Strona główna > NWO > Apokalipsa > Alarm pokutny

Alarm pokutny

-Lata, w jakich żyjemy, można porównać do zawrotnego kołowrotu zmieniających się ideologi religijno -politycznych i zachodniej ekspansji rozluźnienia etycznego. Według Ojca, jakie są największe etyczne bolączki w dzisiejszym chrześcijaństwie, wymagające niezwłocznego leczenia?

aa

Bez wątpienia dla prawosławnych chrześcijan nastąpił okres próby. Teraz każdy wykaże się ku czemu lgnie jego serce i nieograniczona wola ludzka. Ku służbie Bogu i przestrzeganiu Jego świętych przykazań czy ku wszelkiej rozpuście i adoracji szatana.

Wypełniające się znaki czasu dobitnie świadczą, iż żyjemy w czasach ostatecznych. Fakt ten powinien nas pobudzić do rozpoczęcia pokuty. Pokuty jako poprawy grzesznego życia oraz sprzeciwu wobec rosnącego zła i mnożących się grzechów przybierających moc prawną. Rozpoczęcie pokuty jest palącą potrzebą gdyż ludzkość stoi na skraju moralnej przepaści i rosnącej apostazji, odstępstwa od Boga.

Najbardziej rażącymi zjawiskami w chrześcijaństwie, wymagającymi niezwłocznego uzdrowienia, są nieprawości osób duchownych, aborcja-przerywanie ciąży, poddawanie się działaniu obcych prawosławiu ideologi religijno-demonicznych i zachodniej propagandzie lansującej luźne życie.

-Dlaczego na pierwszym miejscu wymienia Ojciec osoby, które poświęciły się służbie Bogu i jakie ich winy ma na uwadze?

-Z bólem serca i łzami w oczach ośmielam się ukazać niektóre nadużycia moich współbraci. Dotyczą one i mnie mnicha i kapłana. Słowa moje,  przepełnione braterską miłością, niech nie posłużą zwiększeniu się ran ale niech będą duchowym balsamem gojącym je.

Rozpocząłem od błędów duchowieństwa gdyż osoby stanu duchowego i mniszego są światłością i przykładem do naśladowania wiernym Cerkwi Prawosławnej. Poza tym historia Kościoła poucza nas, że grzechy wybrańców Bożych byłem niejednokrotnie powodem klęsk, a nawet wojen. Przytoczę krótkie tego świadectwo z miesięcznika ,,Orthodoksos Martyria”. Jest tu charakterystyka religijno -politycznej sytuacji w Bizancjum, przed upadkiem Konstantynopola w 1453 r. Ówczesny patriarcha Józef II, zdając sobie sprawę z upadku moralności wśród duchowieństwa i wiernych, zaprosił do stolicy wybitnego teologa i słynącego świętością ascetę Józefa Wryeniosa (1350-1421), nauczyciela św.Marka z Efezu.Polecił mu zamieszkać w patriarchacie i zająć się nawróceniem narodu Bożego na drogę pokuty i zbawienia. Asceta Józef wiedział o rozpowszechniającym się grzechu.Swą misję rozpoczął od postawienia warunków patriarsze i cesarzowi.Miał na uwadze ich pomoc i współdziałanie. Pierwszego poprosił by z poświęceniem i dyscypliną wykorzenił zło i nadużycie kleru. Cesarza, Manuela II Paleologa, o utrzymanie dyscypliny wśród wojska i zwrócenie uwagi na nieprawości ludu. Obaj przywódcy przystali na propozycję. Niestety, zło zdążyło się mocno zakorzenić. Nie wystarczyły już pouczenia, rady czy prośby. Potrzebny był rygor. Ku nieszczęściu ani patriarcha, ani cesarz nie wypełnili należycie swoich obietnic. Na stan, godny opłakania, patrzyli pobłażliwie. Zlekceważyli wymogi ascety. Zrozpaczony mnich powrócił do swojej pustelni. Żegnając mieszkańców stolicy Józef miał powiedzieć:,, Z żalem opuszczam to miasto. Za kilka lat umrę. Wiedzcie jednak, że stolica ze względu na grzechy jej mieszkańców z dopustu Bożego zajęta będzie przez Turków, ale prawosławie będzie zachowane.”

Słysząc te słowa wielki notariusz Duks Lukas z przerażeniem zawołał – Niemożliwe ! Czyż Pan Bóg dopuści zniszczenie takiego miasta kiedy obiecał Abrahamowi zachowanie Sodomy i Gomory jeśli znajdzie się tam dziesięciu świętych? Tutaj są tysiące sprawiedliwych.

Wiem – odpowiedział Józef asceta. – Jednak za wielkie grzechy, których nie zaniechali czynić jego mieszkańcy, wypełnią się słowa. Sam będziesz świadkiem tego wtedy wspomnisz moje słowa.

Tak też się stało. Jakie były winy mieszkańców Konstantynopola? Odpowiedź znajdziemy w pouczeniach mnicha Józefa. W rozdz.47 oświadcza: ,,Kiedy zobaczycie karzący palec Boży, nie dziwcie się dlaczego i skąd nadchodzi. Podziwiajcie raczej miłosierdzie Boże , gdyż nie istnieje zło, które by nie miało miejsca wśród nas…Większość z nas, mało tego, że nie zdaje sobie sprawy, co znaczy być prawosławnym chrześcijaninem ale z lekceważeniem odnosi się do wszystkiego co Boskie. Kler otrzymuje chirotonię za pieniądze lub dary.Większość z nich sromotnie zgrzeszyło z kobietą lub popełniło inne wykroczenia seksualne. Ogarnęła ich bezuczuciowość i duchowe zamroczenie. Grzesząc, ośmielają się przystępować do Świętego Ołtarza. O, wybacz im Panie! Za podarki lub przekupstwo rozgrzeszają na spowiedzi z wielkich grzechów, zezwalając bez pokuty na przyjęcie Komunii Świętej.

Nagminnie są bluźnierstwa przeciw Bogu i świętościom gdy tymczasem winniśmy położyć życie za Imię Boże. Przeklinamy współbraci, tym samym samych siebie, składamy przysięgę zaklinając się Imieniem Bożym i bez zastanowienia łamiemy ją. Narzekamy na Boga : raz, dlaczego pada deszcz, innym razem, dlaczego nie pada; dlaczego jedni są bogaci a inni biedni; jednym słowem stajemy się sędziami przed Bogiem.

Wszędzie nagość.Nie tylko mężczyźni są na wpół obnażeni ale i płeć żeńska nie przejawia żadnego skrępowania. Panny oddają się rozpuście, wdowy pożera zazdrość o mężczyznę.

Świętom cerkiewnym towarzyszą tańce, pieśni, pijaństwo, gorszące zwyczaje…W wypadku chorób ludzi lub zwierząt, każdy spieszy do znachorów i czarodziei, pomijając Boga ,Cerkiew i prawych lekarzy.

Nie ma dnia, żebyśmy nie uczestniczyli w obżarstwie, pijaństwie, seksualnej rozwiązłości, moralnych nieprawościach, nieprzyjaźni , zawiści, złodziejstwie czy zabójstwie…Wszystko to przybrało charakter publiczny, co zaś dzieje się potajemnie, wstyd mówić. Stan ten, jeśli nie ulegnie poprawie, doprowadzi do sprawiedliwej kary na nas”.

Kilkanaście lat później nastąpiło złupienie Konstantynopola przez Turków(1453 r.)

-Czy dziś jest inaczej?

-Z żalem należy przyznać, że obecnie wielokrotnie przewyższamy naszych przodków. Ograniczę się do apelu o rozpoczęcie pokuty. Życie doczesne szybko przemija, przed nami wieczność…

Rozmowa z hieromnichem Stefanem-pustelnikiem Karulii na Atosie

Źródło:,,Mnisi z Góry Atos o duchowości prawosławnej”

Za: https://bractvospasa.wordpress.com/2015/11/03/alarm-pokutny/

3.11.2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.