Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > 17 krajów arabskich przyłączyło się do chińskiego nowego Jedwabnego Szlaku

17 krajów arabskich przyłączyło się do chińskiego nowego Jedwabnego Szlaku

Powołując się na wyniki wspólnego fo­rum chińsko-arabskiego, państwowa agencja informacyjna Xinhua podała, że Pekin podpisał z 17 krajami arabskimi umowy o współpracy w sprawie war­tej wiele bilionów dolarów inicjatywy Jeden Pas, Jedna Droga (Belt and Road Initiative; w skrócie BRI).

Drugie chińsko-arabskie forum po­święcone reformom i rozwojowi, któ­re odbyło się w kwietniu w Szanghaju, przyciągnęło ponad stu biznesmenów, polityków i naukowców z Chin i państw arabskich, w tym z Egiptu, Libanu, Dżi­buti i Omanu. Tegoroczne spotkanie, nazwane „Build the Belt and Road, Share Development and Prosperity” („Zbudujmy pas i drogę i dzielmy się rozwojem i dobrobytem”), było poświę­cone umacnianiu tego przedsięwzięcia.

Kraje arabskie wykazały duże zainte­resowanie współpracą z Pekinem. Oprócz przystąpienia do inicjatywy Jeden Pas, Jedna Droga 12 państw arabskich nawią­zało z Chinami strategiczne partnerstwa, w tym partnerstwa wszechstronne.

Jak podaje The Jordan Times, według Khalila Thawadiego, asystenta sekreta­rza generalnego Ligi Arabskiej, Chiny są drugim co do wielkości partnerem han­dlowym świata arabskiego z obrotami handlowymi, które w roku 2017 wynio­sły 190 miliardów dolarów. Ów urzędnik podał, że 21 państw arabskich podpisało w roku 2018 protokoły porozumienia w sprawie nowego Jedwabnego Szlaku.

Ambitny projekt globalnej infrastruk­tury handlowej Chin wciąż się rozszerza. W tym tygodniu zamiar przystąpienia do BRI wyraziła Szwajcaria. W marcu Włochy spotkały się z krytyką ze strony europejskich sojuszników, ponieważ ofi­cjalnie stały się pierwszym krajem G7, który dołączył do tego przedsięwzięcia. Wkrótce potem protokół porozumienia w sprawie udziału w tym projekcie podpi­sał Luksemburg. Podobne protokoły pod­pisały też Grecja i Portugalia odpowied­nio w sierpniu i grudniu ubiegłego roku.

Tłum. Nexus

Źródło: https://www.rt.com/business/456893-arab-states-silk-road/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.