Strona główna > NWO > Gematria > 9 – 11 inaczej

9 – 11 inaczej

Poniższy tekst jest uzupełnionym wydaniem tekstu opublikowanego 8 sierpnia 2019 roku na portalu niepodległy.pl. Część druga będzie dotyczyła wydarzeń, które miały miejsce w dniach 10 i 11 sierpnia bieżącego roku, w nawiązaniu do gematrii.

O związku żydowskiego święta żałobnego z wydarzeniami światowymi. Najsmutniejszy dzień w żydowskim kalenarzu; uważany za dzień przeznaczony na tragedię – mowa tutaj o żydowskim święcie Tisha B’Av, które przypada na lipiec lub sierpień kalendarza gregoriańskiego.

 

Tisha B’Av jako dzień tragedii

„Tisha B’Av, dziewiąty dzień [jedenastego] miesiąca Av (10-11 sierpnia 2019), jest najsmutniejszym dniem w kalendarzu żydowskim, w którym pościmy, zachowujemy wstrzemięźliwość i się modlimy. Jest to kulminacja Trzech Tygodni – okresu, w którym zaznaczamy zniszczenie Świętej Świątyni w Jerozolimie.”, jak podaje strona Chabadu *1

Dwie Świątynie Jerozolimskie, jedyne świątynie żydowskie, różniły się znacznie od synagog, czyli miejsc przeznaczonych na wspólne modły. Były to miejsca, gdzie składano ofiary ze zwierząt, a za kotarą, za ktorą wstęp miał raz do roku wyłącznie arcykapłan, znajdowało się specjalne pomieszczenie zwane Sancta Sanctorium, gdzie mieszkał sam bóg. Znajdowała się tam też Arka Przymierza [pierwsza świątynia], czyli specjalna skrzynia zbudowana przez Mojżesza, chroniąca kamienne tablice Dekalogu. Zarzadzali świątynią kapłani, na czele z arcykapłanem, którzy, w przeciwieństwie do rabinów, pochodzili z rodu kapłańskiego. *2

Świątynia Salomona została zbudowana ok. roku 1000 p.n.e. i zburzona ponad 400 lat później przez Babilończyków.

”Biblia hebrajska twierdzi, że świątynia została zbudowana pod rządami Salomona, króla Zjednoczonego Królestwa Izraela i Judy, i że podczas Królestwa Judy świątynia była poświęcona Jahwe. W różnych okresach czczono tam także Aszerę, Baala, gospodarza nieba i bóstwo słoneczne. Kult świątynny obejmował rytualną ofiarę, rytualne czyszczenie i świętą prostytucję.” *3

Druga Świątynia została zbudowana w miejsce Świątyni Salomona ok. roku 520 p.n.e. Była wielokrotnie przebudowywana. Za panowania Heroda Wielkiego została pobudowana na nowo ok. 20 roku p.n.e. i zburzona przez Rzymian w roku 70.

W tej to świątyni Jezus nauczał jako dziecko i tamże wiele lat później powywracał stoły skorumpowanych handlarzy. Pozostałością muru okalającego platformę, na której mieściła się Świątynia Heroda, jest słynna Ściana Płaczu.

Jak żydzi powinni obchodzić święto 9 Av?

Otóż zaleca się co następuje:

„Post rozpoczyna się o zachodzie słońca 8-go Av i kończy o zmroku następnej nocy. W tym czasie nie wolno:

-jeść lub pić,

– nosić skórzanego obuwia,

– kąpać się lub myć się,

– używać maści lub kremów,

– angażować się w związki małżeńskie lub w jakąkolwiek formę intymności,

– usiąść na krześle o normalnej wysokości aż do czasu,  kiedy słońce osiągnie szczyt.

Zabrania  się również studiowania Tory (z wyjątkiem „smutnych” części, które dotyczą zniszczenia świątyń itp.),

wysyłania prezentów, a nawet pozdrawiania się nawzajem (można odpowiadać na pozdrowienia),

brania udziału w wycieczkach,  podróżach lub temu podobne przyjemnych zajęciach,

jak również noszenia świątecznej odzieży.” *4

Krótko mówiąc, żyd ma być w tym czasie głodny, spragniony, brudny, cuchnący i zrozpaczony.

 

Jakie tragedie wydarzyły się się w dziewiątym dniu miesiąca Av?

Między innymi:

—- Szpiedzy wysłani przez Mojżesza powrócili ze złymi wieściami:

„Jest rok 1313 pne. Izraelici są na pustyni, niedawno doświadczyli cudownego wyjścia [z Egiptu], a teraz są gotowi wejść do Ziemi Obiecanej. Najpierw jednak wysyłają misję rozpoznawczą, aby pomóc w opracowaniu rozważnej strategii bitewnej. Szpiedzy wracają ósmego dnia Av i donoszą, że ziemia jest nie do pokonania. Tej nocy, 9 dnia Av, ludzie rozpaczają. Twierdzą, że woleliby wrócić do Egiptu, niż zostać zabici przez Kananejczyków. B-g jest bardzo niezadowolony z tej publicznej demonstracji nieufności w Jego mocy i w konsekwencji pokolenie Izraelitów nigdy nie wchodzi do Ziemi Świętej i dopiero ich dzieci mają ten przywilej po wędrówce po pustyni przez kolejne 38 lat.”

(Jak widać, Ziemia Obiecana nie była ziemią niczyją, która stała dla Żydów otworem, tak jakby to mogły sugerować opowieści serwowane nam w kościołach; zdobyta została poprzez krwawy podbój.)

—- Obie święte świątynie zostały zniszczone:

„Pierwszą Świątynię zniszczono także 9 Av (423 pne). [Wikipedia podaje rok zburzenia 587- 586 pne.] Pięć wieków później (w  roku 69), kiedy Rzymianie zbliżyli się do Drugiej Świątyni, gotowi podpalić ją, Żydzi byli zszokowani, gdy uświadomili sobie, że ich Druga Świątynia została zniszczona tego samego dnia, co pierwsza.”

—- Żydzi zostali wydaleni z Anglii w roku 1290

—-Żydzi zostali wygnani z Hiszpanii w roku 1492

— Rozpoczęła się I i II Wojna Światowa. (!) *5

Przypadek?

 

Masoneria a Świątynia Jerozolimska i wiedza tajemna

Masoneria zaczęła zakładać swoje loże w XVII wieku, niemniej jednak, legenda masońska odtwarzana podczas masońskiego obrzędu mowi o pierwszym wolnomularzu, którym miał być  Hiram Abiff, mistrz murarski, który pracował przy budowie Świątyni Salomona.

„Patronem masonerii jest Hiram Abiff, budowniczy Świątyni Salomona, który został zamordowany przez nieuczciwych czeladników, ponieważ nie chciał wyjawić najistotniejszego sekretu mistrza masońskiego, którym jest Grand Masonic Word [wielkie słowo masońskie], niewypowiedzialne imię Boga. Według nauk okultystycznych, imię ducha jest kluczem do władzy nad nim. Hiram Abiff jako jedyny na świecie znał ten sekret. (..)

Według tej tradycji razem z wiedzą geometryczno-architektoniczną przekazywana była także tajemna doktryna metafizyczno-etyczna o Wielkim Budowniczym Wszechświata (zwanym też Wielkim Geometrą).* .*6

Hiram Abiff celował w konstrukcjach ze złota, miedzi i brązu i to on był budowniczym dwóch ponad ośmiometrowych kolumn z brązu, nazywanych Jakin i Boaz. Boaz jest filarem siły i surowości i jest symbolizowany przez słońce, natomiast Jakin reprezentuje piękno i łagodność, a symbolizuje ją księżyc. Obie te bliźniacze kolumny włączone są do architektury wszystkich loży masońskich i do masońskiej symboliki; występują także w kartach Tarota. *7

 

 

Kabała, czyli nauka ezoteryczna

”Żydowska Kabała jest zbiorem ezoterycznych nauk mających na celu wyjaśnienie związku między Bogiem, niezmiennym, wiecznym i tajemniczym Ein Sof („Nieskończonym ”) [Bogiem przed stworzeniem światów], a śmiertelnym i skończonym wszechświatem (stworzeniem Bożym).” *8

Kabała opiera się na przekonaniu, że Bóg stworzył świat poprzez język mówiony, łącząc liczbę z literą i ze słowem. Wyraża się to w podstawowym tekście Kabały, Sepher Yetzirah lub w języku angielskim, w Księdze Formacji, która w pierwszym akapicie, w odniesieniu do Boga tworzącego świat, stwierdza, że „stworzył swój Wszechświat trzema formami wyrazu: Liczby, Litery i Słowa”. To przekonanie o stworzeniu z Księgi Formacji jest zgodne z początkiem Pisma Świętego, które rozpoczyna się od Księgi Rodzaju, gdzie Bóg przemawia świat do istnienia w ciągu sześciu ponumerowanych dni, zanim odpocznie w siódmym dniu i uczyni go świętym.” *9

„Po podboju Jerozolimy dla Kościoła katolickiego, templariusze uzyskali dostęp do mądrości Kabały i przekazali wiedzę Kościołowi w Europie, po czym wiedza kabalistyczna rozprzestrzeniła się pośród szlachty/arystokracji.  Stąd wywodzi się określenie „kabała” [cabal] termin wywodzący się z Kabały [kabbalah]. Według definicji „kabała”[cabal] (w polskim znaczeniu „klika”  czy „koteria”), to tajna polityczna klika lub frakcja.

Kabała jest wiedzą, która od początku miała być utrzymywana w tajemnicy, i historycznie była wyłączna dla tych, którzy są powszechnie określani jako elity, jak faraonowie, królowie, królowe, papieże, a ostatnio także premierzy i prezydenci. W książce Donalda Trumpa, „The Way to the Top”, na stronie 188, napisano, że jego nauczyciel kabały, Eitan Yardeni, dał mu najbardziej pamiętną mądrość, jaką kiedykolwiek otrzymał.” *10

Wolnomularze i inne tajemne stowarzyszenia uznawane za spadkobierców templariuszy, są badaczami Biblii, zwłaszcza Tory, a większość ich wiedzy opiera się na Kabale, jak przyznają znani członkowie i autorzy najważniejszych ksiąg bractwa, tacy jak Albert Pike i Manly P. Hall, obaj masoni 33 stopnia, co jest najwyższym zaszczytem szkockiego rytuału masonerii. Tajne stowarzyszenia mają ogromny wpływ na losy świata i z pewnością miały wpływ na ukształtowanie alfabetu angielskiego, który w dniu dzisiejszym składa się z 26 liter, podczas gdy w przeszłości miał 20-30 liter. One także zadecydowały o ostatecznej treści znanego w dzisiejszej dobie tłumaczenia Biblii na język angielski.

 

Geometria języka

Jedną z tajemnic Kabały jest wiedza o gematrii, czyli „geometrii języka”, która polega na tworzeniu kodu poprzez przypisywanie liczb poszczególnym literom, dzięki czemu wtajemniczeni mogą odcyfrować wiadomość w danym tekście, która dla niewtajemniczonych jest niewidoczna.

Istnieje wiele rodzajów gematrii, w wielu kodach i językach. W jezyku angielskim znane byly 2 systemy kodowe. Kilka lat temu, Amerykanin Zachary Hubbard odkrył i rozszyfrował 2 dodatkowe systemy kodowe w tym języku, których kombinacje są używane na codzień przez możnych tego świata  i przekazywane przez polityków, media, korporacje, przemysł rozrywkowy, wydarzenia sportowe, a jednak nieznane i niezrozumiałe dla mas, nawet posługujących się językiem angielskim na codzień.

Jest rzeczą logiczną, że potajemnie działająca klika, wierząca w stworzenie świata przez powołanie go do życia przez słowo Boże, klika, która pragnie zdobyć absolutną kontrolę nad światem i wszystkimi jego stworzeniami na czele z ludzkością – jednym słowem, przypisuje sobie atrybuty boskości, będzie również używała kodu gematrii – połączenia słów, liter i liczb do sterowania ludzkością w sposób dla niej niewiadomy.

Język angielski jest uniwersalnym językiem używanym przez architektów. „Nowego Porządku Światowego”, czyli tyranii nazwanej przez Biblię „Synagogą Szatana”. Stąd właśnie przysposobienie alfabetu angielskiego na potrzeby gematrii i zastosowanie gematrii w języku angielskim do codziennego sterowania masami ludzkimi na całym świecie,w sposob widoczny wyłącznie dla wtajemniczonych.

„Jeśli nauczysz się czytać, co naprawdę oznacza treść [medialnych] nagłówków, do czego jest konieczna znajomość kodu – przedstawienie kukiełkowe jest zawsze wyraźnie widoczne. Bez kodu, rzeczy mogą stać się mętne i mylące, ale tak właśnie chcą tyrani. Wyobraź sobie, jak to jest dla niewtajemniczonej osoby; pewnego dnia Trump jest pierwszym żydowskim prezydentem, następnego dnia reklamuje Mein Kampf. Celem nieustannych gier mediów jest spowodowanie mętliku i zawrotu głowy odbiorców. Pamiętaj, że zawsze łatwiej jest kontrolować ludzi, którzy się boją i są zdezorientowani, co jest taktyką prosto z 1984 roku George’a Orwella. Według słów Orwella „Wojna jest pokojem. Wolność jest niewolnictwem. Ignorancja jest siłą.” *11

 

9 Av (8.11.2019)

Zachary Hubbard, który dzień w dzień śledzi nagłówki anglojęzyczne, od września zeszłego roku wskazuje na datę 11 sierpnia 2019 roku, która zazwyczaj w języku angielskim jest pisana jak 8/11. Z upływem czasu, coraz więcej osób wskazuje na tę datę, która może mieć doniosłe znaczenie i wiązać się kolejną tragedią, jakiej doświadczy świat. Wydarzenia z przeszłości, liczby, cyfry, słowa, wersety biblijne i numery z nimi powiązane ( jak np. strzelanina w dwóch meczetach w Nowej Zelandii, jednoczesny pożar dwóch świątyń – Al-Aqsa, jednego z najważniejszych meczetow i katedry Notre Dame, czy groźby ISIS w mediach społecznościowych o atakach na Londyn, Nowy Jork i San Francisco oraz inne zapowiedzi w mediach i filmach, wskazują na dwa miasta: San Francisco i Jeruzalem, choć być może także Londyn i Nowy Jork, a także na ewentualne powiązanie ze słynnym mostem „Golden Gate” w San Francisco, noszącym taką samą nazwę, jak „Złota Brama” w starożytnym Jeruzalem, przez ktorą kiedyś ponoć przeszedł Jezus.

Żydzi wierzą, że ich Wielki Mesjasz wkroczy do Jeruzalem przez Złotą Bramę. Brama ta została zamurowana przez muzułmanów, aby zapobiec wkroczenia fałszywego mesjasza ( Antychrysta), bo muzułmanie wierzą, że największym mesjaszem wszechczasów był Chrystus.

Niektórzy syjoniści twierdzą, że Kopuła na Skale, czyli meczet Al-Aqsa, trzecie z najważniejszych miejsc kultu muzułmanów, powstało na miejscu zburzonych swiątyń jerozolimskich  i oficjalnie domagają się jego zburzenia.

”Kopuła na Skale (arab. قبة الصخرة Qubbat al-Sakhrah, hebrajski: כיפת הסלע Kippat ha-Sela) to islamska świątynia na Wzgórzu Świątynnym na Starym Mieście w Jerozolimie.” *12 Zburzenie tej świątyni muzułmańskiej musiałoby więc poprzedzić zbudowanie III Świątyni Jerozolimskiej, którejś wzniesienie ma poprzedzić nadejście mesjasza.

Co może się wydarzyć? Mogłoby to być zburzenie tej lub innej świątyni, czy jakieś jeszcze inne dramatyczne wydarzenie, jeszcze bardziej antagonizujace róźne grupy ludzi na całym świecie i będące następnym klockiem pociągającymi za sobą upadek światowego domina. Według przepowiedni biblijnych, szereg tragicznych wydarzeń ma poprzedzić zbudowanie  Trzeciej Świątyni, a następnie nadejście wyczekiwanego przez żydów mesjasza. Nowy Porządek Światowy według jego psychopatycznych architektów, ma się wydobyć z chaosu, a więc z powszechnych nieszczęść, zamętu, bólu, cierpienia i rozpaczy.

Jako ciekawostka, patent na HAARP, uznany jako broń „meteoroligiczna”, która może wywołać trzęsienie ziemi, został zatwierdzony 11 sierpnia 1987 roku, a Al-Kaida, której bardziej radykalnym odłamem jest ISIS, powstała ponoć 11 sierpnia 1988 roku.

No cóź, pożyjemy, zobaczymy, czy te wszystkie litery i cyfry będą miały ze sobą bardziej złowrogie powiązanie. Oby tak się nie stało.

 

 

1. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/144575/jewish/What-Is-Tisha-BAv.htm

2. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Świątynia_Jerozolimska

3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Solomon%27s_Temple

4., 5. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/144575/jewish/What-Is-Tisha-BAv.htm

6.https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wolnomularstwo

7. http://zaginioneslowo.glcs.pl/rsdu/dwie-kolumny-swiatyni-wolnomularskiej/

8. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kabbalah

9. Zachary Hubbard „Letters & Numbers”., str.3

10. Zachary Hubbard, „Letters & Numbers”, str. 9

11. Zachary Hubbard „Letters & Numbers” str. 208

12.  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dome_of_the_Rock

©Lotna 2019. Wszelike prawa zastrzeżone. Zabrania się zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać część lub całość tekstu przez inne redakcje, serwisy, organizacje i osoby bez zgody autora. Tekst można udostępniać wyłącznie w formie nie zmienionej w bezpłatnych serwisach społecznościowych.

https://zacharyhubbard.selz.com/item/5c8d9302701f5d0dfcfef8b2

One thought on “9 – 11 inaczej

  1. Czytając Stary Testament możemy dojść do jednoznacznego wniosku, że do czasów Machabeuszy (164 roku przed n.e) w Judei (i Samarii) główną („państwową”) religią jest kult Baala. Oprócz tego praktykowane są różne inne kulty w tym kult Boga Jahwe. Jednak do Machabeuszy (wbrew bezpodstawnym chrześcijańskim wyobrażeniom) kult Boga Jahwe jest wyznawany przez mniejszość ludności Judei. I dopiero Machabeusze organizując przewrót zbrojny i wykorzystując osłabienie wszystkich potencjalnych wrogów Judei narzucają kult Boga Jahwe najpierw wszystkim Judejczykom, później Samarii, Galilei i Idumei…jednak i w tych czasach Talmud mówi o ponad 30 różnych religiach w Palestynie, a Józef Flawiusz pisze o 20…więc pisane o starożytnych „żydach” jako o monolicie, to wyjątkowe nadużycie, które jednak króluje w nieoświeconych umysłach chrześcijan…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.