Strona główna > Rosja > Aleksander Leonidow: KODEKS MORALNY BUDOWNICZYCH PRZYSZŁOŚCI

Aleksander Leonidow: KODEKS MORALNY BUDOWNICZYCH PRZYSZŁOŚCI

KODEKS MORALNY BUDOWNICZYCH PRZYSZŁOŚCI

Dziwna idea leży u podstaw tej pracy: powtarzanie elementarnych, oczywistych prawd, co mogłoby się wydawać chybionym trudem – gdyby nie to, że ogromna liczba naszych współobywateli, zgubiła w trwającym szaleństwie, wyobrażenie o sobie – twierdzi znany nam z wcześniejszej publikacji, Aleksander Leonidow (Filippow).

Kodeks moralny budowniczych przyszłości – może być właściwy wobec tych,  którzy mają przyszłość. Przecież to oczywiste! A przyszłość dotyczy tylko tych, którzy pamiętają o elementarnych prawdach, od których właściwie, zaczyna się życie ludzkie na ziemi…

Społeczeństwo zna kilka tzw. „kodeksów moralnych”. Najbardziej znane z nich – biblijne 10 przykazań i „Moralny Kodeks Budowniczych Komunizmu”.

Przykazania motywowane wolą Boga wszechmogącego, i nie wyjaśniały, dlaczego Bóg wymaga takiego lub innego zachowania.

„Kodeks moralny budowniczych komunizmu” w ogóle nie zawierał w sobie motywacji.

Tekst „Moralnego Kodeksu Budowniczego Komunizmu”
Poświęcenie sprawie komunizmu, miłość do socjalistycznej Ojczyzny, do krajów socjalizmu.
Rzetelna praca na rzecz społeczeństwa: kto nie pracuje, ten nie je.
Troska każdego o utrzymanie i pomnożenie domeny społecznej
Wysoka świadomość obowiązku społecznego, nietolerancja wobec naruszania interesu publicznego.
Kolektywizm i partnerska wzajemna pomoc: każdy za wszystkich, wszyscy za jednego.
Humanitarne relacje i wzajemny szacunek między ludźmi: człowiek człowiekowi przyjacielem, towarzyszem i bratem.
Szczerość i prawdziwość, moralna czystość, prostota i skromność w życiu społecznym i osobistym.
Wzajemny szacunek w rodzinie, troska o wychowanie dzieci.
Bezkompromisowość wobec niesprawiedliwości, pasożytnictwa, nieuczciwości, karierowiczostwa, chciwości.
Przyjaźń i braterstwo wszystkich narodów ZSRR, nietolerowanie narodowej i rasowej nienawiści.
Brak tolerancji dla wrogów komunizmu, sprawy pokoju i wolności narodów.
Braterska solidarność z ludźmi pracy wszystkich krajów, ze wszystkimi narodami.

Wszystko to, bardzo dobrze zapisało się w pamięci różnych ludzi, od Putina do Ziuganowa. Problem tylko w tym, że zupełnie nie wiadomo, na czym opiera się ten, lub inny punkt – owego „Kodeksu Moralnego”.

Problem nieumotywowania twierdzeń – w ogóle, był jednym z najdodotkliwszych problemów radzieckiego społeczeństwa i w dużej mierze, doprowadził do jego upadku.

Z punktu widzenia naukowej socjopatologii, moralność (Etyka) – To nie jest tylko zbiór wymagań i ograniczeń.

Sens moralności i jej społeczna nisza, to punkt zbiegu, osobistych i społecznych interesów. To osobisty wybór na rzecz wspólnej sprawy. W efekcie, zdejmuje fatalną dla cywilizacji sprzeczność, między społecznym pożytkiem a korzyścią osobistą.

Osobiste i dobrowolne, wewnętrznie nie próżne, zainteresowanie w sukcesie wspólnej sprawy – rzecz bardzo trudna.
Przecież zwycięstwo nad własnym egoizmem trudno osiągnąć, ale bardzo łatwo udawać.

Symulant i efekciarz wychodzą ze skóry, aby pokazać się „w świecie”, jacy są moralni, a wewnątrz, w słowach  ewangelii, „pełni zła i wszelkiego rodzaju nieczystości”.

***

Głównym motyw, na którym opiera się moralność – wg nauki, a nie odruchowo, według woli wyobrażającej się „źródłem tendencji” – to odwołanie do logiki człowieka, zmierzającej do przetrwania i godnego życia, w stabilnym i bezpiecznym świecie. Czy ty pojmujesz człowieku, że jeśli TEGO nie będzie – to zabraknie w końcu i ciebie, i wszystkich ci drogich? Czy rozumiesz, że socjopaci amoralzmu mogą doprowadzić cię do grobu, pod śmiech i brawa tych, którzy cię ogłupili, i odziedziczą twoje miejsce pod Słońcem?
A przecież istnieją wieczne prawdy, bez których życie, z inicjującego procesu zamienia się w agonalne skurcze…Oto one:

Życie musi mieć sens, a nie być bezsensowne. Człowiek powinien dążyć do przetrwania, a nie do zagłady. Człowiek zmierza do panowania nad naturą, żywiołami – a nie być im posłusznym.

Na tych prawdach budujemy swój, umotywowany kodeks moralny budowniczych przyszłości.

KODEKS MORALNY BUDOWNICZYCH PRZYSZŁOŚCI

Podstawowe idee, które czynią człowieka – człowiekiem,  niosą społeczeństwu przetrwanie i prawo wejścia w przyszłość:

1. Idea Nieskończoności – bez niej, życie nie ma sensu, kiedy myśl zmierza w ślepy zaułek.

2. Kraj – bez niego, życie jest – zakładnikiem otaczających wrogów.

3. Naród – bez niego, ciebie nie ma – bo  twoje ciało i umysł – to jedynie odlewy z twego ludu.

4. Człowieczeństwo – bez niego, to wszyscy, po prostu  – zwierzęta.

5. Umysł, dążenie do wiedzy – bez niego, jesteśmy ślepi i bezradni.

6. Tradycje – bez nich, nie ma pamięci o dobrym i złym, i człowiek jest skazany ponownie i ponownie, popełniać te same błędy.

7. Ziemia i natura – przecież one są podstawą naszego życia, a nawet samego oddychania.

8. Jedność – tylko ona, czyni nas wystarczająco silnymi, aby przetrwać.

9. Poczucie obowiązku – zrozumienie potrzeby służenia wspólnocie ludzi, bez których nie mogę przeżyć, lub przetrwanie  w strasznych, nieludzkich warunkach.

10. Rodzina, przedłużenie rodu – obowiązek aby przywrócić ludzkości życie, które sami otrzymaliśmy w pożyczce, od poprzednich pokoleń.

A. Leonidow-Filippow.; 17 czerwca 2016

——————–

Na YouTube:

Библия и кодекс коммуниста
Biblia i kodeks komunisty

——————–

Źródło:


https://economicsandwe.com/249847B211466966/
МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС СТРОИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО
autor: А.Леонидов-Филиппов
17 июня 2016

—————-

Wybór,tłumaczenie i opracowanie: bezmetki
Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych
materiałów: dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *