Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Agent o ksywie „Jan Paweł II” błogosławiony przez swych judeo-masońskich kumpli

Agent o ksywie „Jan Paweł II” błogosławiony przez swych judeo-masońskich kumpli

Jan Paweł II przyjął na PRYWATNEJ audiencji 160 liderów żydowskich rabinów, kantorów oraz ich bliskich. Było to bezprecedensowe spotkanie, nigdy przedtem tak wielu rabinów nie postawiło stopy w Watykanie na raz, po to aby się tam spotkać z Janem Pawłem II.

To spotkanie było na życzeniem The Pave The Way Foundation (Fundacja Torowania Drogi) umiejscowionej w Nowym Yorku, w USA. Żydowski TALMUDYCZNY kumpel Jana Pawła II, Gary Krupp, zaproponował spotkanie jako sposób okazania WDZIĘCZNOŚCI Janowi Pawłowi II za zwalczanie antysemityzmu.

The Pave The Way Foundation szczyci się na PRACĄ ZA KULISAMI i osiągnięciem konkretnych wyników w ramach realizacji swojej misji. Jednym z ich wcześniejszych zwycięstw w 2002 roku było uzyskanie papieskiej zgody na dostęp przez talmudycznych uczonych i rabinów do Biblioteki Watykańskiej, gdzie mogą oni obejrzeć i zbadać oryginalne dzieła Majmonidesa (aka RaMBaM). Misja ta została trafnie nazwana „Majmonides Project”.

Kolejnym sukcesem było otrzymanie zgody na pożyczkę rękopisów Majmonidesa i innych ksiąg z Biblioteki Watykańskiej dla Muzeum w Izraelu na jego czterdziesta rocznice wystawy podczas nadchodzącego lata 2005.

Wśród przedmiotów były:

– Wspaniale ilustrowany 15-ty-wieczny rękopis Miszne Tory, tekst, który został napisany w XII wieku przez Rambam (Majmonidesa)
– kopia Arba’ah Turim, znanego tekstu średniowiecznego rabina Jakuba ben Aszera o prawie żydowskim,
– kompletny kodeks Biblii hebrajskiej i Księgi Psalmów, obie księgi były napisane w Rzymie w XIII wieku i są bardzo cenione przez żydowskich uczonych od tego czasu.

Na widowni TRZECH rabinów POBŁOGOSŁAWIŁO Jana Pawła II, grupa kantorów zaśpiewała specjalne błogosławieństwo, a  Jan Paweł II zwrócił się do nich tymi słowami: „…To może być okazja do odnowionego zaangażowania na rzecz lepszego zrozumienia i współpracy w służbie budowania świata coraz mocniej opartego na szacunku dla obrazu bożego w każdym człowieku. Dla wszystkich was, modlę się o obfite błogosławieństwa Wszechmocnego, a w szczególności o dar pokoju. Szalom Alejchem, shalom, shalom… „.

http://callmejorgebergoglio.blogspot.com/2016/08/throwback-thursday-18-january-2005.html\

Sources:

HISTORIC MEETING WITH POPE JOHN PAUL II CANTORS GO TO ROME!

Pave The Way Foundation – Worldwide Jewish Delegation Audience with John Paul II

ADDRESS OF JOHN PAUL II TO THE MEMBERS OF THE „PAVE THE WAY FOUNDATION”

Pave The Way Foundation – Internet and Print Media Coverage 2004-2009

Proszę zwrócić uwagę na masońskie uściski wymieniane pomiędzy agentem judeo-masońskim o ksywie „Jan Paweł II”, a jego talmudycznymi kumplami wyraźnie widoczne na załączonych w linku videos.

Tu parę inf o tej globalistycznej Pave The Way Foundation (fundacja torowania drogi ). „…PTWF jest nie -sekciarska, (ALE za to wybitnie judeo-masońska), fundacja publiczna działająca w celu zidentyfikowania i rozwiązywania przeszkód między religiami poprzez kulturowe, edukacyjne i technologiczne gesty między wyznaniami. Nasza ostateczna misja jest zaprzestanie wykorzystywania religii jako narzędzia do uzasadnienia prywatnych agend…”

  • http://www.prnewswire.com/news-releases/pave-the-way-foundation-reveals-surprising-documents-that-show-pope-pius-xiis-role-in-establishing-the-state-of-israel-250955431.html
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Pave_the_Way_Foundation

Jak widać głównym celem tej Pave the Way Foundation (powinni się raczej nazywać fundacja Torowania Drogi do Piekła) jest
zneutralizowanie/zniszczenie wszelkiego oporu jaki ewentualnie mógłby wybuchnąć w związku z planowaną TYRANIA
nowego-judeo-masońsko-lucyferianksiego – porządku światowego. Nasz ‚ceniony i sławny’ rodak to nikt więcej niż świadomy i posłuszny agent owego planowanego NWO.

Hańba. Po trzykroć hańba.

Opracowanie: Renata

P.S. Suplement:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *