Strona główna > NWO > Agenda 30 – Program ONZ do wprowadzenia dyktatury NWO [wideo]

Agenda 30 – Program ONZ do wprowadzenia dyktatury NWO [wideo]

Zobacz także: Kto chce ONZ-owski lokalny program Agenda 21?

Pod pretekstem ochrony naszej planety powstał program ONZ o nazwie agenda 21, od roku 2015 program jest kontynuowany pod nazwą Agenda 30. Celem programu ONZ jest kontrola każdej jednostki społecznej na naszej planecie.

agenda-2030

Poniżej fragmenty transkrypcji oraz nagranie wideo:

Więc czym jest Agenda 21?

To proste. Zgodnie z tym, co podaje strona internetowa ONZ:

„Agenda 21 to wszechstronny plan działań, które mają zostać podjęte globalnie, ogólnokrajowo i regionalnie przez organizacje wyspecjalizowane ONZ, rządy i główne grupy w każdym miejscu, w którym człowiek wpływa na środowisko”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

I gdzie to jest? To każde miejsce, w którym ludzie wpływają na środowisko?

Odpowiedź: wszędzie.

A jak planują finansować tak wielkie przedsięwzięcie?

W bardzo prosty sposób, z tego co podaje ONZ na swojej stronie:

„Agenda 21 będzie wymagać znaczącego przepływu nowych i dodatkowych środków finansowych do krajów rozwijających się, aby pokryć rosnące koszty działań, które te muszą przedsięwziąć, by rozwiązać globalne problemy ze środowiskiem i przyspieszyć zrównoważony rozwój…”.

…Witaj 1984, więcej całkowitej kontroli.

Wrócimy jeszcze do dokładniejszego wytłumaczenia, co to znaczy, ale zawierają się też tu takie informacje jak gdzie można żyć, jakie tereny mogą zostać na to przeznaczone, ale nie przez społeczność lokalną, lecz przez ONZ.

Oto stanowisko Agendy 21 dotyczące terenów, cytując ONZ:

„zadaniem jest uwzględnienie wymagań  rozwoju osad ludzkich poprzez gospodarowanie i używanie ziemi zgodne ze środowiskiem, by zapewnić dostęp do ziemi wszystkim gospodarstwom domowym i tam, gdzie jest to odpowiednie, zachęcić do społecznego i zbiorowego zarządzania ziemią. Z powodów gospodarczych i kulturowych szczególną uwagę należy zwrócić na potrzeby kobiet i ludów tubylczych”.

Taki rodzaj myślenia przewraca nasz amerykański system prawny do góry nogami.

To podejście „nie możesz nic zrobić, dopóki my się na to nie zgodzimy” oznacza domniemanie winy, zamiast niewinności.

Ciężar dowodu spoczywa na osobie rozważającej jakąkolwiek czynność.

Nosi to nazwę „zasady ostrożności” i w Agendzie 21 wspominane jest wielokrotnie.

Oto co odróżnia Agendę 21 i czyni ją bardziej niebezpieczną od najbardziej radykalnych pomysłów globalistów.

Koncentracja następuje na poziomie regionalnym.

Nie próbują nikomu wcisnąć na siłę swoich pomysłów jednym zamachem z pomocą organizacji międzynarodowych, raczej próbują się dostać poprzez tylne drzwi na najwyższym poziomie regionalnym.

Międzynarodowa Rada na Rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (ICLEI) z siedzibą w Niemczech to ważna, szalona, straszna grupa, o której można dowiedzieć się o wiele więcej niż by się chciało, jeśli zdecyduje się zaangażować w tę sprawę.

Ta grupa promuje działania regionalne i zapewnia wsparcie dla każdego miasta, które chce wprowadzić założenia Agendy 21.

George Soros i jego Instytut Społeczeństwa Otwartego są głównymi fundatorami ICLEI, co nie dziwi specjalnie.

Przez przebiegłość i łagodną naturę Agendy 21, która w sumie skupia się na przekazie wiadomości w stylu „ratujmy Ziemię” i „bądźmy dobrzy dla środowiska”, które brzmią przyzwoicie i nikt nie może się z nimi nie zgodzić, i właśnie dlatego amerykańskie miasta w rekordowych liczbach stają się ofiarami oszustw…

Zobacz także:

Przygotował: Michał KK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *