Strona główna > NWO > Aby zrozumieć dokąd zmierza świat, musisz zrozumieć znaczenie Kabały

Aby zrozumieć dokąd zmierza świat, musisz zrozumieć znaczenie Kabały


Żeby zrozumieć dzisiejszy świat potrzeba nam zrozumieć czym jest Kabała,  jest ona duchowym światłem prowadzącym elity tego świata. Głównym emiterem kabały są: Żydowscy Kabaliści, Masoneria i Ruch New Age. Wiedza żydowskiego mistycyzmu była przekazywana przez tysiące lat wtajemniczonym adeptom Kabały. Dziś kształtuje ona światopogląd nie tylko elity ale także zwykłych obywateli naszej planety nadając kierunek w którym podąża ludzkość.

kabala-2

Czym jest Kabała?

Kabałę jest trudno sklasyfikować, ponieważ jest to subiektywnie nie falsyfikowany system wierzeń. Innymi słowy, to spoczywa w filozofii nie do zweryfikowania – nie jest  historycznym faktem. Niemniej kabała jest mistyczno – ezoterycznym systemem obserwacji, interpretacji wszechświata i ludzkości, jej  drzewo życia stara się odsłonić prawdziwą relację między Bogiem, człowiekiem i wszechświatem.

Kabała uczy, że istota boska, nie jest ani mężczyzną ani kobietą, ma 10 podstawowych aspektów zwanych Sephirot, które są reprezentowane w Drzewie Życia.  Kabała naucza, że najwyższa istota stworzyła wszechświat przez serię tych 10 aspektów, poprzez tworzenie się na różnych poziomach, aż został w pełni zrealizowany.

Kabalista ma zdobyć wiedzę na temat Boga i siebie, ucząc się zrozumieć tych 10 aspektów, ich stosunku wobec  siebie, a następnie zastosować te zasady w swoim życiu aby pomóc sobie wrócić do Boga – Kabała uczy o wcześniejszym istnieniu duszy.

Jest to sposób patrzenia na rzeczywistość w oparciu o subiektywne, empiryczne interpretacje świata, życia, śmierci, tworzenia, znaczenia, celu, itd. Jest to ruch wewnętrzny, kontemplacyjny i jest uważany za sposób na życie.

Kabała opiera się głównie na mistycznej interpretacji pierwszych pięciu księgach Biblii (Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Księga Powtórzonego Prawa), jak również  pozostałej części Starego Testamentu. Stanowi ona, że istnieją tajne i ukryte znaczenia w tekście biblijnym, które może być wykryte przez badanie kształtu liter hebrajskich,  Gematrii  słów (wartości matematyczne) oraz relacji  tych wartości odnoszących się do siebie.

Dlatego David A. Cooper, kabalista, mówi:

„Kabała nie nadaje się do prostego określenia lub nawet jednoznacznej historii… Uczy nas o tajemnicach życia, jak działa tworzenie, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i jak się tam dostać.”

Ruch New Age

Proszę zwrócić uwagę jak wiele wyrażeń użytych w książkach  uczących Kabały jest zapożyczane przez ludzi promujących ducha New Age:

 • połączenia z innymi rzeczywistościami
 • ćwiczenia kontemplacyjne
 • świadomość mistyczna
 • wyższa świadomość
 • integrowanie się ze  świadomością wszechświata
 • wyższe i niższe sfery świadomości
 • zjednoczenie skończonego z nieskończonym
 • energia światła i ciemności
 • wahania kosmiczne
 • nieodłączne światło świadomości
 • uprawiania Kavannah (świadomość konsekwencji wszystkiego, co robimy)
 • droga do świadomości
 • akademia mistyczna

Tego rodzaju zwroty są nieweryfikowalne i subiektywne i nie mają szczególnego znaczenia oprócz przypisanych interpretacji filozoficznych podanych im przez literaturę Kabały.

12043138_1049144705120331_3279054294641811181_n

W jaki sposób połączyć się z inną  rzeczywistością?  Co to jest „wyższa świadomość”? Jak ma się połączyć skończone z nieskończonym?  Kabała używa bardzo specyficznego języka, a dzięki  używaniu subiektywnych zwrotów przy zadawaniu pytań, otrzymujemy tak samo subiektywne odpowiedzi.

Doktryna Kabały opiera się na objawieniach, których doświadczyli prorocy w dalekiej przeszłości. Kabaliści uważają, że tylko dzięki znajomości tajemnej wiedzy można odszyfrować prastare zapiski i tym sposobem można poznać ukrytą naturę Stwórcy.

Rdzeniem Kabały jest system filozoficzny zakładający stworzenie wszechświata przy pomocy Sefir oddzielających człowieka od boskiego ideału. Doktryna ta opisuje zasady dokonywania aktu stworzenia i stanowi podstawę do dedukcji roli człowieka w zbawianiu świata. Warto zaznaczyć, że w judaizmie nie istnieją doktryny.

Kabała – Masoneria – Gnoza

Masoneria poszukuje wiedzy (gnozy) do samo-zbawienia.

Gnoza (stgr. γνῶσις gnosis „poznanie, wiedza”) – forma świadomości religijnej podkreślająca wartość wiedzy jako narzędzia (samo)zbawienia. Mitologia gnostycka przedstawia człowieka jako pogrążonego we śnie – obudzenie z niego to poznanie prawdy o swoim duchowym powołaniu.

_morals-and-dogma_by-albert-pike-1949

Albert Pike, 33 (najwyższego) stopnia mason, twórca rytu szkockiego, autor instruktarza dla masonów najwyższych stopni (30-33) „Morals and Dogama”, pochowany w podziemiach  świątyni rytu szkockiego w Waszyngtonie.

„Masoneria poszukuje światła. To poszukiwanie prowadzi nas bezpośrednio do tyłu, czyli do Kabały.”

[ “Morals and Dogma” , str. 741 Albert Pike ]

„Wszystkie naprawdę dogmatyczne religie wyemitowały z Kabały i wracają do niej; wszystko jest naukowe i okazałe w religijnych snach członków zakonu Illuminatów… wszystkie masońskie stowarzyszenia zawdzięczają temu swoją tajemniczość i symbole.”

[„Morals and Dogma”, str. 744 Albert Pike]

Jaki wpływ miała Kabała na rozwój nauki i filozofii?

Kabała wywarła bezpośredni lub pośredni wpływ na takich filozofów, jak Platon, F. Schelling, F. Baader, W.S. Sołowiew, N.A. Berdajew, psychologa K.G. Junga, jak również Isaaca Newtona i innych myślicieli.

Hermippus ze Smyrny pisał, że Pitagoras oparł większość swoich teorii na żydowskiej mądrości. Dr Set Pankost pisał „Pitagoras – jedna z największych osobowości swego czasu; nie tylko był czołowym myślicielem w tamtych czasach, ale także był kabalistą z wysokiego poziomu”.

Fizyk z Oksfordzkiego Uniwersytetu Sir Roger Penrose pisał w swojej książce „Cienie rozumu” (Shadows of Mind) „Z punktu widzenia nauki Platona matematyczne koncepcje i prawdy tworzą swój własny świat, poza granicami czasu i fizycznego miejsca pobytu. Świat idealnych form Platona odcina się od świata fizycznego.”

Isaac Newton pisał o Platonie: „Platon podróżując po Egipcie, w którym mieszkało wielu Żydów, przestudiował u nich metafizyczne poglądy o przyczynach wszystkiego odbywającego się, które nazywał ideami, a kabaliści nazywają sefirot”.

W książce „Religia Isaaca Newtona” Frank Manuel pisał: „Newton był pewien, że Mosiejowi były znane wszystkie naukowe tajemnice”. Dr Set Pankost pisał: „Newton był wiedziony do odkrycia praw fizycznych (sił przyciągania i odpychania) studiowaniem Kabały”. W bibliotece Newtona znaleziono łaciński przekład księgi Zohar „Kabała Denudata”, znajdujący się obecnie w „Trinity College” w Cambridge.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaba%C5%82a

Co łączy Alchemię Kabały ze współczesną nauką?

Alchemia to przednaukowa praktyka łącząca elementy zawarte obecnie w chemii, fizyce, sztuce, semiotyce, psychologii, parapsychologii, metalurgii, medycynie,astrologii, mistycyzmie i religii. Wspólnym celem alchemików było odkrycie kamienia filozoficznego jako eliksiru nieśmiertelności. Alchemię można uważać za bezpośredniego przodka współczesnej chemii.

Alchemia symboliczna to także część rytuału „wolnomularskiej podróży” symbolizująca między innymi ascezę prowadzącą do masońskiej gnosis – wiedzy dla wtajemniczonych.

swolve Coagula

Alchemiczny symbole mają wiele znaczeń, m.in.: astrologiczne, matematyczne, chemiczne, określają żywioły i znaki zodiaku. Wąż i smok zjadające własny ogon to symbol nieśmiertelności, alchemiczny kamień filozoficzny samo-zbawienia.

Pozbawione mistycyzmu, a przez to bardziej zrozumiała i racjonalna jest Alchemia wydana w 1597 przez niemieckiego uczonego Andreasa Libau zwanego Libaviusem. Można powiedzieć, że dzięki pozbawieniu tekstu niejasności i mistycyzmu stworzył on pierwszą encyklopedię chemii.

Jednym z ostatnich alchemików był niemiecki uczony Hennig Brand, który poszukując metody uzyskania kamienia filozoficznego z moczu w roku 1669 wyodrębnił czysty fosfor. Było to na 5–10 lat wcześniej przed odkryciem pierwiastka przez Roberta Boyle.

Historię chemii jako nauki i koniec alchemii datuje się od wydania przez Roberta Boyle’a dzieła The Skeptical Chymist (1661), w którym wyraźnie rozgraniczył on chemię jako naukę od przednaukowych badań alchemicznych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alchemia

Wiedza starożytnych cywilizacji w Kabale

Kabała odnosi się nie tylko do starożytnych religii ale również do wiedzy starożytnych cywilizacji, część z kabalistów uważa że jest to wiedza pochodząca z mitycznej Atlantydy zatopionej podczas biblijnego potopu, inni uważają że ma swój początek w pre-Aryjskich Iniach. Wiedzę Kabały wykorzystywali masońscy architekci, budowniczy statków czy katedr, zawarta w kabale mistyczna wiedza rozwiązuje wiele zagadek starożytnych budowli i cywilizacji. Święta Geometria, Złota Proporcja (Boska Proporcja) czy Ciąg Fibonacciego były wykorzystywane przy budowie wielu budowli m.in. piramid w Gizie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oty_podzia%C5%82

Bardzo istotnym symbolem w starożytnej geometrii jest heksagram obecnie symbol znany jak Gwiazda Dawida, przypisuje mu się ezoteryczną moc, jest wykorzystywany przez alchemików, astrologów oraz spirytystów, heksagram odczytuje się według Kabały jako liczbę 666. Więcej informacji o pochodzeniu i znaczeniu heksagramu w 8 minutowym wideo:

Kabała w okultyzmie

Okultyści czerpią swoje inspiracje bezpośrednio lub pośrednio z Kabały. Aleister Crowley twórca Thelemy (praktyka magii ceremonialnej) uważał, że demony są nieznanymi fragmentami naszych umysłów.

W 1904 roku ukazała się książka The Goetia: The Lesser Key of Solomon the King z pierwszą częścią LemegetonuSztuką Goecji.  W Polsce ukazała się ono jako Goecja według Aleistera Crowleya (2000 r.).

Lemegeton lub Mniejszy Klucz Salomona to jedna z najbardziej popularnych demonologicznych ksiąg. Autorstwo tej księgi przypisuje się królowi Salomonowi, synowi Dawida,  z opisów biblijnych wiemy, że Salomon wybrał sobie za żony pogańskie księżniczki oraz córkę faraona. Zbudował olbrzymie imperium zawierając rozejm z pogańskimi władcami,  a budując ołtarze obcym bogom sprzeniewierzył się  swojemu Stwórcy.

Lemegeton zawiera szczegółowy opis duchów, aniołow, demonów i sposoby ich przywoływania i zmuszania do posłuszeństwa. Lemegeton podzielony jest na pięć części, więcej dowiesz się klikając link do Wikipedia, poniżej:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lemegeton

Czego naprawdę naucza filozofia Kabały?

Jeśli nauki te są sprzeczne zarówno z naukami Starego jak i Nowego Testamentu, to czy mogą one pochodzić od Boga? Studiując filozofię Kabały dochodzimy do wniosku, że nie pochodzi ona od Biblijnego Boga, ale w rzeczywistości jest ona Jego zaprzeczeniem.

Kabaliści twierdzą, że odczytują prawdziwe, ukryte znaczenie Biblii, uważają, że prawdziwy sens słów Boga został zafałszowany i tylko oni potrafią rozszyfrować prawdziwy przekaz od Stwórcy. Twierdzą oni, że otrzymują mistyczne interpretacje rzeczywistości oraz wizję przyszłości, którą współtworzą według wytycznych samego Stwórcy, będąc kreatorami stają się równi Bogu.

W biblijnym ogrodzie Eden, Szatan powiedział: „będziecie jak Bóg” (Rdz 3, 5).  Kłamstwo z Ogrodu Eden nabrało echa dzięki filozofii Kabały i w dalszym ciągu zakorzenia się w ludzkich sercach, a poprzez kłamstwo coraz dalej oddala nas od prawdziwego Stwórcy.

Opracował: Michał KK


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *