Strona główna > NWO > Alkohol i śmierć w krajach amerykańskich

Alkohol i śmierć w krajach amerykańskich

a0,3Alkohol i śmierć w krajach amerykańskich. W 16 krajach amerykańskich alkoholizm zabija rocznie średnio 80 tysięcy ludzi. Uczeni przebadali śmiertelność wywołaną przez alkoholizm. W Europie prowadzą kraje bałtyckie, Węgry i Rumunia, zaś w Ameryce prowadzi Salwador, Gwatemala i Nikaragua. W Rosji od alkoholu umiera rocznie pół miliona (500 tysięcy) ludzi. Z powodu alkoholizmu ludzie umierają nie tylko w Rosji ale na całym świecie. Oceniwszy skalę problemu w 16 krajach Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, eksperci Panamerykańskiej Organizacji Ochrony Zdrowia (PAHO-Panamerican Health Organization) z siedzibą w Waszyngtonie, wymienili alkoholizm jako ważną przyczynę przedwczesnej śmierci na tych kontynentach. Informację o swoich badaniach opublikowali w najnowszym numerze czasopisma „Addiction”. W swoich badaniach autorzy korzystali z bazy danych PAHO dotyczących śmiertelności, analizując zgony, które nastąpiły w latach 2007-2009. Statystyka, jak wiadomo, to rzecz zwodnicza a w odniesieniu do alkoholizmu, podwójnie zwodnicza. Jeżeli średnią liczbę alkoholików w tym czy innym rejonie jeszcze można określić w oparciu o ilość sprzedawanego, detalicznie, alkoholu i na podstawie szeregu innych czynników, to wyjaśnienie czy śmierć konkretnego człowieka nastąpiła w związku ze spożywaniem alkoholu i czy w ogóle był on alkoholikiem, nie jest zawsze takie łatwe. Śmierć alkoholowa często jest zamaskowana przez śmierć spowodowaną przez tradycyjną śmiertelną chorobę. Dlatego naukowcy skoncentrowali się na przypadkach w których alkohol był „konieczną” przyczyną śmierci, to znaczy takich przy których śmierć by nie nastąpiła przy braku spożycia alkoholu. Okazało się, że w 16 krajach amerykańskich, alkohol średnio zabija rocznie 80 tysięcy ludzi. „Wolumeny śmiertelności odkryte w naszych badaniach”-piszą autorki Vilma Gavricheski i Maristela Monteiro-„to tylko czubek góry lodowej wskazujący na to, że problem jest dużo poważniejszy. Jest mnóstwo chorób i okoliczności doprowadzających do śmiertelnego zejścia i związanych ze spożyciem alkoholu. Wśród nich są: gruźlica, choroby układu krążenia, udar mózgu, padaczka, samobójstwa, wypadki samochodowe, przemoc, gwałty, itd. Zbadaliśmy tylko te przypadki w których śmierć była bezpośrednio wywołana spożyciem alkoholu. W rzeczywistości liczba przypadków zgonów w których alkohol odegrał znaczącą rolę, jest dużo, dużo większa”. Najwyższe wskaźniki śmiertelności z powodu alkoholu występują w krajach Ameryki Środkowej, w Salwadorze (27,4 na 100 tysięcy mieszkańców), w Gwatemali (22,3) i Nikaragui (21,3). Warto zauważyć, że praktycznie we wszystkich przebadanych krajach, włącznie z USA i Kanadą, podstawowym napojem alkoholowym jest piwo, w Argentynie i Chile preferuje się wino a tylko w czterech krajach, włączając te trzy już wspomniane z najwyższymi wskaźnikami śmiertelności, duży udział spożycia przypada na napoje wysokoprocentowe. Na czwartym miejscu pod względem alkoholowej śmiertelności znajduje się Kuba. Jak należało oczekiwać, podstawowa śmiertelność przypada na mężczyzn, 84%. Jednakże w różnych krajach stosunek płci w spożyciu alkoholu i śmiertelności przez alkohol wywołanej, jest bardzo zróżnicowany. Tak więc w Salwadorze ryzyko zgonu z powodu spożycia alkoholu jest dla mężczyzn 27,8 raza większe niż dla kobiet, w Nikaragui jest ono większe o 18,9 raza a na Kubie o 14,8 raza. W Kanadzie i w USA alkohol zabija mężczyzn tylko 3,2 raza częściej niż kobiety. Można by to było jakoś wyjaśnić wysokim poziomem życia albo silnie rozwiniętą zasadą równouprawnienia płci, jednakże do tej pary wysokorozwiniętych krajów, z jakiegoś powodu, dołącza i Peru, gdzie kobiety umierają z powodu alkoholu 4,3 raza rzadziej. Także bardzo jest to ryzyko zróżnicowane w 16 krajach według grup wiekowych. Jeżeli w Argentynie, Kanadzie, Costa Rica, Paragwaju i USA maksymalny wskaźnik śmiertelności przypada na ludzi w wieku 50-69 lat to w Brazylii, Ekwadorze i Wenezueli to ryzyko zaczyna pojawiać się wcześniej i przypada na grupę wiekową 40-49 lat, po czym stabilizuje się i zaczyna spadać od wieku lat 70. Sytuacja oczywiście jest bardzo niepokojąca ale dotąd mało zrozumiała ponieważ nie jest jasne z czym można porównać amerykański „czubek góry lodowej” ujawniony przez badaczy PAHO. W międzynarodowym systemie klasyfikacji chorób dziesiątej edycji (ICD-10) występuje mnóstwo chorób i okoliczności, które doprowadzają do śmierci w związku ze spożywaniem alkoholu. Rosyjskie instytucje statystyczne przez długi czas brały pod uwagę zaledwie 3 rodzaje zgonów związanych z alkoholem. Zgon z powodu alkoholizmu, alkoholowa marskość wątroby i zatrucie alkoholem albo jego surogatami. Dopiero od 2005 roku uzupełniająco zaczęto zbierać dane o śmiertelnych przypadkach spowodowanych alkoholową kardiomiopatią, alkoholowym zapaleniem trzustki i alkoholową degeneracją systemu nerwowego. Tak jak poprzednio nie bierze się pod uwagę znaczenia alkoholu przy zaburzeniach krążenia krwi w mózgu. Tak czy inaczej, według danych Państwowego Naukowo-Badawczego Centrum Medycyny Profilaktycznej, udział alkoholu w przedwczesnych zgonach ludności Rosji wynosi prawie 12%. Średnia ilość mężczyzn, którzy przedwcześnie umierają, wynosi 352 tysiące rocznie a kobiet 135 tysięcy. Tak więc prawie pół miliona ludzi w naszym kraju umiera przedwcześnie z powodu alkoholu. W Europie według danych WOZ, opublikowanych w raporcie z 2013 roku, także nie jest najlepiej. Dla mężczyzn europejskich co 7 zgon, a dla kobiet co 13 zgon jest uwarunkowany spożyciem alkoholu. Ogólnie w Europie z powodu alkoholu corocznie umiera 120 tysięcy ludzi. Co ciekawe to, że w krajach europejskich spożycie alkoholu od początku 1990 roku systematycznie maleje ale obraz psuje wschodnia część Unii Europejskiej. Tutaj spożycie alkoholu początkowo zaczęło spadać w pierwszych latach nowego tysiąclecia ale znowu zaczęło wzrastać. Liderami są Węgry, Rumunia, kraje nadbałtyckie. I odpowiednio do tego wysoka jest także śmiertelność uwarunkowana alkoholem bo 70-100 zgonów na 100 tysięcy.

Za: http://3rm.info/42973-v-16-amerikanskih-stranah-alkogol-ubivaet-v-srednem-pochti-80-tys-chelovek-v-god.html

Data publikacji: 25.01.2014

Przekład: RX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.