Strona główna > Świat > Ukraina > 2016 rokiem przebaczenia wśród słowiańskich narodów

2016 rokiem przebaczenia wśród słowiańskich narodów

Drodzy redaktorzy,

przesyłamy Wam nasz list – ogłoszenie roku 2016 rokiem przebaczenia wśród słowiańskich narodów, i chcielibyśmy prosić Was o jego opublikowanie.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Sekretariat Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

———————————————————————-

Ogłoszenie roku przebaczenia wśród słowiańskich narodów

Oto tym Bizantyjski Katolicki Patriarchat w apostolskim i proroczym autorytecie ogłasza ten 2016 rok rokiem wzajemnego przebaczenia dla słowiańskich narodów – Polski, Ukrainy i Rosji.

Przyczyna: Jeśli nazywamy się chrześcijanami, to musimy wzorować się Boga naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy Jemu w ręce urażały gwoździ, On modlił się: „Ojciec, przebacz im, bo nie znają, co czynią”! Tym On pokazał, co zna, że te, które sprawiają Jemu śmierć były odurzone duchem kłamstwa. W modlitwę „Ojcze nasz” On włożył prośbę: „(Ojcze), przebacz nam winy nasze, jak i przebaczamy winowajcom naszym”. Do tej prośby On dodaje komentarz: „Jeśli nie będziecie przebaczać, to i Ojciec Niebieski nie przebaczy wam” (Mt. 6,14-15). Jezus nie mówi o tym, kto jest winny, a kto nie. On ustala tylko jedną wymogę – przebaczyć! W innym miejscu mówi: „Przebaczajcie i wam będzie przebaczono”. „Jaką miarą mierzycie, taką będzie odmierzono i wam” (Мk. 4,24). Jeśli mamy miarę własnej sprawiedliwości, to nikt z nas, ludzi, nie wystoi na Bożym sądzie. Lecz jeśli przyjmiemy miarę miłosierdzia, a to oznacza że wybaczymy, to i nas Bóg nie będzie sądzić po sprawiedliwości, lecz z miłosierdziem. To jedyna droga do ratunku człowieka i społeczeństwa. Jeszcze blisko 5 lat temu nikt w Ukrainie nie widział przyczyny, dlaczego powinien by hołubić nienawiść do rosyjskojęzycznych Ukraińców. Jednak ich było zaplamiono nienawistnym terminem „Moskale” i sztucznie przeciw im wywołano nienawiść, najbardziej w Zachodniej Ukrainie. Jednak nie tylko przeciw im, ale i przeciw rosyjskiemu narodowi. To wyzywanie nienawiści jest niebezpieczną ksenofobią, która powinna zostać ukarana! Możemy nazwać to „rusofobią”. Gdy by ktoś w Rosji czynił to same, to była by „ukrainofobia”. Ktoś sztucznie, zgodnie psychologicznych technologii, wywoływał tę nienawiść, żeby między oboma narodami powstało bratobójcze napięcie czy nawet wojny. Ta zakulisowa strona pragnie tym zdobyć korzyść sama dla siebie, nawet ceną naniesienia dużej szkody i cierpień obu narodom. Również te, które rozpowszechniają tę ksenofobię – czy to politycy, czy dziennikarze, czy osoby duchowne – powinny być za to przyciągnięte do odpowiedzialności i sankcji.

Co dotyczy stosunku Rosji i Ukrainy do Polski, to w przeszłości było wiele zranień i niesprawiedliwości. Decyzja polega nie na tym, żeby sztucznie ożywiać stare rany i ich jeszcze zwiększać. Decyzją jest przebaczenie! Polska w obecnej chwili znajduje się pod presją islamizacyjnych kwot. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry są zainteresowane w stosunkach ekonomicznych jak z Rosją, tak i z Ukrainą. Kraje Wschodniej Europy również muszą przeciwstawiać się presji współczesnej islamizacji, którą dyktują Stany Zjednoczone i Bruksela, co prowadzi do likwidacji chrześcijaństwa i europejskiej kultury! W danej sytuacji te narody muszą się zjednoczyć, jak w politycznym, tak i w duchownym zakresie, żeby uratować swoją własną identyczność i rozwijać się również ekonomicznie. Wyzywanie wzajemnej nienawiści – to przestępstwo przeciw tym narodom!

Oto tym Bizantyjski Katolicki Patriarchat przyzywa przede wszystkim Prezydenta i Rząd Ukrainy, a także Rosji i Polski, żeby oni kierowali się zdrowym krytycznym rozsądkiem, a nie nienawiścią i emocjami! Jednocześnie tym zwracamy się do wszystkich przedstawicieli kościołów prawosławnych, katolickich i protestanckich tych krajów, żeby w ciągu tego roku zgody każdej pierwszej niedzieli miesiąca w swoich kościołach chociażby krótko akcentowały na niezbędności przebaczenia! Niestety, niektóre kościoły zostały ośrodkami nienawiści i ksenofobii.

Przyzywamy i wszystkich chrześcijan, żeby tego roku codziennie modliły się za swój naród Pańską modlitwę „Ojcze nasz” i modlitwę do Matki Bożej „Zdrowaś Maryjo”, żeby Pan Bóg dał łaskę prawdziwej pokuty! Wtedy przez wzajemne wybaczenie Bóg da tym narodom i duchowne zmartwychwstanie!

Niech przez wasze modlitwy i szczere gesty przebaczenia będzie zgaszona nienawiść, która może wywoływać pożar wojny! Wtedy już będzie zbyt późno!

Narodom Rosji, Ukrainy i Polski posyłamy błogosławieństwo od naszego Boga i Wybawcy

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjsko-Katolickiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr          + Tymoteusz OSBMr

Biskupi, sekretarzy

Donieck – Praga, 12 stycznia 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.