Strona główna > NWO > Apokalipsa > 30 listopada 51 rocznica wprowadzenia Mszy Novus Ordo

30 listopada 51 rocznica wprowadzenia Mszy Novus Ordo

Papież Paweł VI nie był autorem zła na II SW

Veronica Lueken (ur. 12 lipca 1923 r. – zm. 3 sierpnia 1995 r.) – katolicka mistyczka i wizjonerka.

Pokaż się, prawdziwy papieżu Pawle VI

„Jest tam teraz ktoś kto rządzi za niego, uzurpator, wymyślony w umysłach agentów szatana. Operacja plastyczna, Moje dziecko – wykorzystano najlepszych chirurgów do wykreowania tego uzurpatora. Krzycz z dachów! Jego trzeba zdemaskować i usunąć”.

– Matka Boża Różana, 27.09.1975

 

[Uwaga TLDM: Poniższy artykuł pochodzi z St. John’s Valdosta Blogspot, http://stjohnsvaldosta.blogspot.com/]:

 

TU jest teoria spiskowa!

 

Poniżej pełny tekst otrzymanego przeze mnie kilka dni temu fascynującego emaila. Nie udało mi się potwierdzić żadnej z tych informacji ani znaleźć portalu z którego pochodził, ani nawet dowiedzieć się kim jest jego autor. Nie powiem że to prawda, ale jak wszystkie teorie spiskowe, niektóre z nich mają sens. Jeśli WSZYSTKO TO  jest prawdą (i to jest duże JEŚLI), to naprawdę nas bardzo oszukano.

 

PAPIEŻ PAWEŁ VI NIE JEST AUTOREM NOWEJ MSZY

 

Papież Paweł VI może był najbardziej zdradzonym papieżem w historii, którego podda-ni wzięli prawo we własne ręce i wprowadzali swoje plany w jego imieniu.

 

Powszechnym błędem wśród tradycjonalistów jest to, że Papież Paweł VI był architektem posoborowej Mszy (Novus Ordo), kiedy faktycznie nie miał z nią nic wspólnego.

 

W ostatnich 2 latach II SW naprawdę sprzeciwiał się wszelkim koncepcjom nowej Mszy i napisał to 3.09.1965: „Nie można tolerować tego, żeby jakaś jednostka z własnego upoważnienia modyfikowała formuły użyte na Soborze Trydenckim by zaproponować Eucharystyczną doktrynę wiary”.

 

MASOŃSKI SPISEK

 

Tradycjonaliści nie zawsze dostają pełny obraz II SW. Kiedy agenci masońscy zinfiltrowali Sobór, ich celem była nie tylko reforma i psucie Wiary, ale i obarczyć winą papieża po to by zdyskredytować papiestwo i odciągnąć od Kościoła dobrych katolików, żeby oni mogli zrealizować swoje niszczące plany bez żadnej z ich strony konkurencji.

 

Starannie wkalkulowali w swoje plany to, żebyśmy myśleli że Paweł VI był modernistycznym sprawcą, który wymyślił nową Mszę, albo że ostatni 5 papieże byli antypapieżami, albo że dzisiejsza Msza jest *nieważna, żeby dobrzy katolicy nie mieli już powodu do pozostania w swoich parafiach i podjęli walkę.

 

Kiedy na początku lat 1960 zebrał się II SW, ich celem było wykorzystanie Papieża Pawła VI do przeprowadzenia nowej reformy, ale kiedy papież dowiedział się o ich planie (dzięki kard. Ottavianiemu) i odrzucił ich propozycję nowej Mszy, wściekli się, i od tej pory nie przestali go karać. Niestety, duża część tej kary pochodzi dziś od tradycjonalistów.

 

Papież Paweł na pewno nie był idealny. Np. mógł mocniej opowiedzieć się za swoim majowym zakazem Komunii na rękę, tak jak mógł mocniej uprzeć się przeciwko reformie liturgii. Ale nowa Msza nie była jego dziełem, nigdy nie powinno mu się jej przypisywać, szczególnie kiedy ogłosił, że zasada języka [ryt łaciński] która zachowała Wiarę przez tak wiele stuleci, „musi zostać zachowana”. (9-3-65)

 

NOVUS ORDO

 

Zmiana liturgii była naprawdę dziełem diabła, który wszedł między biskupów na II SW. Wewnętrzny wróg włamał się do Kościoła w czasie kiedy podatna była hierarchia (otwarta na ducha), podszeptując Papieżowi Pawłowi VI by później wygłosił swoje słynne oświadczenie: „Przez jakąś szczelinę dym szatana wszedł do świątyni Boga”. (29.06.1972)

 

Ich planem było doprowadzenie do zmiany rozporządzenia [Novus Ordo Seclorum] Diabeł wiedział, że gdyby mógł włożyć nogę w drzwi, to mógłby wykorzystać Kościół jako forum dla realizacji tego New Order utorować drogę dla nadchodzącego New World Order. Czterdzieści lat powolnego przygotowania przyniosło owoce tego planu – reforma była dobrze zaplanowana.

 

ZMIANA PUNKTU CENTRALNEGO

 

Ich głównym celem było odwrócenie księdza tak żeby odprawiał Mszę przodem do ludzi, a tyłem do tabernakulum. Pomysł był taki, żeby sugerować iż Kościół powinien odwrócić się tyłem do Boga i zamiast tego być zwróconymi do siebie, co widzimy od tego soboru. Zmiana punktu centralnego miała być tam gdzie dziś kładzie się nacisk na wspólnotę zamiast na Boga. Papież Pius XII po przeczytaniu Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej stwierdził, że nadchodzą czasy kiedy Kościół „będzie kuszony by uwierzyć iż człowiek stał się Bogiem”.

 

PAPIEŻ PAWEŁ OBALA REFORMĘ

 

Kiedy apostazja wkraczała do Kościoła w połowie lat 1960, Papież Paweł VI wydał encyklikę  o Eucharystii (Mysterium Fidei), żeby przypomnieć wiernym jak Pan Bóg przez wieki ustano-wił i zachował zasadę języka [starą liturgię] żeby strzec dogmatu Kościoła o Eucharystii, że-by katolicy nie przyjmowali  w tej kwestii żadnych fałszywych pojęć. (np. Eucharystia jest symbolem naszej jedności, jesteśmy prawdziwą Eucharystią, Msza to posiłek, Msza to zgromadzenie wspólnoty Msza jest celebracją itd.) W swoim dokumencie stwierdza:

 

„Dlatego Kościół, przy długiej pracy stuleci i pomocy Ducha Świętego, ustanowił regułę języka [stara liturgia], potwierdzając ją autorytetem soborów. Ta zasada, która często była hasłem i sztandarem Wiary ortodoksyjnej, musi być dokładnie zachowana … Niech nikt nie zakłada, że może ją zmienić z własnej przyjemności lub pod pretekstem nowej nauki. Któż kiedykolwiek tolerowałby, żeby formuły dogmatyczne stosowane przez sobory ekumeniczne do tajemnic Trójcy Świętej i Wcielenia były uznawane za nieodpowiednie dla ludzi naszych czasów i dlatego żeby pochopnie zastąpiły je inne [nowa Msza]?” (Mysterium Fidei 3.09.1965)

 

ARCHITEKCI NOWEJ MSZY  

 

Poniżej masońska dyrektywa stanowiąca zestaw 34 wskazówek wydana przez włoską Lożę P2 w marcu 1962, dająca nam lepszą ideę co do pochodzenia nowej Mszy:

„11.Zatrzymajcie praktykę odprawiania Mszy przed Najświętszą Eucharystią w tabernakulum. Nie pozwalajcie na żadne tabernakula na stołach używanych do Mszy. Niech stół wygląda jak stół w jadalni. Niech będzie przenośny, sugerujcie iż nie jest poświęcony, a może spełniać podwójną rolę do wszystkiego, tak jak stół konferencyjny albo do gry w karty. Później ustawcie przy nim przynajmniej jedno krzesło. Niech ksiądz siada na nim po Komunii, żeby oznaczało iż odpoczywa po posiłku. Nigdy nie pozwalajcie księdzu klękać podczas Mszy, ani ludziom, bo nie klękają podczas posiłku”.

 

Powyższe zbiega się ze wskazówką 4 z tego samego zestawu dyrektyw: „Zatrzymajcie wszelką łacinę w liturgii Mszy, nabożeństwach i pieśniach. To daje poczucie tajemnicy i szacunku. Pokażcie to jako gadaninę wróżbiarzy. Wtedy ludzie przestaną myśleć, że księża są bardziej inteligentni”.

 

Usunięcie powagi starej Mszy otworzy drogę wielu innym nadużyciom planowanym przez masonów w 1962, np. plan dotyczący przyjmowania Komunii: 30.Niech kobiety i świeccy rozdają komunię, mówcie, że to jest wiek świeckich. Zacznijcie udzielać komunię na rękę jak protestanci, zamiast na język – mówcie że tak robił Chrystus. Zabierajcie hostie na szatańskie msze…”

 

Te piekielne wskazówki były przede wszystkim wykonane przez upadłych księży, zwłaszcza inicjowanych masonów jak abp Bugnini, główny architekt nowej Mszy, którego wielokrotnie widziano wchodzącego do loży masońskiej w celu pobrania regularnej zapłaty za realizację misji zniszczenia Kościoła. To znaczy, że zmiana liturgii nie pochodziła od Papieża Pawła VI.

 

OSZUSTWO STULECIA

 

Mimo to wielu dzisiaj trudno uznać niewinność Papieża Pawła, dlatego, że od 1975 w Rzymie był uzurpator / sobowtór, który pokazywał się żeby go zdyskredytować. To było powszechną wiedzą w kręgach dyplomatycznych, i jest dobrze udokumentowane w książce niemieckiego autora, Teodora Kolberga, zatytułowanej Papież uzurpator / The Impostor Pope. W niej uzasadnia swoje twierdzenie licznymi zdjęciami jak i wydrukiem głosu obu mężczyzn mówiących te same słowa [błogosławieństwa papieskie], które pokazują, że dwaj różni mężczyźni wypowiadali się z watykańskiego balkonu w Wielkanoc i Boże Narodzenie 1975. (wydruki głosów będą dowodem w sądzie).Uzurpatorem był włoski aktor o inicjałach PAR, który pracował jako marionetka pod kontrolą tych, którzy przejęli kontrolę w Watykanie w 1972, a mianowicie kard. Villot, kard. Benelli i kard. Casaroli, którego Wanderer w 1999 zidentyfikował jako powiązanego z KGB. Oni aplikowali prawdziwemu papieżowi pewne substancje i wykreowali uzurpatora przy wykorzystaniu najlepszych chirurgów plastycznych, żeby prawdziwy papież od tej pory pokazywał się bardzo rzadko.

 

Poniżej standardowe zdjęcia obu mężczyzn jak widziała ich i pokazywała prasa jako Papieża Pawła VI. Zauważmy widoczne różnice w wielkości i kształcie nosa. Papież Paweł VI (po prawej) ma dłuższy i prostszy nos, spiczasty, a uzurpator (po lewej) ma krótszy i okrąglejszy nos.

Różnica między datami wykonania zdjęć jest tylko 4 lata, Papież Paweł VI w 1973 i uzurpator w 1977. Na pewno nie zastosowano tu żadnej kreatywności ani sztuczek. Zdjęcia mówią same za siebie i potwierdzają siły ciemności działające w Watykanie. Cztery lata jakie je różnią nie pokazywałyby tak drastycznych różnic w wyglądzie.

Zdjęcia to tylko jeden rodzaj fizycznego dowodu umożliwiającego odróżnienie tożsamości. Inne dowody fizyczne obejmują odciski palców, odciski głosu, wyniki badań lekarskich itp.w książce Umsturz im Vatikan? Obalenie w Watykanie? ), Kolberg przedstawia dalsze dowody na istnienie papieża oszusta. Nagrania głosowe łacińskiego przemówienia „Papieża” „Urbi et Urbi” dokonano przy dwóch różnych okazjach. Dwa nagrania przepuszczono przez analizator częstotliwości głosu wykonany przez Kay Elemetrics z Pine Brook w stanie New Jersey. Wydruk sonagramowy typu B / 65 z odbitkami głosowymi tych samych słów wypowiedzianych przez „Papieża” dwukrotnie pokazuje, że zostały one wykonane przez dwóch różnych mężczyzn.

 

Istnienie uzurpatora tłumaczyłoby wiele sprzeczności które konfudowały wiernych co do Papieża Pawła VI, np. dlaczego potępił ruch charyzmatyczny w 1965, a dlaczego miałby go uznać w 1975, albo dlaczego zakazał Komunii na rękę w maju 1969, a sankcjonował ją od 1975. Posiadanie sobowtóra w Rzymie ułatwiło modernistom w realizacji reformy, którą do tego czasu hamował sprzeciw Ojca Świętego.

 

DUCH SOBORU

 

Papież Paweł sam lamentował nad burzliwymi następstwami II SW, i zidentyfikował leżącą u ich podstaw siłę, kiedy 13.10.1977 powiedział: „Ogon szatana pracuje nad rozkładem ka-tolickiego świata. Ciemność szatana weszła i szerzy się w Kościele Katolickim nawet na jego szczycie. Apostazja, utrata Wiary, szerzy się po całym świecie i na najwyższych szczeblach w Kościele”.

 

Pytanie: Czy to brzmi jak papież który zgodził się na zmianę obrządku, który sprowadził na Kościół tak duże zniszczenie? Czy nie ostrzegł hierarchii w 1965 o jej obowiązku zachowania wierności Mszy z Soboru Trydenckiego?

 

PROFANACJA LITURGII NIE UNIEWAŻNIA MSZY  

 

Pomimo zmian w liturgii, dzisiejsza Msza dalej jest ważna, nie z powodu żadnych reform, a z powodu zasadniczych elementów tradycji jakie nadal są nietknięte w nowym rycie. Modernistyczne innowacje czynią dzisiejszą Mszę nielegalną, ale nie nieważną.

 

Ksiądz zawsze będzie miał władzę udzielania ważnego sakramentu jeśli jest legalnie wy-święcony, i zasadnicze elementy Podniesienia występują w Mszy (dalej występują). Nielegalne zachowanie czy procedura księdza nie wpływają na ważność Mszy, chyba że jego procedura sprawia iż ją skraca albo pomija zasadnicze elementy.

 

Według Soboru Trydenckiego zasadnicze elementy Podniesienia konieczne do odprawienia ważnej Mszy to słowa: „To jest bowiem Ciało moje” i „To jest bowiem kielich Krwi mojej” poprzedzające i następujące słowa Podniesienia (tj. która za was i wielu będzie wylana  itd.) nie stanowią części zasadniczego tekstu, i dlatego zmiana ich nie unieważnia Mszy, chyba że ta zmiana jest taka, że promuje herezję, czego dzisiaj, oczywiście, nie ma.

 

„Wolą Ojca Przedwiecznego było używanie jednego uniwersalnego języka wraz z językiem kraju. Ten uniwersalny język, łacina, pasuje i wybrał go Ojciec Przedwieczny jako powszechny język dla powszechnego Kościoła, Rzymskokatolickiego pod przywództwem Papieża Pawła VI, następcy Piotra…

„Z powodu upadku Babilonu, dano wiele języków z powodu grzechu Babilonu. Dla-tego jako członek jednego kraju, Moje dzieci, nosicie ze sobą swoje książeczki, i gdybyście byli zagranicą, moglibyście wejść do każdego zagranicznego budynku, Kościoła Mojego Syna, i czulibyście się wygodnie i w jedności z człowiekiem, księdzem, wybranym przez Mego Syna do reprezentowania Go w Jego Domu.

„Gdybyś, Moje dziecko, pojechała z Ameryki do Francji, czy mogłabyś zrozumieć  słowa po francusku? Ale, Moje dziecko, rozpoznałabyś słowa po łacinie i miałabyś ze sobą książeczkę  do czytania po amerykańsku, tak jak ci we Francji mogliby czytać po francusku, dając światu piękną i powszechną więź językową pośród tych, którym dano łaskę wezwania do Kościoła Rzymskokatolickiego Mojego Syna.

„Nie odchodźcie od Kościoła Mego Syna, Moje dzieci, bo oni zabrali wam ten język. Musicie czekać i trwać i płakać z Moim Synem za to zbezczeszczenie przez człowieka”.                           – Matka Boża, 10.04.1976

 

„Moje dziecko, przynoszę ci smutną prawdę, o której musisz powiedzieć ludzkości… Nasz umiłowany Wikariusz, Papież Paweł VI, bardzo cierpi z rąk tych którym ufa.

„Nie jest w stanie spełniać swojej misji. Oni uczynili go chorym, Moje dziecko. On jest chory, bardzo chory. Teraz jest tam ktoś kto rządzi zamiast niego, sobowtór, wykreowany w umysłach agentów szatana. Operacja plastyczna, Moje dziecko – najlepszych chirurgów użyto do wykreowania tego uzurpatora.

„Krzycz z dachów! On musi być zdemaskowany i usunięty. Za nim, Moje dziecko, jest trzech który oddali się szatanowi. Nie dostajesz prawdy w twoim kraju i na świecie. Twój Wikariusz jest więźniem.

„Casaroli, swoją duszę skazujesz na piekło! Giovanni Benelli, którą drogę wybrałeś? Jesteś na drodze do piekła i potępienia! Villot, liderze zła, zostaw tych zdrajców, nie jesteś nieznany Ojcu Przedwiecznemu”.

– Matka Boża, 27.09.1975

„Ja jestem fundamentem, a kiedy mówię o śmierci, nie mam na myśli zagłady Mojego Kościoła. Ale powiem wam teraz, wszyscy biskupi i kardynałowie, wszystko co zgniłe spadnie. Zadajecie się z wrogami waszego Boga dla pieniędzy i władzy, i oni czekają by obrać wasze kości do czysta. Nie doprowadzicie do nawrócenia tych którzy są teraz apostatami poprzez psucie Wiary czy zmieniając konstrukcję linii zewnętrznych Mojego Kościoła, i przez to rozumiem fizyczny wygląd i sposób w jaki sprawujecie Najświętszą Ofiarę Mszy.

„Wielu rozdaje Moje Ciało w sposób który można tylko nazwać bluźnierstwem. Wielu przyjmuje Moje Ciało w Eucharystii w sposób który znieważa Boskość, i promuje też bezbożność, pogaństwo i nieczystość serca i uczynków podczas Najświętszej Ofiary Mszy”.

– Pan Jezus, 26.05.1979

„Panu Jezusowi nie jest przyjemny sposób w jaki Jego kler spełnia swoje powołanie, i też Mszę. Pan Jezus chce żeby Starą Mszę przywrócono by wymazała wiele błędów jakie wdarły się od wdrożenia Nowej Mszy”.                                              – Wiktoria, 1.07.1985

 

https://www.tldm.org/news13/willtherealpopepaulvipleasestandup.htm

MATKA BOŻA RÓŻANA O PAPIEŻU PAWLE VI

#49 – POPE PAUL VI

„Zobaczyłam Ojca Świętego w bardzo dużym domu, klęczącego przy stole, z głową w dłoniach, i płakał. Na zewnątrz było bardzo wielu ludzi. Jedni rzucali kamieniami, drudzy przeklinali go używając złego języka.  Biedny Ojciec Święty, musimy dużo się modlić za niego”. – Hiacynta (dziecko-wizjonerka z Fatimy, Fatima słowami Łucji

ŚWIĘTY CZŁOWIEK
„Wasz Ojciec w wiecznym mieście Rzym, papież Paweł VI, jest świętym człowiekiem, bo nosi swój krzyż.  Wasz Ojciec Święty jest świętym człowiekiem, bo zostanie męczennikiem”. – Matka Boża, 18.06.1977

NIEWIELKIE BŁĘDY
„Moje dzieci, nie potępiajcie waszego Ojca Świętego, papieża Pawła w Rzymie. On popełnił błędy w przeszłości – potwierdzam, Moje dzieci – bo jest istotą ludzką, ale to nie są wielkie błędy. Wróg jest w jego domu, wiecznym mieście Rzym. Hierarchia jest infiltrowana”. – Matka Boża, 18.06.1978

SUKURS
Teraz widzę papieża Pawła, prawdziwego papieża Pawła. Jest bardzo chudy. Bardzo blady. Bardzo smutny. Teraz otwiera usta i mówi: „Pomocy! Pomocy!…” I na piersiach widzę ukrzyżowane Ciało Jezusa. – Weronika, 2.10.1975

DROGA KRZYŻOWA
„Serce waszego Wikariusza woła udręczone: 'Matko Niepokalana, daj mi siłę bym wytrwał w nadchodzących dniach. Powiedziałaś mi to drogą krzyżową. Przyjmę wolę Ojca'”.

– Matka Boża, 22.05.1974

HUMANAE VITAE
„Encyklika papieża Pawła o kontroli urodzeń jest prawdziwa i ludzkość musi jej przestrzegać. Nie będzie żadnej racjonalizacji grzechu. Nie będzie żadnego wybaczenia za mord nienarodzonych”.                                                                               – Matka Boża, 2.10. 1976

 

KONIEC PANOWANIA
„Wasz Ojciec Święty, Nasz dziecko cierpienia, papież Paweł VI, dochodzi do końca pano-wania na ziemi. Ilu będzie odpowiadać za udrękę która rozdarła mu serce? Ilu z was kardynałów i biskupów nie posłuchało GOP w waszej arogancji i umiłowania do doczesnych pragnień, przyjemności i władzy?”                                                           – Matka Boża, 20.05.1978

UBRANA W CZERŃ
Teraz Pani przechodzi na naszą lewą stronę – to Jej prawa strona nieba… Wygląda bardzo smutna, i powiem wam, czarny płaszcz jaki ma na sobie wygląda prawie jakby była na pogrzebie czy coś takiego. Bardzo smutna. [Następnego dnia papież Paweł VI zmarł spełniając tę proroczą wizję.]                                                                – Weronika, 5.08.1978

W NIEBIE
„Przynoszę wam dobrą wiadomość, Moje dziecko, i Moje dzieci, mówię wam to od Przed-wiecznego Ojca, że wasz Wikariusz tego dnia jest z Nami w Niebie”.

– Matka Boża, 14.08.1978

RZUCAJĄ KAMIENIE
Widzę papieża Pawła. Siedzi w dużym pokoju. Jest tam biurko. Ale on nie wygląda bardzo dobrze. Wygląda na bardzo chorego. Wydaje się, że nie może trzymać otwartych oczu. Głowa opada mu na prawo. I potem siada, i przechyla się na lewo. Teraz jest pochylony nad stołem. Teraz słychać jakieś krzyki na zewnątrz. I ludzie krzyczą, i rzucają kamienie, i próbują wejść w drzwi. I krzyczą.

I papież Paweł – teraz podszedł, klęka obok posągu Matki Bożej, Modli się do Matki Bożej, i płacze, po twarzy płyną mu łzy…

Och! Och! I na zewnątrz drzwi są kardynałowie, pięciu kardynałów, za plecami ukrywają noże… I po prawej stronie, zaglądając w drugie okno, widzę grupę biskupów. Jest ich dwóch, trzech, czterech, pięciu – jest piętnastu lub szesnastu biskupów. Też za plecami ukrywają noże.                                                                                                        – Weronika, 25.07.1972

 

BIEDNY OJCIEC ŚWIĘTY
„Znowu was proszę o modlitwy za Ojca Świętego w Rzymie. Jest bardzo chory. Potrzebuje wiele modlitw, bo krzyżują go jego ludzie. Jest naprawdę tym małym w przekazie Hiacynty”. [zobacz tekst wprowadzający na początku artykułu]                 – Matka Boża, 1.06.1978

 

OSTRZEGŁAM
„Tak, próbowałam ostrzec każdego o tym co miało się wydarzyć na świecie w przyszłości. Matka Boża powiedziała, że mały Ojciec w Rzymie będzie cierpiał prześladowanie, ale dużo z tego prześladowania przyjdzie od tych którym ufał'.                – Hiacynta, 8.06.1974

 

UZURPATOR*
„Pamiętacie, Moje dzieci, papież Paweł VI, Nasz dobry Wikariusz , powiedział światu: 'Wiem, że dym szatana wszedł do Kościoła'. Ale kto go słucha, i kto go słuchał? Ale ukryli go i za niego wprowadzili innego”.

– Matka Boża, 2.10.1989

*Więcej info i szczegółów o tej zdumiewającej rewelacji w Directive #50 – The Impostor Pope.

 

TRZEJ PAPIEŻE
„Jest to diaboliczny plan szatana by nienawiść świata skierować na Wikariusza, papieża Pawła VI w Rzymie. Plan szatna jest taki, żeby na jego ramiona złożyć wszystkie błędy i złe czyny, ale ci którym ufał go zdradzili, i teraz przejęli całkowita kontrolę nad jego misją. W języku figuratywnym, Moje dziecko, jest w Rzymie trzech papieży. Trzech papieży, Moje dziecko, nie licząc papieża Pawła VI – trzej ludzie kierowani przez szatana”.

– Matka Boża, 27.09.1975

ZMIANY
„Musisz cofnąć się do lat minionych i powiedzieć ludzkości, że te zmiany, zmiany które wydały złe owoce, nie były wam dane przez Ducha Świętego i przez waszego Wikariusza, papieża Pawła VI. Jest to sieć szatana. Wielu jest teraz, Moje dziecko, marionetkami, sznurkami pociągają Benelli, Villot, Casaroli i ich zwolennicy”. – Matka Boża, 27.09.1975

 

DYM SZATANA

„Cierpiąca dusza ofiary, waszego Ojca Świętego, papieża Pawła – on przyjmuje swoje cierpienie. I ma koło siebie wielu Judaszy którzy paradują jako anioły światła, ale mają drapieżcze serca wilków. Z nieposłuszeństwa wykorzystali swoje stanowisko żeby niszczyć od środka. Nie na próżno Nasz Wikariusz krzyczał: 'Muszą być pęknięcia, bo dym szatana się przesączył'”.                                                                                   – Pan Jezus, 20.05.1978

 

TRZECIA TAJEMNICA
„Moje dziecko, oni rozmawiają o tajemnicy jaką dałam ci w Fatimie. Jest proste wyjaśnienie. Nie można było jej w pełni ujawnić z powodu jego drastycznego charakteru. Ostrzegałam, że szatan wejdzie na najwyższe sfery hierarchii w Rzymie. Trzecia Tajemnica, Moje dziecko, jest taka, że szatan wejdzie do Kościoła Mojego Syna”.               – Matka Boża, 13.05.1978

 

NIE ANTYCHRYST
„Nie ubliżajcie waszemu Ojcu Świętemu, papieżowi Pawłowi VI. On nie jest antychrystem… On nie jest papieżem antychrysta”.                                                 – Matka Boża, 30.05.1978

 

PENTECOSTALIZM
„Tak, Moje dziecko, wielu wypowiedziało posłuszeństwo waszemu Ojcu Świętemu, waszemu Wikariuszowi. Poprosiliśmy go o potępienie praktyki wzywania ducha. Posłuchał wskazówki Ojca, ale wielu z pośród kleru wpadło w nieposłuszeństwo wobec Wikariusza”.

– Matka Boża, 15.06.1974

WIĘZIEŃ
„Jest w Moim Domu formacja którą nazywam złymi ludźmi krzyża… oni weszli żeby niszczyć. Oni doszli i osiągnęli najwyższe przywództwo w Moim Domu na ziemi. Oni Mnie ponownie krzyżują w Moim Domu. Wasz Wikariusz jest więźniem w Moim Domu”.

– Pan Jezus, 22.22.1976

http://www.tldm.org/Directives/d49.htm

OSZUSTWO STULECIA

Dowód na PRAWDZIWĄ Trzecią Tajemnicę:

„Oszustwo stulecia”

„Deception of the Century”

„Ostrzegałam was, że teraz w mieście Rzymie jest trzech papieży [Villot, Casaroli i Benelli]. Oni sprowadzili, powtarzam, uzurpatora, kiedy ukryli papieża Pawła VI, waszego prawdziwego Ojca. Jest to oszustwo stulecia”. – Matka Boża Różana, 2.10.1975

„Ostrzegałam i ostrzegałam, że szatan wejdzie w najwyższą sferę hierarchii w Rzymie. Trzecia Tajemnica, Moje dziecko, jest taka, że szatana wejdzie do Kościoła Mojego Syna„. – Matka Boża Różana, 13.05.1978

„Szatan, Lucyfer w ludzkiej formie, wszedł do Rzymu w 1972. Wyciął regułę, rolę Ojca Świętego, papieża Pawła VI”.

– Matka Boża Różana, 7.09.1978

(Uwaga: Prawdziwa Trzecia Tajemnica, jak ujawniła Matka Boża Różana, wskazuje na to, że szatan wszedł na najwyższe sfery hierarchii Watykanu w 1972. Poniżej więcej dowodów na tę szatańską obecność i moc działającą w Watykanie, i że głównym celem ataku szatana jest sam papież, nawet do chwili obecnej).

Paweł VI: papież roku 1972
Jedną z najbardziej uderzających rewelacji Matki Bożej Różanej był przekaz dotyczący „oszustwa stulecia”, w którym aktor zastępował papieża Pawła VI w niektórych funkcjach publicznych począwszy od 1975. Brzmi niewiarygodnie? Jest na to zdumiewająca liczba dowodów: zdjęcia, wydruki głosowe, świadectwa pielgrzymów w Rzymie, którzy sami to widzieli, opisany egzorcyzm w Szwajcarii, i objawienia Matki Bożej Różanej w Nowym Jorku.

S. Łucja próbowała ostrzec papieża Pawła VI

13 maja 1967, po Mszy celebrowanej przed bazyliką w Fatimie, Portugalia, s. Łucja podeszła do papieża Pawła VI i poprosiła: „Chciałabym prosić o prywatną rozmowę„. Tę prośbę powtórzyła wielokrotnie. Najwyraźniej s. Łucja miała dla niego ważną wiadomość. Ale Paweł VI odmówił i odpowiedział: „Zobacz, to nie jest ten moment”.

S. Łucja się wycofała. Papież Paweł VI wstał, zwrócił się w kierunku posągu Matki Bożej Fatimskiej, próbując włożyć między Jej dłonie srebrny Różaniec. Ponieważ nie mógł ich dosięgnąć, Różaniec złożył  u stóp posągu.

Tłum krzyczał: „Łucja, Łucja, Łucja!” Wtedy bp
Hnilica zaprowadził s. Łucję na front podium. Kiedy setki tysięcy pielgrzymów zobaczyły s. Łucję koło papieża, wiwatował. Ale reporterzy TV i setki kamer nagrali zdumiewające wydarzenie: s. Łucja płakała. Dlaczego?

 

Objawienia w Bayside: papież Paweł VI był papieżem z wizji Hiacynty

Z pośród trójki dzieci wizjonerów fatimskich tylko mała Hiacynta miała przywilej wizji papieża wymienionego w Trzeciej Tajemnicy. Opis wizji zapisała s. Łucja w Dziennikach. Do „przekazu Hiacynty” nawiązują objawienia w Bayside:

„Proszę cię znowu o modlitwę za twojego Ojca Świętego [papież Paweł VI] w Rzymie. Jest bardzo chory. Potrzebuje modlitw, bo krzyżują go jego właśni ludzie. On jest naprawdę tym małym w przekazie Hiacynty„. (Matka Boża Różana, 1.06.1978)

Hiacynta – „Tak, próbowałam ostrzec każdego o tym co miało się wydarzyć na świecie w przyszłości.  Matka Boża powiedziała, że mały Ojciec w Rzymie będzie cierpiał wielkie prześladowanie, a większość tego prześlado-wania przyjdzie od jego ludzi, tych którym ufał. To dlatego dano wam ten obrazek*, żeby rozesłać przekaz po świecie„. (Hiacynta, 8.06.1974)

Papież Paweł VI: „człowiek zniszczy go teraz…”

Hiacynta: „Przychodzę powiedzieć ci o biednym Ojcu Świętym. Duzo płakałam za niego. Kochamy go. Ale człowiek zniszczy go teraz… Dałam ci obrazek. Napisałam na nim. Nie wiedziałam dużo jak pisać na ziemi, ale napisałam. Nasz Ojciec pokazał mi jak pisać. Nie dasz każdemu mojego obrazka? Chcę by pamiętali co próbowałam im powiedzieć”. (1.02.1973)

 

Wołanie papieża Pawła o pomoc
29 czerwca 1972, papież Paweł VI zdumiał świat słowami: „Przez jakąś szczelinę dym szatana wszedł do świątyni Boga”. Przekaz z Bayside z 28 września 1978 odnosił się do oświadczenia Pawła VI: „Słuchaj swojego Wikariusza, który stwierdził, że dym szatana wszedł do Mojego Kościoła. Czy dumny był mówiąc o tym? Nie! On prosił o pomoc. I co zrobiliście? Odwróciliście się i poszerzyliście drzwi by wszedł szatan!” (Pan Jezus, 28.09.1978)

 

Błaganie papieża Pawła przeszło nieusłyszane, i wszedł w męczeństwo trwające całe lata.

„Jest wielka ciemność w Domu Mojego Syna, wielu sprzedało swoje dusze żeby dosięgnąć głowy. Wasz Wikariusz wkrótce powiększy listę męczenników”.

– Matka Boża, 15.07.1972

„I mówię wam: z powodu waszej letniości i utraty wiary, wasz Wikariusz zostanie złożony w ofierze za grzechy ludzkości”. – Pan Jezus, 31.12.1976

„Wróg ma dobrze zorganizowany plan”
Już w 1971 Matka Boża ostrzegła, że był spisek na życie papieża Pawła: „Wasz Wikariusz, wasz ojciec na ziemi, będzie potrzebował waszego pocieszenia. Jest bardzo smutny, Moje dzieci, z powodu nieposłuszeństwa wokół niego. Jest wielu już spiskujących na jego życie”. (Matka Boża, 14.09. 1971).  Przekaz Matki Bożej wspomniał też „dobrze zorganizowany plan” wymyślony przeciwko papieżowi Pawłowi VI: „Dalej odmawiajcie modlitwy i poświęcajcie się za waszego Wikariusza. Wróg ma dobrze zorganizowany plan usunięcia go z Tronu Piotrowego”. (Matka Boża,1.04.1972)

Jaki był ten „dobrze zorganizowany plan”?  I co działo się w Watykanie?

Papież uzurpator: „powszechna wiedza w Rzymie”
„Teraz powszechną wiedzą w Rzymie jest to, że jest ktoś kto udaje waszego Wikariusza, utalentowany aktor, który dzięki operacji chirurgicznej wygląda jak wasz Wikariusz. Teraz jest to powszechną wiedzą, Moje dzieci, i teraz odbędzie się partia szachów. Będzie biskup przeciwko biskupowi i kardynał przeciwko kardynałowi, bo pośród nimi usadowił się szatan”. (Matka Boża, 14.08.1976)

Ostrzeżenia z piekła (transkrypcja szwajcarskiego egzorcyzmu)

 Jest to dosłowny tekst rewelacji demonów: Akabora, Allidy, Judasza Iskarioty, Veroby i Beelzebuba podczas serii egzorcyzmów (14.08.1975 do 30.03.1976). Demony podają szczegóły o wewnętrznych knowaniach z papieżem-uzurpatorem. http://www.tldm.org/News4/WarningsFromBeyond.htm

Porównanie zdjęć: papież Paweł VI vs. uzurpator

Po lewej: papież Paweł VI:  długi nos sięgający końca małżowiny usznej.
Po prawej: papież-uzurpator: Nos dużo krótszy w porównaniu z uchem.

Zauważmy widoczny znak szczególny między okiem i uchem u prawdziwego papieża (po lewej, zdjęcie z 1973) i podejrzanie nieobecny u uzurpatora (po prawej, 1977). Zauważmy widoczną różnicę w kwestii nosa. Papież Paweł ma dłuższy, prostszy, bardziej ostry nos. Uzurpator ma krótszy i okrąglejszy nos.

Po lewej – papież Paweł VI:  Zauważmy różnicę w budowie ucha z tą uzurpatora. Z uwagi na drobną strukturę kostną ucho jest najtrudniejszą rzeczą do zmiany w operacji plastycznej – to staje się oczywiste w obu zdjęciach.
Po prawej – papież-uzurpator: Zauważmy nie tylko różnicę w uchu, ale także krótszy nos.

Po lewej – papież Paweł VI: Długi prosty nos – niemal do końca małżowiny usznej. Ucho pełne i okrągłe.
Po prawej – papież-uzurpator:  Nos krótszy i okrąglejszy, sięga tylko do 3/4 długości ucha. Jest ono dłuższe i nie tak szerokie.

(Uwaga: Niektórzy domyślają się, że tym „utalentowanym aktorem” był aktor teatralny Parr.)

 

Wydruk głosu (dokładnie te same słowa, inne podpisy głosowe):

Matka Boża – 18.03.1977: „I jest głos wychodzący na wasze fale, bardzo dobra imitacja Ojca Świętego. Jest to najlepsze oszustwo zorganizowane przez siły zła chcące zniszczyć waszą Wiarę, Moje dziecko…”

Góra: Głos papieża – Wielkanoc 1975

Dół: Głos uzurpatora – Boże Narodzenie 1975

Zdjęcia są tylko jednym rodzajem dowodu fizycznego w rozróżnianiu tożsamości. Inne dowody fizyczne to odciski palców, wydruk głosu, karty medyczne itd. W Umsturz im Vatikan? (Zamach w Watykanie?) Kolberg przedstawia inne dowody na istnienie papieża-uzurpatora. Nagrań głosu łacińskiego przemówienia „Urbi et Urbi” „papieża” dokonano przy dwóch różnych okazjach. Nagrania przekazano analizatorowi częstotliwości głosu Kay Elemetrics z Pine Brook, New Jersey. Wynik wydruków Type B/65 sonagram tych samych słów wypowiedzianych przez „papieża” przy dwóch okazjach pokazuje, że dokonane były przez dwóch różnych mężczyzn.

„Moje dziecko, wasz Wikariusz bardzo cierpi, woła o pomoc, Moje dziecko. Ma przy sobie wielu Judaszy.

„Musisz zrozumieć, Moje dziecko, przekaz jakiś czas temu. Tak, to jest fakt i prawda, że jest ktoś inny kto go imituje i chodzi żeby robić mu zdjęcia. I jest głos wychodzący na waszych falach, bardzo dobra imitacja waszego Ojca Świętego. To wszystko jest mistrzowskim oszustwem wymyślonym przez siły zła chcącym zniszczyć waszą Wiarę, Moje dziecko”. – Matka Boża, 18.03.1977

 

Świadkowie na istnienie papieża-uzurpatora: dwa świadectwa pielgrzymów w Watykanie


#1 – Matka i córka widziały prawdziwego papieża Pawła VI w 1975, i uzurpatora 2 lata później:
„Kiedy mówiłam ci, że widziałam papieża Pwała VI na ceremonii beatyfikacji w Rzymie w lipcu 1975, nie mogłam przypomnieć sobie nazwiska założyciela Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Weronie, był to bł. Charles Steeb. Myślę, że było to 5 lipca. Byłyśmy tylko około 5 m od

Moja córka, Dorothy, i ja widziałyśmy papieża-uzurpatora w maju 1977 na środowej audiencji papieża. Zrobiłyśmy mu zdjęcie kiedy zatrzymał się około 1.2 m od miejsca gdzie stałyśmy…” (RMR, 30.11.1989)

#2 – Zakonnica Niepokalanego Serca Maryi

Transkrypcja oświadczenia nagranego z października 1989 Mrs. ADL z Filadelfii, PA opisujące doświadczenie jej siostry, zakonnicy Niepokalanego Serca Maryi, odnośnie sobowtóra papieża Pawła VI w Rzymie:

„Moja siostra jest zakonnicą Niepokalanego Serca. I w ostatnich 10 latach przebywała podczas lata w Stone Harbor, ich domu rekolekcyjnym, co wydaje się być jak akt Boga, bo wierzy w Bayside. Bywało, że wysyłano ja do jakiejś parafii w Nowym Jorku czy inne miejsce żeby latem uczyła CCD. Nie mogła widzieć żadnych innych zakonnic. Ale kiedy jest na wybrzeżu, widzi prawie całe 2.000 zakonnic przyjeżdżających tam na wakacje i rekolekcje.

„Więc szerzyła wśród wielu z nich przekaz z Bayside, i dość dużo weń wierzy. Nawet przekazała go Matce Przełożonej, i skorzystała by poprosić ją o przeczytanie jej kiedy wracała autem do domu, wiesz…

„W każdym razie, wracam do drugiej historii. Więc wielu siostrom powiedziała o 'papieżu-uzurpatoprze' itd. I tym razem była w małym pokoiku. I zawsze dostaje ode mnie przekazy i daje je siostrom które w nie wierzą. I mówiła im coś o Bayside, i inna siostra, która nie wierzy – usłyszała o tym, i powiedziała 'Nie wierzę w to!' – wpadła do pokoiku, i ma książkę mojej siostry czy coś z kaplicy. Powiedziała: 'Zostawiła siostra tę książkę w kaplicy'. Powiedziała: 'Co teraz siostra im mówi?' Więc siostra jej powiedziała, 'Nigdy nie uwierzysz co mówię im teraz'. (Bo nie wierzyła w nic innego.) Powiedziała: 'Co im mówisz teraz?' Powiedziała: 'Mówię im o papieżu-uzurpatorze'. Powiedziała: 'Och, mówisz o dwóch papieżach w Rzymie?' Powiedziała: 'Tak'. I powiedziała: ’W to uwierzę'.

„Teraz ta zakonnica która nie uwierzy w nic innego, powiedziała: 'W to uwierzę'. Więc wszystkie siostry powiedziały 'Wierzysz w to, to jak nie wierzysz w resztę? Jak możesz w to wierzyć?' Powiedziała: 'Byłam w Rzymie na kanonizacji św. Johna Neumanna.' I powiedziała: 'kiedy zakończyła się Msza – odprawił ją prawdziwy papież Paweł VI, był stary i słaby. I po Mszy zaczął schodzić stopniami w dół od ołtarza, dwaj księża z każdej strony pomagający mu, i podeszli na bok Placu św. Piotra i weszli drzwiami bocznymi'. Ta zakonnica widziała ich kiedy wchodzili, a później zobaczyła innych ludzi wchodzących tymi drzwiami przez które przeszedł papież. Więc pomyślała, że tez tam wejdzie. Więc przeszła, weszła do pomieszczenia, i zobaczyła tam papieża. Ale nie miała znaczka VIP na sobie jak wszyscy inni, więc podszedł do niej strażnik i powiedział: 'siostro, to jest dla dygnitarzy z całego świata'. I powiedział; 'Nie ma siostra tego znaczka, dlatego muszę poprosić siostrę o wyjście'.

„Teraz go zobaczyła, papieża Pawła VI, w tym pomieszczeniu. Wyszła na Plac św. Piotra. Spojrzała w górę, bo wszyscy patrzyli na balkon. Spojrzała i zobaczyła innego papieża błogosławiącego ludzi. I moja siostra powiedziała: 'Jak to się stało, skoro widziałaś to na własne oczy, dwóch papieży, jak to jest, że nie wierzysz w Bayside?' Dlatego – ona nie jest oświecona, ona nie ma łaski – powiedziała: 'Och, wszyscy ważni ludzie mają sobowtóra”. Takie było jej wyjaśnienie. Nie wierzyłaby, nawet kiedy to zobaczyła. Ale wszystkie te siostry w pokoju słyszały ją mówiącą, że widziała dwóch papieży”.

(Uwaga: Są inne świadectwa w archiwach Matki Bożej Różanej, oczekujące na zbadanie przez biskupa Brooklynu.)

Egzorcyzm kościelny w Szwajcarii
Poniższe fragmenty kościelnego egzorcyzmu przeprowadzonego w 1975-78 potwierdzają istnienie papieża-uzurpatora i kilka innych spraw wymienionych w przekazie Matki Bożej Różanej. Mówiąc przez opętaną kobie-tę, demony zostały zmuszone powiedzieć prawdę przez Matkę Bożą pod-czas ceremonialnego egzorcyzmu kościelnego, którego świadkami byli następujący księża, którzy wyrazili przekonanie o prawdziwości rewelacji demonów z nakazu Panny Najświętszej:

Abbot Albert L’Arx, Niederbuchorten
Abbot Arnold Elig, Ramiswil
Abbot Ernest Fischer, missionary, Gossau (St. -Gall)
Rev. Father Pius Gervasi, O.S.B., Disentis
Abbot Karl Holdener, Ried
Rev. Father Gregoire Meyer, Trimbach
Rev. Father Robert Rinderere, C.P.P.S., Auw
Abbot Louis Vellard, Cerneux-Pequignot

Wszyscy ci księża są Szwajcarami, oprócz ks. E. Fischera, Niemca. Wszyscy uczestniczyli w egzorcyzmach oprócz ks. G. Meyera, który był przewodnikiem duchowym opętanej kobiety.  Dwaj pozostali francuscy księża też uczestniczyli w egzorcyzmach.

Egzorcyzm z 16 stycznia 1976, ujawniający istnienie drugiego papieża Pawła VI w Watykanie:

Veroba: „Musisz powiedzieć, w imię Boga, że jest sobowtór w Rzymie. Jego twarz jest nieco inna od tej prawdziwego papieża, jego oczy nie są tak głęboko osadzone jak prawdziwego. Prawdziwy papież jest słaby i chory. Ma niebieskie oczy, a fałszywy zielone. Fałszywy papież studiował teologię. Jest dobrze zorganizowany. Jest dobrym aktorem. Nie tylko on jest winien, inni którzy go ustawili, mają wielką odpowiedzialność…”

25 kwietnia 1977
Egzorcysta: „Czy papież jest poinformowany o kardynałach? Czy ich sprawdził? W imię Dziewicy Matki Boga, powiedz nam prawdę!”

Belzebub:  „On wszedł w to dawno temu, on wie wszystko, wszystko, ale nie może nic zrobić. Jak powiedzieliśmy, jego ręce i stopy są związane. Nie może nic zrobić, dostaje zastrzyki. Lekarz – słuchaj uważnie – który leczy papieża, jest manipulowany w taki sposób, że papież dostaje pewne trucizny, które uszkadzają mu głowę i umysł. Ale pomimo to, on dobrze wie co jest dobre”.

Tajemnicza zdrada kard. Mindszenty

Historia wokół odważnego pasterza, kard. Mindszenty z Węgier (na zdjęciu z lewej) dodaje inny wymiar do uzurpacji pontyfikatu papieża Pawła VI. Świętobliwy kardynał cierpiał więzienie i tortury w swojej ojczyźnie, na Węgrzech, wypowiadając się i próbując bronić swojego stada najpierw przed nazizmem, a później przed skutkami komunizmu. W rzeczywistości kard. Mindszenty cierpiał z rąk komunistów tortury trwające 39 kolejnych dni i nocy, składające się z pozbawiania snu i każdej wyobrażalnej metody. W 1956, kiedy komunizm zaciskał uchwyt na Kościół na Węgrzech, prezydent Eisenhower udzielił kard. Mindszenty azylu w Amerykańskiej Ambasadzie w Budapeszcie. Kardynał pokutował tam przez 15 lat, nie mogąc opuścić budynku. Komunistyczni agenci czekali na niego dzień i noc, żeby zabić go gdyby wyszedł z budynku ambasady.

28 września 1971 świat usłyszał, że kard. Mindszenty przybył do Rzymu na zaproszenie papieża Pawła VI. Z radością i czułością przyjął go papież Paweł VI. Ojciec Święty uścisnął kard. Mindszenty i na szyi zawiesił swój pektorał. Obaj odprawili Mszę i Ojciec Święty powiedział o kardynale jako „gościu na którego czekaliśmy z tęsknotą… symbol niezachwianej siły zakorzenionej w wierze i bezinteresownym oddaniu Kościołowi'.

23 października 1971 papież Paweł VI znowu odprawił Mszę z kard. Mindszenty.  Papież Paweł dał Mindszenty własny kardynalski płaszcz i powiedział po łacinie: „Jesteś i będziesz arcybiskupem Esztergom i prymasem Węgier. Pracuj dalej, a jeśli będziesz miał kłopoty, ufnie zwróć się do nas!”

Kardynał wrócił na trasę swoich wizyt duszpasterskich dookoła świata. Ale 5 lutego 1974 wydarzyło się coś niewyobrażalnego: otrzymał list od „papieża”, deklarujący wolnym Tron Esztergom. Watykan ogłosił światu, że kard. Mindszenty „ustąpił”. Publicznym oświadczeniem Watykan okłamał swiat. Z głębokim smutkiem kard. Mindszenty musiał wyjaśnić, że nie abdykował, a został usunięty. Jego Dzienniki kończa się słowami: „W ten sposób znalazłem się na całkowitym uchodźstwie”.

Watykan zalały protesty i prasa wolnego świata z furią zaatakowała usunięcie kard. Mindszenty.
Co dokładnie się wydarzyło? Jak papież Paweł VI mógł zdradzić swoją obietnicę złożoną kard. Mindszenty?  Czy papież Paweł VI naprawdę usunął kard. Mindszenty 5 lutego 1974?  To jest wyjątkowo nieprawdopodobne w świetle przekazu wydanego 21 sierpnia 1974 („V” w poniższym cytacie reprezentuje kard. Villota, sekretarza stanu):

„V bardzo szkodzi Ojcu Świętemu dokonując zmian w jego korespondencji. V przepisuje listy. V cenzoruje jego pocztę”. – 21.08.1974

„Nie można teraz przyjmować tego co przychodzi z Rzymu, bo one nie wychodzą, te bulle, i te wskazówki nie są pisane piórem papieża Pawła VI. One pisane są piórem Benelli i Villota”. – Matka Boża, 27.09.1975

Czy list wysłany do kard. Mindszenty 5 lutego 1974 napisał kard. Villot? Biorąc pod uwagę ogromne wsparcie papieża Pawła VI dla kard. Mindszenty i obietnicę z 1971, to wyjaśnienie pasowałoby do przekazu Matki Bożej Różanej i prawdziwej Trzeciej Tajemnicy.

Papież Paweł VI był szpikowany
Wiemy również, że między 1971 (kiedy papież Paweł spotkał się z kard. Mindszenty w Rzymie) i 1974, dużo się wydarzyło. W przekazach z 14 kwietnia 1973 i 27 września ujawniono, że papieża Pawła szpikowano:

Veronica – Teraz jestem… Pani zabiera mnie do sypialni. Och, widzę siostry – to są pielęgniarki – w sypialni. Och, i tam – widzę go w łóżku – jest Ojciec Święty. Teraz pielęgniarka trzyma igłę, i podnosi mu rękaw. On ma na sobie… to wygląda na szatę, Ojciec Świety, i wbija mu w ramie igłę. On… i wygląda na bardzo chorego. Teraz kiedy igłę wbija w lewe ramię, papież Paweł sięga na stolik przy łóżku. Sięga po swój krzyż. Kładzie go na piersiach. (14.04.1973)

„Leki złego otępiły mózg prawdziwego papieża Pawła VI. Do żył wstrzykują mu truciznę, żeby otępić jego myślenie i sparaliżować nogi”. (Pani, 27.09.1975)

Wygląda na to, że zdrada kard. Mindszenty jest jedną z licznych tajemnic tłumaczonych obaleniem pontyfikatu papieża Pawła VI.

„Moje dziecko, przynoszę ci smutną prawdę, którą trzeba powiedzieć ludzkości. Robiąc to, Moje dziecko, nie wolno ci się bać. To musi ludzkość wiedzieć. Nasz drogi umiłowany Wikariusz papież Paweł VI bardzo cierpi z rąk tych którym ufa. Moje dziecko, krzycz o tym z dachów. Nie jest w stanie spełniać swojej misji. Oni go odstawili, Moje dziecko. On jest chory, bardzo chory. Teraz jest tam ktoś kto rządzi za niego, uzurpator, wymyślony w umysłach agentów szatana. Operacja plastyczna, Moje dziecko, najlepszych chirurgów wykorzystano do wykreowania tego uzurpatora. Krzycz z dachów, on musi zostać zdemaskowany i usunięty. Za nim, Moje dziecko, jest trzech, którzy oddali się szatanowi. Nie dostajesz prawdy w twoim kraju i na świecie. Twój Wikariusz jest więźniem.

 

     „Antonio Casaroli, sam skazujesz się na piekło! Giovanni Benelli, którą wybrałeś drogę? Jesteś na drodze do piekła i potępienia! Villot, liderze złego, wyjdź z pośród tych zdrajców, nie jesteś nieznany Ojcu Przedwiecznemu. [Read more…]  Zadajesz się z synagogą szatana. Czy uważasz, że nie zapłacisz za niszczenie dusz w Domu Mojego Syna?

     „Antychryst, siły złego się zgromadziły, Moje dziecko, w wiecznym mieście. Musisz powiedzieć ludzkości, że wszystko co wychodzi z Rzymu, wychodzi z ciemności. Światło tędy nie przeszło. Pokazujący się publicznie nie jest Paweł VI, a papież-uzurpator.  Leki złego przyćmiły mózg prawdziwego papieża Pawła VI. Wstrzykują mu w żyły truciznę, żeby przyćmić jego myślenie i sparaliżować nogi. Dla jakiej złej kreatury otworzyliście drzwi do wiecznego miasta i wpuściliście agentów szatana? Planujecie usunąć Ojca Przedwiecznego ze swoich serc i serc tych których chcecie oszukać. Rozpraszacie stado”.  – Matka Boża Różana, 27.09.1975

Paweł VI zmarł 6 sierpnia 1978, w wieku 80 lat.

„I jak święty papież powiedział ci zanim zmarł, on wiedział, że dym szatana wszedł do Rzymu i Watykanu. Dobrze rozumiał Moją wizytę u niego, Moje dziecko. Świat nigdy nie wiedział jak blisko wtedy byłam waszego Wikariusza, papieża Pawła VI. Tak, Moje dziecko, on został usunięty z ziemi, też z uzurpatorem”.  – Matka Boża Różana, 14.09.1985

 

http://www.tldm.org/Directives/d50.htm

tłumaczenie: Ola Gordon

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.