Strona główna > Rosja > Abp Sheen o Rosji i komunizmie

Abp Sheen o Rosji i komunizmie

Pod koniec II wojny światowej wygłaszałem wykład o komunizmie w Akron, w stanie Ohio. Kilku prawników poinformowało sponsora wykładu, że nie wezmą w nim udziału, ponieważ nie byłem przychylny wobec Rosji. W owym czasie wiele osób miało bardzo dobre zdanie o tym kraju. Występowanie przeciwko naszemu tak zwanemu aliantowi było czymś bardzo niepopularnym. Zatrzymałem się na probostwie w Akron, które odwiedził również w tym czasie pewien znany prałat. Spytał: O czym będzie ksiądz mówił dziś wieczorem? Odpowiedziałem: O Rosji i Europie Wschodniej, Polsce, Litwie, Albanii, Czechosłowacji itd. Prałat stwierdził:Ksiądz zwariował; Rosja jest krajem demokratycznym; nie jest już krajem komunistycznym. Odparłem: Spędziłem życie na studiowaniu komunizmu i jestem przekonany, że [Sowieci] zamierzają zająć Europę Wschodnią. Zacząłem schodzić po schodach. Była to stara plebania i musiało być tam około 25 stopni. Za każdym razem gdy stawiałem stopę na kolejnym stopniu, mój przyjaciel, który stał na szczycie schodów, wskazywał na mnie palcem i powtarzał: Sheen, mylisz się!Mylisz się!,Mylisz się!Mylisz się!, aż zszedłem na parter. Wtedy odwróciłem się, spojrzałem na niego i powiedziałem: Pewnego dnia odkryjesz, że Europa Wschodnia należy do komunistów.

[…]

Z powodu stanowiska, jakie zająłem wobec Rosji, moje audycje radiowe były ściśle monitorowane. Specjalnie wyznaczona osoba dyżurująca w kabinie miała za zadanie przerwać nadawanie mojego programu, gdybym swoimi uwagami odbiegł od ówczesnego mainstreamowego poglądu, jakoby Rosja była demokracją. Jeden z moich manuskryptów przygotowany na potrzeby kolejnej audycji zawierał zdanie:Polska została ukrzyżowana pomiędzy dwoma łotrami – Hitlerowcami i Sowietami. Otrzymałem wówczas telegram od Konferencji Biskupów z prośbą o to, abym nie wypowiedział tych słów [na antenie], gdyż sugerowałem, że Rosja jest jednym z łotrów. Moja odpowiedź na ten telegram zawierała następującą propozycję:A gdyby tak nazwać Rosję ‚dobrym łotrem’?.

Tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej, gdy Rosja i Niemcy były jeszcze wrogami, prorokowałem w radio, że podobnie jak Piłat i Herod byli wrogami i stali się przyjaciółmi nad krwawiącym Ciałem Chrystusa, tak pewnego dnia komunizm i nazizm, które obecnie są wrogami, staną się przyjaciółmi nad krwawiącym ciałem Polski. Proroctwo to ziściło się, gdy hitlerowcy i Sowieci zjednoczyli swe siły.

Mimo mojego sprzeciwu wobec zła komunizmu, zawsze kochałem Rosję. Kielich, którego używam każdego dnia do sprawowania Mszy Świętej, używany był w Sankt Petersburgu, gdy jeszcze panowała w nim wiara. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że podstawowa przyczyna, dla której komunizm zdobył popularność w Rosji, miała podłoże religijne. Żarliwe przekonania religijne są głęboko zakorzenione w rosyjskiej duszy: są to powszechne powołanie Rosji, aby wzywać wszystkich ludzi do braterstwa; potrzeba ofiary i bólu, aby wypełnić tę misję i najwyższa potrzeba podporządkowania się Bożej woli. Gdy Kościół zaczął podupadać, komunizm obiecał ludziom realizację tych trzech ideałów, ale nie powiedział im wyraźnie, że Bóg zostanie wydarty z ich serc. Braterstwo przerodziło się w rewolucyjny proletariat; ofiara przekształciła się w przemoc, a Wola Boga stała się wolą dyktatora. Komunizm jest religią, poddaniem się absolutowi. To dlatego przemawia on do tych, którym brakuje wiary i to dlatego Rosja Sowiecka jest dziś postrzegana jako ostatnia nadzieja zachodniego człowieka, w którego życiu nie ma Boga.

Małe tabernakulum w mojej prywatnej kaplicy jest repliką rosyjskiego kościoła. W ten sposób wyrażam swoją nadzieję na ostateczne nawrócenie Rosji. Nie w wojnie, lecz w modlitwie musimy pokładać ufność, że ten kraj, niegdyś znany jako Święta Rosja, ponownie stanie się źródłem, z którego popłynie czysty strumień Chrześcijaństwa.

Arcybiskup Fulton J. Sheen

Źródło: Treasure in Clay. The Autobiography of Fulton J.Sheen, 2008r., str. 91-94.

Za: https://abpsheen.pl/2014/04/11/abp-sheen-o-rosji-i-komunizmie/

Data publikacji: 11.04.2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.