Antychryst

a
Kazanie i działalność antychrysta [Sermon and Deeds of the Antichrist]
(Diabeł zbliża się by poinstruować antychrysta)
Luca Signorelli, 1499-1502

Jak w Chrystusie mieszka cała pełnia Bóstwa, tak w antychryście pełnia wszelkiej niegodziwości. Nie w tym sensie, że jego człowieczeństwo ma być przejęte przez diabła w jedność osoby. . ., ale że diabeł poprzez sugestię napełnia go swoim złem obficiej niż wszystkich innych„. – św. Tomasz z Akwinu (Summa III:8:8)

Ale wielu chrześcijan będzie pamiętać, że to wszystko o antychryście przepowiedziano w przeszłych wiekach by dostrzec oszustwa szatana i nie dać się oszukać. Oni staną silni i oświecą bojaźliwych i ich pocieszą.” – Bernadine Von Busto

CZAS ANTYCHRYSTA? – JAK PRZEPOWIEDZIANO W KATOLICKIM PROROCTWIE [CATHOLIC PROPHECY]

TCW przedstawia pracę Yvesa Duponta

(Minneapolis) – 26.11.- Czytelnikom TCW przedstawiamy artykuł o przyjściu antychrysta, autorstwa szanowanego eksperta i pisarza, p. Yvesa Duponta, o katolickim proroctwie. Artykuł zatytułowany ANTYCHRYST napisał we wrześniu 1975, jako odpowiedź dla pewnego człowieka, który błędnie utożsamiał komunizm z antychrystem – negując zupełnie teologiczny fakt, że antychryst jest specyficzną osobą. Yves Dupont, który był zagorzałym antykomunistą i mądrym historykiem, daje właściwe zrozumienie tego co można się spodziewać kiedy publicznie pokaże się straszny „człowiek grzechu” (jak nazwał go św. Paweł w Piśmie Świętym).

Uwaga: Usunęliśmy część Wprowadzenia do artykułu. Przedstawiamy tu cały artykuł (główną treść), napisany na podstawie wieloletnich badań prawdziwych katolickich proroctw i jego pojmowania niezmiennych nauk teologicznych Kościoła na ten temat.

 WPROWADZENIE

W oparciu o katolickie proroctwa jest dosyć wyraźne (p. Dupont wymienia swoją dobrze znaną książkę Katolickie proroctwa), że antychryst przyjdzie po Wieku Pokoju. Wiek Pokoju, który będzie także Wiekiem Maryi, zbiegnie się z panowaniem Wielkiego Monarchy, który pojawi się tuż po upadku komunizmu. . . abstrahując od setki wymienionych przeze mnie proroctw, za wskazówki mamy komentarze Ojców Kościoła. Patrystyczne prace należą do najbardziej autorytatywnych w Kościele Katolickim. . . antychryst będzie wierzył w Boga, ale, tak jak Lucyfer, zbuntuje się przeciwko Niemu, i co gorsze, sam ogłosi się Bogiem. Jego duchowość będzie duchowością diabła. . . będzie Żydem prowadzącym naród żydowski. Izrael może nadal być nieistotną potęgą na światowej scenie, ale w końcu panowania Wielkiego Monarchy będzie faktycznie wielką potęgą.

A zatem Izrael zaakceptuje antychrysta jako Mesjasza i przez krótki czas zapanuje nad całym światem (lub niemal). W ten sposób spełni się talmudyczne marzenie o światowej dominacji i Jednym Światyzmie.

Podsumowanie:

 1. Na krótki czas komunizm zwycięży na świecie..
 2. Bóg pokaże ogromny cud kosmiczny żeby zniszczyć komunizm.
 3. Po tym nadejdzie panowanie Wielkiego Monarchy. Będzie to Wiek Maryi, okres pokoju, dobrobytu, ogromnych nawróceń i wspaniałego rozkwitu powołań religijnych.
 4. Antychryst pojawi się wkrótce po zgonie Wielkiego Monarchy, za jego panowania naród żydowski zwycięży świat na kilka miesięcy, a prześladowania komunistyczne zbledną w porównaniu z tym co Izrael narzuci światu.
 5. Sam Chrystus pokona antychrysta, ale nie pokaże się.
 6. Żydzi się nawrócą, i po krótkim czasie, prawdopodobnie po kilku latach, Chrystus przyjdzie znowu i będzie sądził narody.

INDEKS:

(Liczby w nawiasach oznaczają akapity, a nie strony)

 1. Antychryst będzie człowiekiem, a nie systemem czy reżimem (7, 50)
 2. Będzie Żydem (1, 3)
 3. Przyjdzie z plemienia Dan (29, 39, 25, 26, 50, 55, 57)
 4. Urodzi się na Bliskim Wschodzie (2, 3, 24, 55, 59)
 5. Jego matką będzie opętana przez diabła  nierządnica (3, 37, 50, 57, 59)
 6. Pocznie go człowiek, a nie diabeł (51)
 7. Tak jak matka będzie opętany przez diabła (23, 31, 33, 37, 51, 52, 55, 60)
 8. Będzie znał każdą magiczną sztukę (60)
 9. Będzie cudownym dzieckiem, o wielkiej inteligencji i pamięci (60)
 10. Przez całe życie będzie asystował mu diabeł (3)
 11. Będzie absolutnie nikczemny (31)
 12. Będzie twierdził, że jest prawdziwym Synem Boga Mesjasza (3, 7, 8, 12, 22, 28, 33, 50, 52, 54, 55, 59, 60)
 13. Takiego zaakceptują go Żydzi (7, 27, 50, 55, 59)
 14. Zostanie królem narodu żydowskiego (7)
 15. Odbuduje Jerozolimę i uczyni ją wspaniałym miastem (12)
 16. Jerozolima stanie się stolicą świata (12, 29, 38)
 17. Nie będzie ateistą, będzie wierzył w Boga (50)
 18. Odbuduje jerozolimską świątynię (1, 3, 12, 38)
 19. Zasiądzie w świątyni by czczono go jako Boga (2, 3, 4, 8, 22, 27, 30, 33, 52)
 20. Podbije cały świat (3, 8, 12, 29, 50)
 21. Kto go zaakceptuje będzie nosił jego znak lub oznaczenie (3, 8, 31, 32, 50, 55)
 22. Jedna trzecia podbitych narodów odmówi mu posłuszeństwo (8, 31)
 23. Będzie prześladował ich i torturował każdym udoskonalonym okrucieństwem, ale nie pozwoli by umierali żeby przedłużać tortury  (28, 31, 53)
 24. Ale Bóg nie opuści Wiernych (8, 9, 32)
 25. Irlandia zostanie oszczędzona od prześladowań (40, 41, 42, 43)
 26. Będzie rządził światem przez trzy i pół roku (3, 31, 32, 34)
 27. Będzie działał wielkie cuda i wielu oszuka  (2, 3, 8, 28, 38, 50, 51, 53, 55, 57)
 28. Będą mu się sprzeciwiać Henoch i Eliasz (34, 35, 50, 51, 53, 55, 58)
 29. Uśmierci Henocha i Eliasza (3, 53, 58, 60)
 30. Henoch i Eliasz trzeciego dnia powrócą do życia i wstąpią do Nieba (53, 58, 60)
 31. Powie że oni są magikami i on może sprowadzić ich na ziemię (58, 59, 60)
 32. Dzięki magicznym mocom uniesie się w powietrze, ale prawie natychmiast zostanie powalony przez św. Michała, i zabity (39, 50, 52, 55, 58, 59, 60)
 33. W końcu Żydzi przyjmą Chrystusa jako Mesjasza (34, 60)
 34. Ludzkość otrzyma jakiś czas do odprawienia pokuty przed Sądem Ostatecznym (50, 51, 55)

ANTYCHRYST

Yves Dupont – wrzesień 1975 AD

Antychryst będzie istotą ludzką, szczególnym człowiekiem, nie systemem, reżimem czy ideologią. Wiemy o tym na pewno z Pisma Świętego, z prac patrystycznych, jak również z objawień prywatnych, chociaż tylko te ostatnie nie stanowią stanowczego dowodu.

1.”Chrystus pojawił się wśród Hebrajczyków, i on (antychryst) pojawi się pośród Żydów. Chrystus pokazał swoje ciało jako świątynię, i podniósł je trzeciego dnia, i on także podniesie się znowu w kamiennej świątyni w Jerozolimie”. (św. Hipolit)

2.”Antychryst, syn zatracenia, urodzi się w Korozain, będzie wychowywał się w Betsaidzie, i swoje panowanie rozpocznie w Kafarnaum, zgodnie z tym co powiedział nasz Pan Jezus w Ewangelii: „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! . . . A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!” [ang. ‚A ty, Kafarnaum, które jesteś wyniesione do nieba. . .’] (Łk 10:13-15) Antychryst dokona tysiąc cudów na ziemi. Sprawi, że ślepi będą widzieć, głusi słyszeć, chromi chodzić, zmartwi zmartwychwstawać, tak żeby nawet Wybrany, jeśli możliwe, zostali oszukani przez jego magiczne sztuki. Rozdęty pychą, antychryst wejdzie triumfalnie do miasta Jerozolimy i zasiądzie na tronie w świątyni by być wielbionym jakby był Synem Bożym. Mając serce odurzone arogancją, zapomni że jest tylko człowiekiem, i synem kobiety z plemienia Dan”. (św. Zenobiusz)

3.”Antychryst urodzi się z żydowskich rodziców z plemienia Dan, ale jego matka nie będzie dziewicą, jak wielu uważa. Kiedy Duch Święty wszedł w serce Maryi, tak diabeł wejdzie w matkę antychrysta, i jego diaboliczna siła zawsze będzie go wspierać. Babilon będzie miejscem jego urodzenia, ale wychowywany i edukowany będzie w Betsaidzie i Korozain. Po zakończeniu edukacji u złośliwych duchów uda się do Jerozolimy i zasiądzie w odbudowanej przez siebie świątyni. Podda się obrzędowi obrzezania, twierdząc iż jest Synem Wszechmogącego Boga. Jego pierwszymi nawróconymi będą królowie i książęta. Jego wpływ będzie od morza do morza, głównie poprzez siłę i przekonującą elokwencję. Pokaże wiele znaków i wielkich cudów. Ci którzy w niego uwierzą zostaną oznaczeni znakiem na czole. Przez trzy i pół roku będzie sprawował władzę, i na koniec tego okresu uśmierci Henocha i Eliasza, którzy wcześniej mu się sprzeciwiali głosząc prawdziwą wiarę. Wkrótce potem pojawi się Chrystus, i antychryst zostanie zabity przez Michała Archanioła”. (Mnich Adso, X wiek)

4. „W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem”. (2 Tes 2:1-4)

5.Tych kilka fragmentów wystarczająco pokazują, że antychryst faktycznie będzie człowiekiem. Pośrednio pokazują także, że nie będzie ateistą, bo jego twierdzenie iż jest Bogiem i Synem Bożym samo w sobie jest przyznaniem, że Bóg nie jest mistycznym bytem jak uważają komuniści. Co więcej, zgromadzi razem naród żydowski –  co komuniści starają się osiągnąć. To że każdy mówi, pisze i pisze, pomimo wszystkich protestów, że komunizm jest antychrystem, wprowadza konsternację.

6.Teraz proponuję pokazać dalsze dowody ba absurdalność takiej opinii. Każdorazowo zapraszam Czytelnika by się zatrzymał i zapytał czy te fragmenty opisują komunizm.

7.”Pod każdym względem Kłamca stara się zrobić tak, by wyglądać na Syna Bożego. Chrystus jest królem rzeczy niebieskich i ziemskich, a antychryst będzie królem na ziemi. Zbawiciel posłał apostołów do wszystkich narodów, i on, w podobny sposób wyśle ​​fałszywych apostołów. Chrystus zebrał rozproszone owce, i on w podobny sposób zgromadzi rozproszonych Hebrajczyków. Chrystus ukazał się w postaci człowieka, i on w podobny sposób pokaże się w postaci człowieka”. (Hipolit)

8.”Ten bezbożny człowiek. . . wyda rozkazy, że on sam powinien być czczony jako Bóg. On bowiem powie, że jest Chrystusem, choć będzie Jego wrogiem. Żeby mu uwierzyć otrzyma moc dokonywania cudów, tak że ogień może zstąpić z nieba, słońce zejdzie z orbity i wizja którą pokaże będzie mogła mówić. I takimi cudami zachęci wielu by go wielbili, i by otrzymali jego znak na ręce lub czole. A kto nie będzie go czcił i nie otrzyma Jego znaku umrze w wyniku wyrafinowanych tortur. W ten sposób uda mu się zniszczyć prawie dwie części, trzecia ucieknie w odludne miejsca. Ale on, oszalały i wściekły nieubłaganym gniewem, poprowadzi armię i otoczy góry, do których uciekli sprawiedliwi. A gdy zobaczą ze są osaczeni, będą donośnym głosem prosić Boga o pomoc, a Bóg ich usłyszy, i przyśle im Wybawiciela. . .” (Laktancjusz)

9.”Ale wielu, którzy słuchają Pisma Świętego i mają go w rękach, i pamiętają o nim ze zrozumieniem, uciekną przed jego oszustwem. Albowiem oni wyraźnie zobaczą przez jego podstępny wygląd i przewrotne oszustwa, i uciekną  jego rak i wyniosą się w góry, i ukryją się w jaskiniach ziemi, i będą szuka Przyjaciela człowieka ze łzami i skruszonym sercem: i On wyrwie ich z trudów, i prawą ręką uratuje tych z jego sideł, którzy wznoszą do Niego prośby w godny i sprawiedliwy sposób”. (św. Hipolit)

10.”Antychryst będzie nauczał, że Chrystus był oszustem, a nie prawdziwym Synem Bożym” (św. Hilary)

11.”Na ziemi ponownie pokaże się Neron jako wysłannik i przodek Złego, który przychodzi by zdewastować ziemię i zniszczyć ludzką rasę” (Laktancjusz)

12.”Pewnego dnia zapytaliśmy św. Marcina z Tours o Końcu Świata, i powiedział, że Neron i antychryst przyjdą pierwsi. Neron pokona dziesięciu królów i będzie rządził w krajach zachodnich. Zamierzone przez niego prześladowania pójdą tak daleko, że będą wymagały wielbienia pogańskich bożków. Antychryst najpierw przejmie imperia wschodnie, będzie miał Jerozolimę jako siedzibę o imperialną stolicę. Zarówno miasto jak i jego świątynia zostaną przez niego odbudowane. Jego prześladowania będą wymagały negacji boskości Chrystusa (on sam udaje Chrystusa) i na wszystkich narzuci prawo obrzezania. W końcu sam Neron zginie z rąk antychrysta. Tym sposobem cały świat i jego lud dostanie się w jego jarzmo, aż do czasu kiedy przyjdzie Chrystus, i bezbożny oszust zostanie pokonany”. (Sulpicjusz Sewer)

13.(Uwaga 1.) Ponowne pojawienie się Nerona nie oznacza zmartwychwstania prawdziwego Nerona, ale powstanie człowieka tak złego jak on, albo może mającego takie samo imię.

14.(Uwaga 2.) Rządy antychrysta mają trwać do Drugiego Przyjścia Chrystusa. To nie może być komunizm, ale komunizm na pewno sam w sobie jest próbą diabła zniszczenia Królestwa Bożego. W tym miejscu może być przydatne przypomnienie różnych „planów” (i ich częściowe fiasko) wykorzystywane przez diabła do zniszczenia chrześcijaństwa, które, za każdym razem, prowadziły go do próbowania „nowego” planu.

15.A zatem mieliśmy najpierw reformację w XVI wieku pod koniec 1000 lat pokoju wewnątrz Kościoła. W świecie wierzących takim jak był wtedy, głoszenie filozofii ateistycznej było niewyobrażalne. Celem diabła było osłabienie i być może zniszczenie Kościoła Katolickiego poprzez zastąpienie go rozwodnioną formą chrześcijaństwa. Poniósł fiasko, bo Kościół Katolicki jest nadal żywy, ale udało mu się zasiać nasiona niezgody i podziału, i promowanie filozofii liberalizmu, który przyszedł z protestantyzmem, i stopniowo przechodził z pola religijnego na ekonomiczny i polityczny.

16.Liberalizm był potępiony przez Kościół, liberalni katolicy zostali ostrzeżeni i potępieni przez Grzegorza XVI i Piusa IX w XIX wieku. Leon XIII potwierdził opinię swoich poprzedników i specyficznie potępił pojęcie tzw. „chrześcijańskiej demokracji” (bo demokracja jest politycznym terminem dla liberalizmu, zaś kapitalizm jest jego wyrazem ekonomicznym). Ale moderniści przejęli żagiew subwersji i błędu, i św. Pius X potępił ich na początku XX wieku. Ale ich idee nadal szerzyły się przez około 50 lat do chwili kiedy ich obecność zmusiła Piusa XII do wydania encykliki Humani Generis. Ale kiedy Pius XII zmarł w 1958, nowym heretykom, wtedy znanym jako „postępowcy” udało się zinfiltrować Kościół na najwyższych szczeblach. I w tym miejscu jesteśmy w 1975. „Progresywizm” faktycznie jest religijnym wyrazem liberalizmu.

17.W dziedzinie politycznej, liberalizm zrodził demokrację. To omówiłem w książce Papieże i demokracja [The Popes and Democracy]. W dziedzinie gospodarczej mieliśmy kapitalizm. On opiera się jedynie na zysku, a nie na potrzebach człowieka. Prawda, nie można oczekiwać by jakaś firma czy korporacja osiągała straty, i z tego powodu motyw zysku jest dosyć uzasadniony, nie, jest konieczną zachętą którą niszczy socjalizm wszędzie gdzie dojdzie do władzy, a tym samym doprowadza do całkowitego chaosu ekonomicznego. Ale choć jest to warunkiem niezbędnym, motyw zysku nie może przeważać nad innymi sprawami, i mimo że uzasadnione jest zwiększanie produkcji dóbr konsumpcyjnych, to nie może tolerować spekulacji nieistniejącym pieniądzem tworzonym wyłącznie przez zapisy księgowe. I to, obawiam się, stanowi esencję kapitalizmu, tak różną od przedsiębiorstw prywatnych. Aby mieć pewność, kiedy zniszczy się przedsiębiorstwa prywatne, niszczy się także kapitalizm prywatny, ale odwrotnie do simplistycznego rozwiązania socjalistów, możliwe jest kontrolowanie kapitalizmu bez zniszczenia przedsiębiorstw prywatnych. To osiągnie się kiedy bankom odbierze się prawo emisji nieistniejącego pieniądza.

18.Jakie są inne zła liberalizmu? W jaki sposób diabłu udało się podkopać naszą chrześcijańską cywilizację, kiedy urodził reformację w XVI wieku? Całkowita odpowiedź wymagałaby wielu stron, ale wymienię tylko jeden przykład: dzięki wyższości naszej kultury chrześcijańskiej, słuszne było i pożądane by ludzie z zachodu przynieśli nie-chrześcijanom korzyści ich wiedzy. To nazywa się kolonizacja. Ale, ledwie rozpoczęła się kolonizacja, ludzie z zachodu wyrzekli się filozofii chrześcijańskiej, i kolonizacja w wielu przypadkach stała się nikczemną sprawą, lepiej znaną jako kolonializm. Kolorowych ludzi nigdy nie udało się przeciągnąć na nasz sposób myślenia, bo w ich oczach byliśmy wyzyskiwaczami. Ale to my dawaliśmy im zatrudnienie, porządek i miarkę dobrobytu. Ale jednocześnie karmiliśmy ich naszymi fatalnymi koncepcjami liberalnymi, i ich elity, wykształcone na naszych bezbożnych uniwersytetach, miały w głowach tylko jeden cel: strząsnąć z siebie zachodnie jarzmo tak szybko jak możliwe – i to my nauczyliśmy ich w jaki sposób. Taka jest niekonsekwencja liberalizmu: wykorzystuje z powodu jedynie chciwości, ale mówi wykorzystywanym dlaczego powinni pozbyć się tego jarzma, i jak mają to zrobić! Dlatego po II wojnie światowej w szybkim tempie nastąpiła dekolonizacja. Ale to nie zaspokoiło naszych byłych niewolników, a tylko zachęciło ich do tego by stali się bardziej wymagający i bardziej bojowniczy, gdyż nasza liberalna filozofia jest również ich filozofią. Obecnie nie wahają się by nas szantażować i grozić życiu zachodnich narodów odmawiając nam niezbędnego paliwa. I to osiągnął nasz liberalizm. Gdybyśmy uczyli ich chrześcijaństwa a nie naszego liberalizmu, mogliby być naszymi najlepszymi i najbardziej wdzięcznymi przyjaciółmi.

19.Takie są w skrócie złe konsekwencje liberalizmu w religii, ekonomii i polityce. Dlatego jest jasne, że diabeł osiągnął w pewnym stopniu sukces, kiedy wywołał reformację w XVI wieku. Nie zniszczył wtedy Kościoła Katolickiego, ale nasiona wykiełkowały i teraz rodzą swoje zatrute owoce.

20.Diabeł poszedł krok dalej we francuskiej rewolucji w 1789, i tym razem Kościół Katolicki miał przysięgać lojalność wobec państwa, dwóch papieży usunięto siłą z Watykanu i uwięziono, tysiące księży i zakonnic zabito. Ale rewolucjoniści nadal uważali, że niemądre jest negowanie istnienia Boga, którego nazywali „Bytem Nadrzędnym”. Ateizm miał być pozostawiony na następny krok. Kościół zgromadził się w XIX wieku, ale diabeł uwolnił świeże siły destrukcji w powstającej filozofii komunizmu, bo to pochodzi prosto z rewolucji francuskiej.

21.Najnowszą próbą tego była rosyjska rewolucja w 1917. Tym razem ustawiono scenę dla otwartego odrzucenia istnienia Boga, dla hurtowych prześladowań i dla starannie zaplanowanego mordu poprzez głód dosłownie milionów chłopów wrogich wobec nowego reżimu. Diabeł zrozumiał, że nawet to nie mogło zniszczyć uczuć religijnych narodu. W związku z tym postanowili dokonać infiltracji i zastosować argument dialektyczny (dialog). Starannie wybrano agentów komunistycznych i wykształcono na duchownych na Krymie i w innych miejscach, katolickie dzienniki i czasopisma zostały przejęte i komuniści przyjęli aurę szacowności w swoich relacjach z chrześcijanami. Ten etap osiągnięto w 1975, a jego sukces wydaje się oczywisty. Ale pozory mylą i to także się nie uda, i komuniści zastosują politykę krwawych zniszczeń. To będzie czwarta podjęta przez diabła próba, nie ograniczy się do Rosji jak w 1917, będzie światowa. Ale to też się nie uda. To dlatego kiedy zrozumieli, że ateistyczny materializm jest bezsilny w niszczeniu Królestwa Chrystusa, diabeł spróbuje innej metody: pokaże antychrysta, nie po to by zaprzeczyć istnieniu Boga, ale żeby czczono go jak samego Boga. Bo jeśli serca ludzi nie mogą obejść się bez pojęcia Boga, to powiedzmy im że jestem Bogiem. Taki będzie cel diabła poprzez antychrysta, a Ojcowie Kościoła powiedzą nam że to prawda.

22. „On zasiądzie w świątyni Boga jakby był Chrystusem, i sprowadzi na manowce tych którzy go wielbią”. (św. Ireneusz)

23.”Ten przeklęty jest wysłany przez diabła w celu wprowadzenia ludzi w błąd”. (św. Hildegarda) – prywatne proroctwo

24.”Antychryst urodzi się koło Babilonu. Zdobędzie poparcie wielu dzięki darom i pieniądzom. Sprzeda się diabłu, a potem nie będzie miał anioła stróża ani sumienia”. (św. Hieronim)

25.”Dan, powiedział Mojżesz, jest szczenięciem lwa, i nazywając plemię ‚Dan’ wyraźnie  ogłosił plemię z którego wyjdzie antychryst”. (św. Hipolit)

26.” Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze szczepów izraelskich; będzie on jak wąż na drodze, jak żmija jadowita na ścieżce, kąsająca pęciny konia, z którego jeździec spada na wznak”. (Rdz 49:17-18)

27.”On przywoła do siebie cały naród, z każdego kraju rozproszenia, czyniąc go własnym, jakby byli jego dziećmi, i obieca im odbudować ich kraj i ustanowić znowu ich królestwo i naród, żeby mógł być czczony przez nich jak Bóg”. (św. Hipolit)

28.Sąd Ostateczny będzie poprzedzony przez oszusta antychrysta, który będzie próbował oszukać ludzi na cztery sposoby:

– Przez fałszywą ekspozycję Pisma Świętego, kiedy będzie chciał udowodnić, że jest obiecanym przez Prawo Mesjaszem

– Przez dokonywanie cudów (fałszywych cudów)

– Przez wręczanie prezentów

– Przez  wymierzanie kar. (św. Anzelm)

 29.”Antychryst będzie rządził światem z Jerozolimy, którą uczyni wspaniałym miastem”. (św. Anzelm)

 30.”Bo kiedy przyjdzie, i z własnej woli skupi w sobie apostazję, i osiągnie wszystko co będzie chciał zgodnie ze swoją wolą i wyborem, siedząc także w świątyni Boga, żeby jego głupcy mogli go wielbić jako Chrystusa. . .” (św. Ireneusz)

 31.”Złością, przewrotnością, pożądaniem, złem, bezbożnością, bezwzględnością i barbarzyństwem, Antychryst prześcignie wszystkich ludzi którzy kiedykolwiek zhańbili naturę ludzką”. Dlatego św. Paweł dobitnie nazywa go „człowiekiem grzechu, synem zatracenia. . . Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości”. (2 Tes 1:3,9-10) Dzięki wielkiej mocy, oszustwu i złośliwości uda mu się zwabić albo zmusić do wielbienia go dwu trzecich ludzkości, pozostała trzecia część ludzi będzie najbardziej niezłomnie wierna wierze i kultowi Jezusa Chrystusa. Antychryst będzie prześladował tych odważnych i pobożnych chrześcijan przez trzy i pół roku, i torturował ich taką skrajnością barbarzyństwa, wszystkimi starymi i nowo wymyślonymi instrumentami bólu, żeby prześcignąć wszystkie przeszłe prześladowania Kościoła razem. Wszystkich swoich wyznawców zobowiąże do posiadania na czole lub prawej ręce znaku bestii, i zagłodzi na śmierć wszystkich tych, którzy odmówią przyjęcia tego znaku”. (św. Cyryl Jerozolimski)

 32. „I kościoły także będą płakać wielką lamentacją, bo nie dba się ani o oblację, ani o kadzidło, ani o nabożeństwo  miłe Bogu, a sanktuaria kościołów będą jak chaty ogrodnika, i Świętego Ciała i Krwi Chrystusa nie będzie się pokazywać w tych dniach. Publiczna służba Bogu wygaśnie, psalmodia ustaną, nie będzie się słuchać czytania Pisma Świętego, ale dla ludzi będzie ciemność i rozpacz po rozpaczy, nieszczęście po nieszczęściu. W tym czasie srebro i złoto będą wyrzucane na ulice, i nikt nie będzie ich zbierać, wszystko będzie uznawane za przestępstwo. Bo wszyscy będą chcieli uciekać i się ukryć, a nie będą mogli nigdzie znaleźć schronienia przed nieszczęściami Wroga, ale nosząc na sobie jego znak, będą łatwo rozpoznawalni i uważani za należących do niego. Będzie strach na zewnątrz, i drżenie wewnątrz w ocy i w dzień. Na ulicach i w domach będą leżeć zmarli, na ulicach i w domach będzie głód i pragnienie, na ulicach będzie zgiełk, a w domach biadolenie. I piękno oblicza uschnie, bo ich forma będzie taka jak tych zmarłych, i piękno kobiet zniknie, i zniknie żądza wszystkich mężczyzn. Ale pomimo tego wszystkiego, nawet wtedy Bóg miłosierny i łaskawy nie zostawi ludzi bez jakiegoś komfortu; On skróci nawet te dni do okresu trzech i pół roku, i skróci te czasy ze względu na resztę tych, którzy ukrywają się w górach i jaskiniach, żeby liczba tych wszystkich świętych nie spadła całkowicie. Ale te dni będą szybko biegły, i królestwo oszusta i antychrysta zostanie bezzwłocznie usunięte. I wtedy w końcu w mgnieniu oka minie moda tego świata, i władza ludzi przejdzie w nicość, i zniszczone zostaną wszystkie widoczne rzeczy”. (św. Hipolit)

 33.”Poprzez wydarzenia, które pojawią się w czasie antychrysta zostanie wykazane, że on, apostata i bandyta, pragnie być wielbiony jak Bóg, i że choć sam jest niewolnikiem, chce być ogłoszony jako król. Bo obdarzony całą mocą diabła, przyjdzie nie jako sprawiedliwy król, a nie jako prawowity król posłuszny Bogu, ale jako bezbożny, niesprawiedliwy i bezprawny, jako nikczemny i morderczy apostata, jako bandyta, skupiający w sobie szatańską apostazję, i odstawiający bożków, by przekonać ludzi, że sam jest Bogiem”. (św. Ireneusz)

 34.”Ale kto czyta ten tekst, nawet w pół-śnie, musi zauważyć, że królestwo antychrysta wściekle, choć przez krótki czas, zaatakuje Kościół, zanim Sąd Ostateczny Boga wprowadzi wieczne panowanie świętych. Bo to jest oczywiste z kontekstu, że czas, czasy i połowa czasu, oznacza rok, i dwa lata, i pół roku, czyli trzy i pół roku. Czasami w Piśmie to samo wskazuje miesiące. Bo chociaż wyraz czasy wydaje się być tu użyty w języku łacińskim w sposób nieokreślony, jest tak tylko dlatego, że łacinnicy nie mają podwójnego [wyrazu?], jak Grecy, i jak mówi się iż mają również Hebrajczycy. Dlatego ‚czasy’ użyte są dla dwóch czasów. Jest to znany temat w rozmowach i sercach wiernych, że w ostatnich dniach przed Sądem, Żydzi uwierzą w prawdziwego Chrystusa, czyli w naszego Chrystusa, dzięki temu wielkiemu i podziwianemu prorokowi Eliaszowi, który objaśni im Prawa. Bo nie bez powodu mamy nadzieję, że przed przyjściem naszego Sędziego i Zbawiciela przyjdzie Eliasz, bo mamy dobry powód by uważać, że on teraz żyje, bo jak wyraźnie informuje nas Pismo, został wzięty z tej ziemi w rydwanie ognia. Dlatego kiedy przyjdzie, przekaże duchowe wyjaśnienie Prawa, które Żydzi obecnie rozumieją cieleśnie. . .” (św. Augustyn)

 35.”W ciągu trzech i pół lat rządów antychrysta Bóg wyśle Henocha i Eliasza by pomogli chrześcijanom”. (św. Benedykt)

 36.(Uwaga) Odwrotnie niż Neron wymieniony w 11, 12 i 13, Henoch i Eliasz wrócą na ziemie jako osoby. Ale to nie jest zmartwychwstanie, bo ich ciała zostały zmienione i zabrane do nieba bez przejścia przez śmierć.

 37.”Antychryst będzie opętany przez szatana i będzie nieślubnym synem żydowskiej kobiety ze Wschodu”. (św. Jan Chryzostom)

 38.”Antychryst będzie uzdrawiał chorych, podnosił zmarłych, przywracał wzrok ślepym, słuch głuchym, mowę niemowom, wywoływał burze i je uspokajał, przemianuje góry, sprawiał, że drzewa będą kwitnąć i więdnąć na jego słowo, odbuduje świątynię jerozolimską, i z Jerozolimy uczyni miasto świata z ogromnym bogactwem ukrytych skarbów”. (Rabanus Maurus, prywatne)

 39.(Uwaga) Antychryst nie może dokonywać prawdziwych cudów, nie może przywracać życia zmarłym. Ale on może podnosić tych, którzy wyglądają na zmarłych zgodnie z ludzką wiedzą i doświadczeniem, ale jeszcze naprawdę nie zmarli. Może również reanimować martwe ciała mocą szatana, żeby wyglądali żywi. Co do jego mocy uzdrawiania i dominacji nad elementami i roślinami, to w ogóle nie jest niemożliwe, bo istnieje dużo więcej w sposobach mocy fizycznych porządku naturalnego niż ogólnie się uznaje. Będzie posiadał wszystko to dzięki swojemu panu, diabłu. Oczywiście dla nas takie cuda wyglądają na cuda, ale nie są w sensie teologicznym. Zauważmy, że R Maurus nie powiedział „wskrzeszać zmarłych”, a „podnosić zmarłych”, co jest ogromną różnicą, bo wyraz „wskrzeszać’, pomimo ograniczeń etymologicznych, rozumiany jest ogólnie jako oznaczający „przywracać do życia”, zaś wyraz „podnosić” nie odnosi się do tego. (Zob. 3, 52 i 55)

 40.”Ocean zatopi Irlandię siedem lat przed końcem, żeby diabeł nie mógł rządzić tym narodem”. (św. Patryk)

 41.”Siedem lat przed ostatnim dniem morze zatopi Irlandię jednym zalaniem”. (św. Columbkille)

 42.”Morze zaleje Irlandię siedem lat przed dniem sądu”. (św. Nennius)

43.”Morze zaleje Irlandię siedem lat przed sądem”. (Leabhar Breac)

44.”W późniejszych wiekach nędza spadnie na wiele narodów, i zawsze Anglicy będą czynić wielkie zło przeciwko dzieciom Eire [Irlandia], potem Anglicy zostaną wypędzeni i Eire stanie się własnością prawowitych właścicieli”. (św. Maeltamhlacht, VII wiek)

45.(Uwaga). To proroctwo, ogłoszone 500 lat zanim Anglicy zaczęli podbijać Irlandię, podaję tu tylko żeby potwierdzić, że obecne czasy są ostatnie, bo Irlandia teraz jest niepodległym krajem, mimo że północna część jest nadal pod angielską kontrolą.

46.”Irlandia przejdzie przez angielską opresję przez tydzień [7] wieków, ale zachowa wierność Bogu i Jego Kościołowi. W końcu czasów Irlandia zostanie uratowana, a z kolei Anglicy będą cierpieć ostre kary. Ale Irlandia będzie instrumentalna w doprowadzeniu Anglików do jedności Wiary”. (św. Patryk, XII wiek)

47.(Uwaga). To proroctwo ogłoszono 400 lat przed założeniem [heretyckiego] Kościoła Anglikańskiego.

48.”Anglicy będą zdradzać jeden drugiego, z uwagi na złamanie ich suwerenności, i swoje miecze i topory wojenne splamią krwią. . . Anglicy i Irlandczycy w Irlandii zjednoczą się w jedną konfederację przeciwko siłom Saksonów. . . Jeden monarcha będzie rządził w Irlandii, nad Anglikami i czystymi Irlandczykami. Za panowania tego człowieka ludzie nie będą cierpieć nędzy”. (św. Senanus, VI wiek)

49.(Uwaga). To dotyczy nadejścia rewolucji angielskiej i inwazji sił z Niemiec, ale to nie musi być w czasie prześladowań przez antychrysta.

50.”Henoch i Eliasz otrzymują wskazówki od Boga w tajemniczy sposób w raju. Bóg pokazuje im dzieła ludzi, jakby mogli je widzieć prawdziwymi oczami. Dlatego ci dwaj ludzie są dużo mądrzejsi od wszystkich mądrych ludzi razem. Ta sama siła która usunęła Henocha i Eliasza z ziemi, sprowadzi ich z powrotem sztormowym wiatrem w czasach kiedy Antychryst będzie głosił swoją fałszywą doktrynę. Tak długo jak będą mieszkać pośród ludzi, zawsze zostaną odświeżeni po 40 dniach. Mają misję od Boga by sprzeciwiać się antychrystowi i błądzących sprowadzić znowu na drogę zbawienia. Obaj mężczyźni, wyróżniający się wiekiem i posturą, będą mówić ludziom: ‚Ten przeklęty jest wysłany przez diabła żeby wprowadzać ludzi w błąd. Bóg zachował nas w wydzielonym miejscu, gdzie nie doświadczaliśmy ludzkich cierpień. Teraz wysłał nas Bóg żeby sprzeciwić się herezji niszczyciela. Patrzcie, czy przypominamy was posturą i wiekiem’. A ponieważ świadectwo obu będzie zgodne, zdobędą zaufanie. I wszyscy będą słuchać tych dwóch starców i wyrzekną się herezji. Odwiedzą wszystkie miasta i miasteczka, w których wcześniej antychryst zasiał swoją herezję, i dzięki mocy Ducha Świętego dokonają prawdziwych cudów. Wszyscy ludzie będą nimi bardzo zdumieni. Henoch i Eliasz zmylą wyznawców szatana piorunami [grzmotami?], i zniszczą ich i wzmocnią chrześcijan w wierze. Dlatego chrześcijanie będą spieszyć jak na bankiet do męczeństwa, które przygotuje dla nich syn zła, żeby mordercy zmęczyli się liczeniem zmarłych z uwagi na ich wielką liczbę, bo ich krew będzie płynęła jak rzeki.

Podczas pobytu w raju, kiedy czekali na powrót na ziemię, Henoch i Eliasz zdobyli dużo wiedzy i mądrości . Bóg będzie ich instruował co 40 dni kiedy już będą na ziemi. Od Boga otrzymają wyjątkowe łaski i siły do wykorzystania przeciwko antychrystowi.

 Kiedy wszędzie zlekceważy się strach przed Bogiem, wybuchną gwałtowne i wściekłe wojny. Bardzo wielu ludzi zginie i wiele miast stanie się stertami śmieci.

 Pojawi się Syn Zepsucia i Ruiny i będzie panował tylko przez krótki czas, pod koniec dni trwania świata, okres który odpowiada momentowi kiedy słońce znika za horyzontem, czyli przyjdzie w ostatnich dniach świata. Nie będzie to sam szatan, ale osoba ludzka równa mu i go przypominająca okropnym ohydztwem. Jego matka, zdeprawowana kobieta opętana przez diabła, będzie żyła jako prostytutka na pustyni. Zadeklaruje iż nic nie wie co do tożsamości jego ojca, i będzie się upierać, że jej syn został sprezentowany jej przez Boga w sposób nadprzyrodzony, tak jak Dziecko Najświętszej Dziewicy. Wtedy będzie wielbiona jako święta przez oszukanych ludzi.

Antychryst przyjdzie z ziemi leżącej między dwu morzami, i będzie praktykował swoją tyranię na Wschodzie. Po jego urodzeniu pojawią się fałszywi nauczyciele i doktryny, a po nich wojny, głód i zarazy.

Jego matka rzadko będzie pozwalała by go widziano, a jeszcze dzięki sztukom magicznym uda jej się zdobyć dla niego miłość ludzi. Będzie wychowywał się w różnych tajnych miejscach i trzymany w odosobnieniu aż do dorosłości. Kiedy osiągnie pełną męskość publicznie ogłosi wroga doktrynę o religii. Będzie wabił i przyciągał ludzi do siebie przyznając im całkowite zwolnienie z przestrzegania wszystkich przykazań bożych i kościelnych, przebaczając im grzechy i wymagając od nich tylko by uwierzyli w jego boskość. Z pogardą odrzuci chrzest i ewangelie. Otworzy usta by głosić przeciwności. Powie: ‚Jezus z Nazaretu nie jest synem bożym, tylko oszustem, który udawał Boga, a ustanowiony przez niego kościół jest tylko zabobonem’. Prawdziwy Chrystus przyszedł w jego osobie. Powie: ‚Ja jestem zbawicielem świata’. Zwłaszcza będzie próbował przekonać Żydów że jest Mesjaszem wysłanym przez Boga, i Żydzi takim go zaakceptują. Jego doktryna wiary będzie pochodzić z religii żydowskiej i pozornie nie będzie się dużo różnić od fundamentalnej doktryny chrześcijaństwa, bo będzie nauczał, że jest jeden Bóg który stworzył świat, który jest wszechwiedzący i zna myśli człowieka i jest sprawiedliwy, który nagradza posłusznych jego nakazom i karze winowajców, który w odpowiednim czasie wstaje z martwych.  Ten Bóg przemówił przez Mojżesza i proroków, dlatego mają być zachowane nakazy prawa mojżeszowego, zwłaszcza obrzezanie i zachowywanie szabasu, ale poprzez jego prawa moralne będzie próbował odwrócić wszelki porządek na ziemi. Dlatego w Piśmie Świętym nazywany jest ‚niegodziwcem’. Będzie uważał, że może zmienić czas i prawa. Odrzuci  wszelkie prawa, zasady moralne i religijne, by przyciągnąć do siebie świat. Przyzna wielką wolność od przykazań Boga i Kościoła i pozwoli każdemu żyć zgodnie z tym co dyktują mu uczucia. Przez to będzie miał nadzieję zdobyć uznanie u ludzi jako wybawiciel z jarzma, i jako przyczyna dobrobytu na świecie. Będzie się starał by religia była wygodna. Powie, że nie potrzebują postu i burzyć swojego życia wyrzeczeniami, jak ludzie w dawnych czasach, kiedy nie mieli żadnego poczucia Bożej dobroci. To wystarczy by kochać Boga. Pozwoli ludziom ucztować do syta tak, że będzie im szkoda nieszczęsnych ludzi z dawnych wieków. Będzie głosił wolną miłość i rozerwie więzi rodzinne. Będzie gardził wszystkim ci święte, i diabelskim szyderstwem wyśmiewał wszystkie łaski Kościoła. Potępi skromność i będzie promował dumne i makabryczne dogmaty. Zniszczy to czego uczył Bóg w Starym i Nowym Testamencie i twierdził, że grzech i zło nie są grzechem i złem. Wkrótce zadeklaruje, że droga do piekła jest drogą do nieba.

Kiedy wielki władca (Wielki Monarcha który ma rządzić Europą po upadku komunizmu) niemal całkowicie zniszczy Turków, jeden z pozostałych mahometan się nawróci, zostanie biskupem i kardynałem, a kiedy wybierze się nowego papieża (zaraz po antychryście), ten kardynał zabije papieża przed koronacją, przez zazdrość, sam chcąc być papieżem, a kiedy inni kardynałowie wybiorą nowego papieża, ten kardynał ogłosi się anty-papieżem, i za nim pójdą 2 / 3 chrześcijan. On, tak samo jak antychryst, są potomkami z plemienia Dan.

Znak (antychrysta) będzie piekielnym znakiem chrztu, bo wtedy człowiek będzie oznaczony jako zwolennik antychrysta, jak również diabła, przez to, że oddaje się pod wpływy szatana. Każdy kto nie będzie miał tego znaku antychrysta nie będzie mógł ani niczego kupować ani sprzedawać, i zostanie ścięty.

Będzie zdobywał na swoją stronę władców, potężnych i bogatych, wywoła zniszczenie tych, którzy nie przyjmą jego wiary, i w końcu zdobędzie całą ziemię.

Ulice Jerozolimy będą błyszczeć od najjaśniejszego złota z krwią chrześcijan płynącą jak woda. Jednocześnie antychryst będzie próbował zwiększyć liczbę swoich cudów. Jego zabójcy będą dokonywać takich cudów kiedy męczą chrześcijan, że ludzie będą myśleć iż antychryst jest prawdziwym Bogiem. Jego zabójcy nie pozwolą chrześcijanom na łatwe zdobywanie korony męczeństwa, bo dotąd będą przedłużać ból, aż wyrzekną się swojej wiary. Ale niektórzy otrzymają szczególną łaskę od Boga by umrzeć w czasie tortur.

Antychryst poruszy ziemię, obniży góry, wysuszy rzeki, wyprodukuje grzmoty, błyskawice i grad, usunie liście z drzew i przywróci je drzewom ponownie, uczyni ludzi chorymi i ich uzdrowi, będzie przepędzał diabły, przywracał zmarłych do życia. Będzie wydawał się być ukrzyżowanym i podniesie się z martwych. W sumie chrześcijanie będą zdumieni i nabiorą wielkich wątpliwości, kiedy wyznawcy antychrysta będą utwierdzać się w swojej fałszywej wierze.

W końcu, kiedy wprowadził do realizacji wszystkie swoje plany, zgromadzi wokół siebie swoich wyznawców i powie im, że teraz wzniesie się do nieba. Ale w chwili unoszenia się pokona go i zniszczy piorun. Planowane uniesienie się do nieba będzie przygotowane dzięki zastosowaniu pomysłowych urządzeń, i w chwili kiedy miało się to odbyć, prowadząc do zniszczenia, wyprodukuje chmurę, która będzie wydzielać nie do zniesienia fetor. Poprzez to wielu ludzi odzyskają zmysły i wszystko zrozumieją.

I wtedy ludzie będą przygotowywać się do ostatecznego sądu, dnia który faktycznie owity jest tajemnicą i ciemnością, ale niezbyt odległy”. (św. Hildegarda)

51.”Jak w Chrystusie mieszka cała pełnia Bóstwa, tak w antychryście pełnia wszelkiej niegodziwości. Rzeczywiście nie w tym sensie, że jego człowieczeństwo ma być przejęte przez diabła w jedności osoby. . ., ale że diabeł przez sugestię napełnia go obficiej swoją niegodziwością niż wszystkich innych. W ten sposób wszyscy źli, które przeszli wcześniej są oznakami antychrysta”. (Summa III:8:8)

„(Można mówić) że jego cuda są prawdziwe tak jak magicy faraona robili prawdziwe żaby, ale one nie będą prawdziwymi cudami, bo będą dokonane przez przyczyny naturalne”. (Summa II-II:178:1)

„Chociaż ludzie będą przerażeni pojawiającymi się znakami o dniu sądu, to zanim te znaki się pojawią, źli będą uważać, że są spokojni i bezpieczni po śmierci antychrysta i przed przyjściem Chrystusa, widząc że świat nie jest od razu zniszczony jak myśleli wcześniej”.  (Summa, Sup. 73:1) (św. Tomasz z Akwinu)

„Eliasza zabrano do atmosferycznego, a nie do empirycznego nieba. . . i podobnie Enoch był przeniesiony do ziemskiego raju, gdzie, jak się uważa, mieszka z Eliaszem aż do przyjścia antychrysta”. (Sum. III:49:5)

52.”Zbrodnia antychrysta jest dwupoziomowa: on jest przeciwko Bogu i stawia się przed Chrystusem. Sprzeciwiając się Bogu, stawia siebie ponad prawdziwego Boga, w miejsce wszystkich fałszywych bogów, a nawet odmawia udziału ludzi w Bóstwie. Duma antychrysta przewyższa wszystkich jego poprzedników i jak Cezar i król Tyru powie, że jest Bogiem i człowiekiem, i dlatego zasiądzie w świątyni”.

Antychryst zostanie zniszczony duchem z ust Chrystusa. To znaczy przez Ducha Świętego albo z rozkazu Chrystusa, że Michał zabije go na Górze Oliwnej, skąd Chrystus wzniósł się do Nieba, tak jak Julian (apostata) zginął z Bożej ręki.

„Antychryst będzie mógł korzystać z wolnej woli, którą będzie kierował szatan, jak powiedziano o Judaszu: ‚Wszedł w niego szatan’ (J 13:27), to znaczy poprzez inspirowanie go. Odnośnie siły doczesnej, św. Jan (Ap 13) mówi. ‚Opanuje skarby złota i srebra oraz wszystkie kosztowności egipskie’ (dn 11:43). Moc cudów będzie udawana. ‚I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi’ (Dn 11), i w ten sposób wielu ‚w błąd wprowadzi, jeśli to możliwe, także wybranych’ (Mt24:24).

„Ale jego cuda będą kłamstwami. Nikt nie może dokonać prawdziwych cudów przeciwko wierze, bo Bóg nie jest poświadcza fałszu. Dlatego nikt głoszący fałszywą doktrynę nie mógł zdziałać cudów, zaś ten kto prowadzi złe życie mógł”. (Komentarz do 2 Tes 2, Lec. 1-III, św. Tomasz z Akwinu).

53.”Po zabiciu dwóch proroków (Henoch i Eliasz), antychryst otrzyma największą władzę na ziemi. Następnie na ulicach ustawią kotły z wrzącą treścią, i będą zbierać mężczyzn znanych jako chrześcijan, i ich żony i dzieci także, by wybierali albo między boskością antychrysta, i zachowają rodzinę i w nagrodę dostaną bogactwa i dom, albo wybiorą wiarę chrześcijańską, a tym samym śmierć we wrzącym kotle. Skutkiem tego kobiety i dzieci które wybiorą śmierć za miłość do Jezusa, zostaną wrzucone w dół z ogniem pokrytym drewnem i trawą, i spalone.

Obaj mężczyźni są w Raju żyją w szczęściu i jedzą te same potrawy, które kiedyś jadł Adam. Oni też muszą unikać, w posłuszeństwie wobec Boga, tego samego drzewa, z którego mieli nie jeść Adam i Ewa. To drzewo nie jest duże, a jego owoce wyglądają bardzo ładne i piękne jak róża, ale w środku z natury są kwaśne, czym pokazują gorzkie zło grzechu. Bóg zabronił jeść ten owoc, bo to jest bardzo szkodliwy dla ludzi, a nawet teraz jest uważany za truciznę. Anioł z Raju będzie towarzyszył Henochowi i Eliaszowi. Jasność i szczęście, które otaczało ich ciała wtedy zniknie i znów dostaną ziemski wygląd i będą istotami śmiertelnymi. Jak tylko ujrzą ziemię będą się bać, jak ludzie, którzy widzą  ocean i nie wiedzą, jak mogą go przekroczyć. Będą jeść miód i figi i pić wodę zmieszaną z winem, a ich duch będzie karmiony przez Boga. Pojawią się jako kaznodzieje w ostatnim czasie nieszczęścia, kiedy większość dobrych ludzi zmarła jako męczennicy, a oni będą pocieszać ludzi jeszcze przez długi czas. Henoch i Eliasz zobaczą antychrysta, będą mówić ludziom kim on jest, czyją mocą czyni cuda, w jaki sposób przyszedł na świat i jaki będzie jego koniec. Wtedy wielu mężczyzn i kobiet się nawróci.

Henoch i Eliasz ujawnią ludziom diabelskie oszustwo antychrysta. W konsekwencji skaże ich na śmierć. Przez trzy i pół dnia ich ciała będą narażone na zniewagi i wyznawcy antychrysta będą zakładać, że teraz minęło całe niebezpieczeństwo, ale nagle ciała dwóch proroków się  poruszą, wstaną, spojrzą na tłum i zaczną chwalić Boga. Będzie miało miejsce wielkie trzęsienie ziemi, podobny do tego w zmartwychwstania Chrystusa: Jerozolima zostanie częściowo zniszczona, a tysiące zabitych. Wtedy głos z nieba zawoła „podnieście się w górę”, po czym prorocy wstąpią do nieba, w wyniku czego nastąpi konwersja wielu. Antychryst będzie panował trzydzieści dni po ich wniebowstąpieniu”. (św. Mechtylda)

 54.”Ten książę kłamców będzie przysięgał na Biblię i udawał rękę Wszechmogącego, karząc zepsuty wiek.

Początkowo będzie działał przez oszustwa i zbrodnie. Jego szpiedzy zainfekują cały świat i stanie się mistrzem sekretów potężnego. Będzie płacił teologom by pokazywali, że jego misja pochodzi od Boga.

Wojna da mu okazję do sprawowania prawdziwej roli – ta wojna nie będzie wszczęta przeciwko francuskiemu suwerenowi, ale tą która w ciągu dwu tygodni zaangażuje cały świat i będzie łatwo rozpoznawalna przez jego znak na wyznawcach”.

(Uwaga). Pod koniec jego panowania Wielki Monarcha będzie musiał wszcząć wojnę z antychrystem. On zwycięży, ale umrze wkrótce potem. Prawdopodobne jest, że na tym etapie jego rosnącej siły, antychryst nie będzie jeszcze znany jako taki.

„Aniołowie oświecą ludzi i w trzecim tygodniu będą się zastanawiać czy to jest naprawdę antychryst, i zrozumieją, że będą musieli albo walczyć by go obalić, albo stać się jego niewolnikami.

Antychryst będzie rozpoznawalny przez różne czyny: szczególnie będzie masakrował księży, mnichów, kobiety, dzieci i starców. Nie okaże litości, ale będzie miał pochodnię w ręku, jak barbarzyńcy, a jeszcze będzie powoływał się na Chrystusa! Jego oszukańcze słowa będą przypominać te chrześcijan, a jego działania będą Nerona i rzymskich prześladowców. Będzie miał orła w swoim herbie, również swojego porucznika, innego niegodziwego władcę – ten będzie chrześcijaninem, który umrze przeklęty przez papieża, który zostanie wybrany na początku panowania antychrysta.

Księża i mnisi już nie wysłuchują spowiedzi i nie rozgrzeszają kombatantów [?], po części dlatego, że oni będą walczyć razem z innymi chrześcijanami i po części dlatego, że papież, rzucając klątwę na antychrysta, ogłosi, że wszyscy walczący przeciwko niemu, jeśli umrze, pójdzie do nieba jako męczennik. Bulla głosząca te rzeczy ożywi odwagę tchórzliwych i spowoduje śmierć monarchy sprzymierzonego z antychrystem. Ale zanim Antychryst zostanie obalony, zginie więcej mężczyzn niż w murach Rzymu.

(Uwaga) To jest Neron wspomniany w 11 i 12. Neron będzie panował na Zachodzie po śmierci Wielkiego Chrześcijańskiego Monarchy, z pochodzenia Francuza.

„Nigdy wcześniej ludzkość nie stała w obliczu takiego niebezpieczeństwa, bo zwycięstwo antychrysta będzie zwycięstwem demona, który przejmie w posiadanie jego osobowość. Bo powiedziano, że 2.000 lat po Wcieleniu Słowa bestia będzie wcielona i będzie zagrażać ziemi tak licznymi złami, jak Wcielenie przyniosło łask.

Bliżej roku 2000 pokaże się antychryst. Jego armia przekroczy liczbowo wszystko co można sobie wyobrazić. W jego kohortach będą chrześcijanie, a wśród obrońców Baranka będą żołnierze mahometańscy i pogańscy”. (Jan z Cleft Rock)

55.”Największa opozycja wobec antychrysta przyjdzie z kazań Henocha i Eliasza, których zniszczy po 1.260 dniach. Oni podniosą się z powrotem po trzech i pół dniach. W pierwszych 15 dniach będzie panował terror. W wieku 32.5 lat zostanie zabity na Górze Oliwnej, prawdopodobnie przez św. Michała. Radość jego zwolenników nagle się skończy ogólną rzezią. Przed Sądem Ostatecznym będzie trwający 45 dni okres pokuty.

Po zniszczeniu Rzymu, pojawi się antychryst i wyniesie się nad pogańskie bóstwa i Trójcę. Jego imię oznacza kogoś przeciwnego Chrystusowi. Poczęty przez grzesznego człowieka i kobietę, w którą diabeł wniknął, antychryst urodzi się z plemienia Dan w mieście Korozain. Przypisany do niego w chwili urodzenia dobry anioł będzie zmuszony go opuścić, kiedy wróżki, nekromanci i inne pozbawione szacunku osoby zajmą się jego edukacją w Bethsaidzie. Przybywając do Jerozolimy, ogłosi się Chrystusem i początkowo będzie udawał świętego. To mu się uda poprzez fałszywe nauki, cuda, dary, terror i stałą  pomoc diabła. Z powietrza wyjdzie zły duch i zejdzie na jego wyznawców. Upozoruje zmartwychwstanie, wywoła opady deszczu, przemówią kamienne posągi i dokona innych cudów, wszystko dzięki mocy diabła. Przywracanie zmarłych do życia będzie tylko pozorne, złudzenie spowodują diabły wchodzące w martwe ciała. Antychryst będzie największym tyranem wszechczasów. Jego zwolennicy będą oznaczeni jego znakiem. Diabły zostaną wypuszczone z piekła. Żydzi będą go witali”. (Richard Rolle z Hampole)

56.”Tylko Bóg jest wielki. Dokonano wiele dobrego. Będą cierpieć święci. Przychodzi człowiek grzechu. On (antychryst) rodzi się z dwu krwi. Biały kwiat zostanie zasłonięty w ciągu 10 razy 6 księżyców, i 6 razy 20 księżyców (w ciągu około 180 miesięcy), i znika, nigdy nie jest widziany”. (proroctwo Orvala)

(Uwaga) Tu możliwe są liczne interpretacje, ale żadnej nie powinno uważać się za pewną: Oto dwie:

– 180 miesięcy = 15 lat, czyli Wielki Monarcha umrze w 2015 i jego panowanie rozpocznie się między 1980 i 1990. Mniej więcej w tym czasie rodzi się antychryst.

– 180 miesięcy może być również 180 lat w języku proroctwa. Ostatni legalny francuski monarcha przestał rządzić w 1830. 180 lat później, w 2010, jego następca także przestanie rządzić. (Prorocze kalkulacje zawsze są ryzykowne.)

57.”W czasie kiedy antychryst będzie miał około 20 lat, większość świata straci wiarę.

Antychryst wyjdzie z plemienia Dan. Ludzie wtedy będą bardzo zepsuci. Będzie głosił ludziom latając w powietrzu. Liczni gorliwi księża i religijni na pustkowiu i pustyni będą cudownie podtrzymywani przy życiu przez Boga. Niektórzy z nich będą podróżować by zachęcać chrześcijan do wytrwania w wierze do śmierci.

Kiedy przed krzyżem w swoim pokoju pobożny chrześcijanin prosi boga o pomoc, szatan przeszkadza mu w modlitwach i go myli. Spowoduje, że z krzyża wyjdzie głos mówiący: ‚Dlaczego  mnie wzywasz, jakbym mógł ci pomóc? Nie jestem Bogiem ani Zbawicielem świata, a czarownikiem, prowokatorem i oszustem ludzi, bo byłem fałszywym prorokiem, i dlatego jestem skazany na wieczny ogień piekielny. Dlatego nie wzywaj mnie więcej, bo wzywając mnie zwiększasz mi ból jaki muszę cierpieć w piekle. Poprzez moc Boga Wszechmogącego, którego ewangelię teraz głosi się na całym świecie, muszę ci powiedzieć prawdę i ujawnić ci, że nie jestem synem Bożym, a raczej największym czarownikiem jakiego znał świat, i dlatego przez wieczność muszę cierpieć najgorszy ból bez nadziei na zbawienie’. Niekiedy przemówią także  Matki Bożej będą, kiedy ktoś będzie modlił się przed nimi: ‚Przestań mnie wzywać. Nie jestem Matką Bożą. Nie mam mocy u Boga. Jestem tylko nędzną kreaturą. Powinieneś znaleźć schronienie u prawdziwego Brata Najwyższego, którego nauki głosi się wam teraz’. To samo będzie z obrazami świętych. To diabeł przemawia z krzyży i obrazów, ale niewielu to dostrzeże, wręcz przeciwnie, wielu podekscytowanych pobiegnie do apostołów antychrysta by przyjąć nową religię. Z nakazu tych apostołów będą deptać krzyż i święte obrazy i rozrywać je na kawałki.

Kiedy matka trzyma w ramionach dzieciątko, albo kładzie je do kołyski, ono zacznie mówić wyraźnym i dobitnym głosem, uznając boskość antychrysta i nawoływać matkę by zostawiła Chrystusa i zwróciła się do antychrysta. Dziecko będzie karciło rodziców, żeby oni, pomimo licznych cudów antychrysta, nadal trwali w złu i przekorze. Och, ile udręki będą musieli znosić ci rodzice! Ale wielu chrześcijan będzie pamiętało, że to wszystko przepowiedziano o antychryście w minionych wiekach i dostrzegą oszustwo szatana i nie będą chcieli być oszukiwani. Będą mocno trwać i oświecać bojaźliwych i ich pocieszać”. (Bernadine Von Busto)

58.”Kiedy Henoch i Eliasz będą głosić przeciwko antychrystowi i wielu od niego odciągną, on, tak szybko jak dojrzy szkody, pomaszeruje do Jerozolimy by udowodnić, że jest prawdziwym Mesjaszem i Bogiem. W Jerozolimie zabije obu proroków. Ich ciała będą leżeć niepochowane na ulicach, ale czwartego dnia zostaną wskrzeszeni głosem z nieba” ‚Henoch i Eliasz. podnieście się!’ i odejdą w chmurze do nieba. Wtedy zwolennicy antychrysta będą żałować że mu uwierzyli i pokutować za swoje grzechy. Zaraz potem antychryst oznajmi, że po 15 dniach również wejdzie do nieba, żeby nikt nie wątpił w jego boskość. W wyznaczonym dniu majestatycznie zasiądzie na pięknym tronie na Górze Oliwnej, i na oczach wielkiego tłumu i przed wszystkimi ludźmi, z pomocą diabła, uniesie się w kierunku nieba. Ale tutaj, z rozkazu Boga, Michał Archanioł zrzuci go w dół uderzeniem błyskawicy”. (Sybilla, królowa Michaula z Saby)

59.”Antychryst przyjdzie jako Mesjasz z ziemi pomiędzy dwu morzami na Wschodzie.

Urodzi się na pustyni, jego matką będzie prostytutka dla Żydów i Hindusów, będzie kłamiącym i fałszywym prorokiem, i będzie próbował unieść się do nieba jak Eliasz. Działalność rozpocznie na Wschodzie, jako żołnierz i głosiciel religii, kiedy będzie miał 30 lat.

Antychryst ze swoją armią podbije Rzym, zabije papieża i przejmie tron.

Przywróci turecki reżim zniszczony przez Wielkiego Monarchę, Żydzi, wiedząc z Biblii, że Jerozolima będzie siedzibą Mesjasza, przyjdą z całego świata i przyjmą antychrysta jako Mesjasza.

Będzie mógł latać. Jego lot będzie miał miejsce z Góry Kalwarii [Golgota]. Powie tłumowi, że idzie za Henochem i Eliaszem (który powstał z martwych), by zabić ich ponownie. (Ven B Holzhauser)

60.”Poczęcie antychrysta odbędzie się tak jak Chrystusa, poza tym, że dokona się przez diabła, a nie Ducha Świętego. Będzie miał moc diabła, tak jak Chrystus miał moc Boga.

(Uwaga) Antychryst nie zostanie poczęty przez diabła w taki sam sposób jak był poczęty nasz Pan – przez Ducha Świętego (zob. 51). Ale, pomimo ludzkiego ojca, jego poczęcie będzie inspirował, i powiedzmy, nadzorował, sam diabeł.

„Antychryst pokaże się Żydom jako Mesjasz. Oni będą jego wyznawcami”. (2 Tes 2:9)

„Antychryst od początku będzie miał moc diabła. Będzie również tak zły, że będzie się wydawać iż jego ojcem był diabeł. (Zob. 51 i Uwagę powyżej). Swoje złe skłonności odziedziczy po matce, która również będzie go uczyć zła.

Jego żoną będzie Żydówka, ale będzie miał wiele kobiet, szczególnie córki rządzących. (Dn 11:27)

Życie antychrysta będzie kpiną z życia Chrystusa. Będzie przekonującym mówcą, będzie miał wielką wiedzę, dar języków (Ap 13:5) i wieku 6 czy 7 lat będzie cudownym dzieckiem.

Bogactwo świata zabierze do Jerozolimy i będzie wyglądało, że ma moc nad prawami przyrody.

Eliasz wywoła deszcze, zatrzyma rosę i śnieg w krajach których mieszkańcy sprzeciwią się obu prorokom i odmówią porzucenia antychrysta. Pierwszą krainą tak ukaraną będzie Palestyna, żeby zdobyć sobie Żydów.

Kiedy Eliasz znajdzie „‚Arkę Przymierza’ Żydów, (ukrytą do wezwania Żydów do Boga), on i Henoch umieszczą na niej Najświętszy Sakrament. Wtedy Żydzi zrozumieją, że Jezus Chrystus, a nie antychryst, jest prawdziwym Mesjaszem. Opuszczą antychrysta i udadzą się na pielgrzymkę do Góry Nebo (gdzie znaleziono Arkę) opłakując zatwardziałość serc swoich przodków. Następnie przyjmą wiarę chrześcijańską.

Antychryst zabije Henocha i Eliasza i pozostawi ich niepochowanych. Ale oni zostaną wskrzeszeni po 3.5 dniach i uniosą się do nieba w chmurze na oczach ich wroga. To cudowne wydarzenie faktycznie zmyli antychrysta. Żeby nie dopuścić do porzucenia go przez narody, uniesie się w powietrze w wielkim majestacie na Gorze Oliwnej, z rzekomym zamiarem zrzucenia w dół proroków, którzy unieśli się do nieba. Ale w tym momencie Chrystus go strąci. Ziemia się otworzy i pochłonie żywcem jego i jego proroków. Wtedy duża część Jerozolimy rozpadnie się w ruinę w wyniku trzęsienia ziemi”. (Dionizy z Luksemburga)

61.”Wtedy Syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus, przyjdzie jako człowiek. Pojawi się na chmurach niebieskich w otoczeniu legionów aniołów, i lśniąc swoją chwałą, uśmierci antychrysta, bestię, wroga, zwodziciela i wszystkich jego wyznawców. Taki będzie koniec czasów i początek powszechnego sądu”. (św. Zenobiusz)

[KONIEC]

a
„Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta. . . Kościół będzie w zaćmieniu. . .”
(Słowa Matki Bożej z La Salette Melanie Calvat w 1846 AD, objawienie uznane w pełni przez Kościół)

 

„Posłuszeństwo wobec fałszywego biskupa Rzymu [false Bishop of Rome, fałszywego „papieża”] jest niezgodne z Kościołem” – św. Cyprian

Yves Dupont, tłumaczenie z j. ang. Ola Gordon

(wrzesień 1975 A D)

Źródło: http://www.thepopeinred.com/antichrist.htm

Materiał w formacie doc. na chomiku Oli: http://chomikuj.pl/OlaGordon

Materiał w formacie PDF do pobrania z linka – kliknij.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *