Strona główna > NWO > Abp Jan Paweł Lenga: Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania

Abp Jan Paweł Lenga: Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania

Abp Jan Paweł Lenga Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania. Wstęp od wydawcy : To mówi Apostoł


Ta książka jest spotkaniem z prawdziwym Apostołem. Chrystus powołał go w latach siedemdziesiątych z polskiego miasta, które znalazło się po zawierusze historii na terenie sowieckiego imperium. Po przygotowaniu do pracy apostolskiej na terenie dzisiejszej Łotwy i Litwy został posłany jako kapłan do Azji Środkowej, gdzie posługiwał jako kapłan 10 lat, a jako biskup i arcybiskup (arcybiskup ad personam za zasługi dla Kościoła) ponad 20 lat.

 

Był apostołem, misjonarzem, duszpasterzem. Głosił Ewangelię prostym ludziom, którzy często nie znali lub mało znali język polski, głosił ją w językach, które znał i języku, którego się wciąż uczył, języku, który był mieszanką języków, tak jak teren, na którym działał był mieszanką kultur. W tym języku, którego używał, języku z konieczności ubogim, dominowały słowa polskie, ale były też słowa rosyjskie, niemieckie i pochodzące z innych języków. Ten język stał się jego codziennym językiem na dziesiątki lat. W Polsce jest zaledwie od kilku lat i ten język, którym my mówimy nie stał się jeszcze do końca jego językiem.

 

Przez kilkadziesiąt lat przemierzał teren o powierzchni prawie 4 milionów kilometrów kwadratowych, gdzie katolicy rozproszeni wśród pogan stawali się katolikami, często za jego sprawą, w taki sposób jak za czasów pierwszych  apostołów, a potem myśleli i żyli jak ci pierwsi chrześcijanie w tak samo trudnych, i wrogich dla chrześcijan warunkach i otoczeniach. Sam żył jak pierwsi chrześcijanie i gdy został biskupem ordynariuszem jego kuria biskupia liczyła… jedną osobę. Gdy przyjechał do Polski, poznał ją i poznał Europę, doznał olbrzymiego  wstrząsu. Sądził, że tu w krajach, w których chrześcijaństwo, katolicyzm są niejako od zawsze znajdzie prawdziwą, dojrzałą wiarę tak wśród świeckich, jak i duchownych, i że świat, do którego trafia, szczególnie w Polsce, nie jest strukturą grzechu i domeną diabła jak świat, z którego przybył.

 

Szybko zorientował się, że trafił do świata i Kościoła, który duchowo umiera, że w tym świecie hierarchia i kapłani, łącznie z tym, który dziś zasiada na Stolicy Piotrowej w znacznej mierze zdradzili Chrystusa, zdradzili Kościół, oddali swoje dusze i umysły we władanie temu światu, pochowali głowy w piasek, przestali głosić Ewangelię.
Dziś stwierdził, że nie można już milczeć, że trzeba odkryć i ujawnić do końca prawdę o tym i zacząć ewangelizować Polskę i Europę w taki sam sposób jak robili to pierwsi apostołowie. W tej książce mówi zatem do nas jako Apostoł, mówi językiem, który zna i którym mówił w środkowej Azji. Pierwsi apostołowie, gdy trafili do Grecji, Rzymu, innych krajów uczyli się naprędce języków tych ludzi i gdy tylko potrafili się jako tako w tych językach porozumiewać zaczynali ewangelizację, skuteczną ewangelizację. I tak Arcybiskup Lenga mówi do nas
językiem Polaków Kazachstanu, językiem prostym i ubogim, ale językiem, w którym prawda i nauka Chrystusa jawi się jak na dłoni, w którym widać serce i duszę, miłość do Chrystusa i wierność Chrystusowi. Ta książka jest zapisem moich rozmów z Księdzem Arcybiskupem Lengą (część I) i zapisem jego wypowiedzi (część II).

 

Jako jej redaktor starałem się w jak najmniejszym stopniu ingerować w tekst, by nie naruszyć ducha i żaru wypowiedzi, jej autentyzmu, by nie zmienić słowa mówionego w słowo pisane. Arcybiskup mówi, jako Apostoł, wprost do nas, mówi spontanicznie i z serca. Mówi, a nie pisze i to, moim zdaniem jest również wielki walor tej książki. W książce tej, która jest książką na początek podjęte są tylko te tematy, co do których dziś panuje w Kościele milczenie, i te tematy, które w dzisiejszym zagubieniu porusza się w taki sposób, że tylko rozmydla się i zniekształca się prawdę, te tematy, których poruszanie może nas budzić i otwierać ponownie na Ewangelię, nawracać nas i wywoływać chęć poprawy.

 

Ksiądz Arcybiskup Jan Paweł Lenga mówi, że jesteśmy dziś jak Sodoma i Gomora, jak Niniwa i jeśli szybko nie nawrócimy się, nie podejmiemy pokuty przyjdzie Boża kara, że nie znamy dnia ani godziny. Zachęcam Czytelników, by przyjrzeli się okładce tej książki i zastanowili się nad historią, do której ta okładka się odnosi. Jest na niej zdjęcie tego, co zostało ze starego kościoła w miejscowości Bussana Vecchia w Północnych Włoszech. W dniu 23 lutego 1887 r. w środę popielcową wszyscy mieszkańcy miasta (oprócz starców, którzy już nie chodzili, niemowląt i ich opiekunów) poszli na Mszę Świętą. I gdy już przyjęli Komunię Świętą i ich głowy zostały posypane popiołem zaczęło się największe w dziejach tego regionu trzęsienie ziemi. Trwało 20 sekund.

 

W jego wyniku zawaliła się ta część kamiennego dachu Kościoła, która była nad wiernymi. Zginęli wszyscy. Ocalał tylko kapłan i ministranci. Miasto leżało na szczycie góry. Kościół stał na samym jej wierzchołku. Ci, którzy wchodzili w tym momencie do miasta widzieli jak jego ulicami płyną strumienie krwi jak po wielkiej burzy.
Nie znamy ani dnia ani godziny i fakt, że chodzimy do kościoła, spowiadamy się, przystępujemy do Komunii Świętej niczego tu nie zmienia. Czy jesteśmy wierni Chrystusowi? Czy w istocie nie tarzamy się w grzechu? Czy nie pokochaliśmy grzechu? Czy grzechem zaniedbania nie obrażamy bardziej Boga niż ci, którzy mu urągają i bluźnią i łamią wszystkie przykazania? Książka Księdza Arcybiskupa Lengi może nam pomóc, nam samym, naszym rodzinom, naszym proboszczom i biskupom. Może nam pomóc również w tym, byśmy spełniali swoje chrześcijańskie obowiązki   mówili prawdę, dawali jej świadectwo, szli autentycznie za Chrystusem i głosili Ewangelię w porę i nie w porę.
Stanisław Krajski

Błogosławionego czasu Adwentu i Bożego Narodzenia, wszelkich Łask Bożych na
Nowy Rok życzę

Z poważaniem
Marcin Dybowski

Spis treści:
Wstęp od wydawcy: To mówi Apostoł
Część I Chciałbym zapytać papieża, kardynałów, biskupów, kapłanów: czy Chrystus jak wróci na ziemię znajdzie w was wiarę?

Z abp. Janem Pawłem Lengą rozmawia dr Stanisław Krajski
Bergoglio, kardynałowie, biskupi, kapłani: czy oni głoszą jakąś inną naukę?
Czy diabelstwo opanowało Sobór Watykański II?
Musimy nawracać Żydów i chronić się przed ich perfidią
Zmowa hierarchów polskich
Kto wysłał Arcybiskupa Lengę na emeryturę?
Modlę się za Saddama Husajna
Szatan, demony, masoneria
LGBT, homoseksualizm, aborcja   propaganda diabelska działa. A gdzie jest dobra zmiana?
Jeśli nie byłeś długo u spowiedzi cuchniesz
Fałszywe miłosierdzie jest przeciwko Chrystusowi Fatima   czy wystarczy czasu na nawrócenie?
Podsumowanie   modlitwą bombardujmy Niebo

Cześć II  A ci, którzy powinni to robić, a nie robią, odpowiedzą za te swoje
grzechy przed Panem Bogiem i w tym życiu, i na Sądzie Ostatecznym
Rozdział I Jaki powinien być biskup    dziś folgują tylko światu i diabłu, a
nie zbawieniu ludzi
Rozdział II Jaki powinien być kapłan    I czym chwalił się apostoł Paweł?
Chwalił się swoimi cierpieniami, chwalił się swoimi prześladowaniami
Rozdział III Komunia Święta tylko na kolanach i do ust    bo Jezus dzisiaj jest bardzo poniewierany
Rozdział IV Nadzwyczajni szafarze Komunii Święte   degradacja Chrystusa i kapłaństwa
Rozdział V Na miłosierdzie trzeba zasłużyć, poznając swój grzech, pokutując za niego, przepraszając Boga
Rozdział VI Pierwszy uczynek miłosierny co do duszy: grzesznika upomnieć dziś ludziom się nie mówi o ich grzechach, nie troszczy się o zbawienie ich dusz
Rozdział VII Sprawiedliwość, sąd, kara    Aby wyjść z niewoli diabła do wolności Bożej, trzeba przejść przez jakąś pustynię
Rozdział VIII Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu    To my tak postępujemy z Duchem Świętym, a diabłu robimy miejsce
Rozdział IX Grzechy wołające o pomstę do nieba    idą drogą zatracenia i
innych nią prowadzą
Rozdział X Grzechy cudze    A ludzie Kościoła biorą w tym udział, bo nabierają wody w usta i nie piętnują grzechu
Rozdział XI Ekumenizm    największa plaga dla Kościoła katolickiego w całej jego historii
Rozdział XII Protestantyzm    niebezpieczeństwo od diabła
Rozdział XIII  Żydzi nie mają z czego się cieszyć: zabłądzili, nie poszli za Chrystusem
Rozdział XIV Chrystus Król    Jeżeli Chrystus Król poprowadzi Polskę możemy się ostać w czas burzy
Dodatek: Dokumenty
Abp Jan Paweł Lenga o sposobie przyjmowania Komunii Świętej: Cześć dla Chrystusa, Wystąpienie na XI Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów, Watykan, 2-23 października A.D. 2005
Abp Jan Paweł Lenga błędnych nominacjach biskupich w Kościele katolickim:
List otwarty   Refleksje na temat niektórych aktualnych problemów kryzysu
Kościoła Katolickiego
Abp Jan Paweł Lenga o królowaniu Chrystusa w Polsce: List do osób zgromadzonych w katedrze św. Jana w Warszawie w celu podpisania deklaracji
Konfederacji Gietrzwałdzkiej
Nota biograficzna abp. Jana Pawła Lengi

KSIĄŻKA DO NABYCIA TUTAJ :

https://sklep.antyk.org.pl/p,przerywam-zmowe-milczenia,6883.html

UWAGA ! SUPLEMENT VIDEO.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *