowana w różnych krajach świata. Mowa jest o niejakim „Gongu Pokoju”, który, kilka lat temu, zaczęła pewna organizacja o nazwie „Indonezyjski Komitet Pokoju”, narzucać w formie podarunku rozlicznym krajom świata.

a00

Ten obiekt wygląda w następujący sposób: „”Gong Pokoju” przedstawia sobą metalowy dysk w którego środku jest  przedstawionych 10 symboli największych religii świata, które są wyznawane przez większość ludności świata. To jest islam, hinduizm, judaizm, chrześcijaństwo, buddyzm, konfucjanizm, taoizm, sikhizm, szintoizm i hidu-bali. Dalej, wokół krawędzi rozmieszczone są flagi państw świata. W centralnym okręgu gongu przedstawiony jest glob ziemski”(http://denkrap.blogspot.ru/2012/04/blog-post_24.html). Nawet pobieżny rzut oka na ten obiekt nie pozostawia wątpliwości, że w planie duchowym jest on czysto żydomasońskim i ekumenicznym projektem ponieważ taka jest właśnie żydomasońska idea jedności wszystkich religii, która legła u podstaw współczesnej idei ekumenizmu. Jednocześnie ekumenizm jest niezwykłą, nową herezją, narzucaną światu przez siły satanistyczne. „Ekumenizm jest herezją herezji dlatego, że do tej pory każda oddzielna herezja w historii Cerkwi usiłowała sama stanąć na miejscu prawdziwej Cerkwi a ruch ekumeniczny łącząc wszystkie herezje wzywa je wszystkie aby uważały się za jedyną prawdziwą Cerkiew” (Metropolita Witalij (Ustinow)-Raport dla Soboru Archijerejskiego Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi Zagranicznej, 1967). W ten sposób doktryna ekumenizmu próbująca zjednoczyć wszystkie istniejące doktryny religijne świata jest podstawą do utworzenia przyszłej wiary zjednoczonej ludzkości czyli religii Antychrysta-moshiacha. Wraz z symbolami religijnymi „Gong Pokoju” zawiera flagi wszystkich państw świata i w ten sposób świadczy nie tylko o religijnym ale i o politycznym zjednoczeniu wszystkich państw świata. W ten sposób autorzy tego projektu na poziomie symbolicznym umieścili w nim ideę jednego państwa światowego z jedną religią. Oficjalna wersja pochodzenia i dalszego narzucania rozlicznym krajom świata żydomasońsko-ekumenicznego „Gongu Pokoju” jest następująca: „12 października 2002 roku na indonezyjskiej wyspie Bali miał miejsce zamach terrorystyczny w rezultacie którego zginęło 202 obywateli z 21 krajów świata. Ku pamięci tych niewinnych ofiar i z celem przypominania całemu światu o konieczności walki o pokój, Indonezyjski Komitet Pokoju stawia na całym świecie symbole-GongiPokoju. Są one stawiane tylko w jednym mieście danego kraju. Gongi Pokoju są już ustawione w stolicach takich państw jak: Indie, Indonezja, Wietnam, Chiny, Mozambik, Laos, Polska, USA, Izrael, Węgry i inne. O tym jaka niesamowita ilość zamachów terrorystycznych i wojen miała miejsce przez ostatnie dziesięciolecie w świecie to powszechnie wiadomo. Jednakże z jakiegoś powodu tylko Indonezja nagle poczuła tak głębokie współczucie wobec ofiar zamachu, że zaczęła wykonywać „Gongi Pokoju” i składać je w darze wszystkim innym krajom świata. Przy czym 90% ludności tego kraju wyznaje islam, religię, która nie cechuje się szczególną tolerancyjnością a tym bardziej skłonnością do ekumenizmu. Być może odpowiedź leży w tym, że do 1942 roku Indonezja była zależna od Holandii, państwa znanego z tego, że jest ono awangardą uznawania wszystkich znanych występków (narkomanii, zboczeń seksualnych, itd.). Świadczy to o znaczącym wpływie na politykę Holandii sił żydomasońsko-satanistycznych, które jak straszna zaraza, zaraziły prawdopodobnie i Indonezję, chociaż ta śmiertelna choroba dotyka obecnie, w mniejszym lub większym stopniu, wszystkie kraje świata. Warto zauważyć, że okres od 1965 roku do 1998 roku, otrzymał oficjalną nazwę „Nowego Porządku”. Dlatego nic dziwnego, że Indonezja w tym przypadku, została jednym z promotorów Nowego Porządku Świata (New World Order), narzucającym innym krajom świata żydomasońsko-ekumeniczny i globalistyczny projekt „Gong Pokoju”. Dlaczego podstawą tego projektu został wybrany właśnie gong? Prawdopodobnie jest to związane z tym, że gong jest tradycyjnym instrumentem muzycznym Chin, kraju w którym istnieje kult Smoka, który według Pisma Świętego i Tradycji Cerkwi Prawosławnej, jest wizerunkiem Szatana. Dlatego, być może, że właśnie dźwięki gongu tak jak i dźwięki szamańskiego bębna, odgrywają ważną rolę w odprawianiu satanistycznych obrzędów. Niestety, nie tak dawno ten jawnie żydomasońsko-ekumeniczny symbol pojawił się i na prawosławnej Ukrainie, w mieście Kriemienczug, które to miasto zostało dziewiątym z kolei miastem na planecie gdzie pojawiło się to ekumeniczne plugastwo.

a0

Według „Interfax-Ukraina”, uroczysta ceremonia odbyła się 21 września 2010 roku w Parku Pokoju miasta Kriemienczug. „Gong Pokoju” był ufundowany przez wspólnotę międzynarodową. Stał się on swego rodzaju sposobem na zjednoczenie ludzkości całej planety. Na zewnętrznym okregu wyobrażone są flagi wszystkich suwerennych krajów świata. Ogólny wygląd gongu uosabia piękno, wszechstronność i harmonię braterskich więzi”-wyjaśnił przedstawiciel ambasady Indonezji na Ukrainie. Prezydent Międzynarodowego Komitetu Pokoju, pan Dzhuyoto Suntani, na ceremonii powiedział, że panuje się stworzenie zespołu miast w których będą ustawiane „Gongi Pokoju”. Dodał on także, że następnym miastem w którym będzie ustawiony „Gong Pokoju” będzie Oslo. „Ogółem w najbliższym czasie planuje się ustawienie „Gongu Pokoju” w ponad 30 krajach. „Gong Pokoju” to jest 150-kilogramowy metalowy dysk na którym wyobrażone są symbole suwerennych krajów i religii świata”. Według mera miasta Kriemienczug, Nikołaja Głuchowa, „Gongi Pokoju” są ustawione w stolicach innych krajów a miasto Kriemienczug jest pierwszym miastem, które nie jest stolicą. Kriemienczug był wybrany przez inicjatora „Gongu Pokoju”, na jego ustawienie, za owocną współpracę z licznymi miastami świata, z uwzględnieniem bohaterskiej historii miasta, wielu ofiar, które miasto poniosło w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”-powiedział prezydent Międzynarodowego Komitetu Pokoju, D. Suntani. „Gong Pokoju” ,podarowany przez Indonezyjczyków, został ustawiony w Parku Pokoju na specjalnie wybudowanej steli. D. Suntani w czasie ceremonii odsłonięcia „Gongu Pokoju” zaproponował stworzenie międzynarodowego stowarzyszenia miast w których już stoją „Gongi Pokoju”, co „w przyszłości przyczyniłoby się do walki o pokój, do walki z terroryzmem, z ksenofobią i totalitaryzmem” (http://denkrap.blogspot.ru/2012/04/blog-post_24.html).

Ponadto mer Kriemienczuga poinformował, że wyobrażony na „Gongu Pokoju” znak Słońca, który pozornie jest podobny do swastyki, będzie usunięty. „Podjęliśmy wspólną decyzję aby usunąć ten znak z „Gongu Pokoju” ponieważ mieszkańcy mogą odczytać go niewłaściwie”-powiedział urzędnik miejski. Niestety, mer nie zauważył nie tylko ogólny antychrześcijański charakter tego „Gongu Pokoju” ale i tego nie zauważył, że pod swastyką widnieje Krzyż, przy czym jest on umieszczony w miejscu w które człowiek, obsługujący „Gong Pokoju”, będzie właśnie uderzał.

a01

Można założyć, że realizacja na terytoriach państw prawosławnych antychrześcijańskich projektów służy do osłabienia ich w aspekcie duchowym. Ostatnio Ukraina była, dosłownie, poddawana nieprzerwanej duchowej agresji ze strony antychrześcijańskich sił. Realizowano cały szereg wielkich projektów: „Gong Pokoju” w Kriemienczugu, największe na świecie centrum chasydzkie „Menora” w Dniepropietrowsku, trzecia w Europie, co do wielkości, świątynia mormońska (w istocie żydomasońska) w Kijowie. Dla zilustrowania skali projektu „Gongu Pokoju” proponujemy niewielki wybór fotografii na których także widać, że „Gongi Pokoju” nie są tylko stawiane w rozlicznych krajach świata ale stają się także miejscem przeprowadzania licznych imprez publicznych.

a02

a03

a04

a05

a06

a07

a08

a09

a0100

Nawet sama nazwa „Gong Pokoju” świadczy o jego duchowej istocie i o tym jaka siła w rzeczywistości stoi za tą inicjatywą. Byłoby to dokladniejsze i właściwsze jeżeliby ten projekt nosił nazwę nie „Gong Pokoju” a „Gong księcia tego świata” i w ten sposób przypominał o swoim prawdziwym panu, „księciu tego świata”. Prawdopodobnie w najbliższej przyszłości „Gong księcia tego świata” spróbują ustawić i w Rosji, która musi jeszcze przejść egzamin w tej sprawie. I chciałoby się wierzyć, że kiedy „Gongi Pokoju” wszystkich krajów świata (zjednoczonych w jednym państwie światowym) będą gromko witać Antychrysta-moshiacha to Rosja nie będzie brać udziału w tej szatańskiej orkiestrze. A na razie w licznych krajach świata, jak gdyby guzy rakowe, mnożą się żydomasońsko-ekumeniczne „Gongi Pokoju” przyzywające swoim szatańskim dźwiękiem nadejście Antychrysta-moshiacha.

Boże! Uratuj, zachowaj i zmiłuj się nad Rosją!

Służba prasowa Ruchu „Opór wobec Nowego Porządku Świata”

UWAGA! Redakcja W-P rekomenduje, dla zainteresowanych powyższym problemem, obejrzenie filmów dotyczących „gongów Antychrysta” na www.youtube.com wprowadzając do wyszukiwarki hasło „world peace gong”.

Za: http://dsnmp.yomu.ru/antihrista-budut-vstrechat-udarami-gonga-foto/

Data publikacji: 5.02.2014

Przekład: RX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.