Strona główna > Świat > 10 powodów, dla których panowanie dolara jako światowej waluty rezerwowej, zmierza do ostatecznego końca

10 powodów, dla których panowanie dolara jako światowej waluty rezerwowej, zmierza do ostatecznego końca

Źródło: http://poorrichards-blog.blogspot.fr

27/03/2012

theeconomiccollapseblog.com

Tłum. wMordechaj

Dolar amerykański był prawdopodobnie środkiem płatniczym, jaki odgrywał rolę prawdziwej waluty światowej w dziejach i był najbliżej osiągnięcia tego celu. Przez dekady dolar absolutnie dominował w międzynarodowym handlu. Miało to przeogromny zestaw korzyści dla systemu finansowego USA i dla konsumentów amerykańskich oraz dawał rządowi USA ogromną władzę i wpływ na cały świat.

Obecnie, ponad 60 % wszystkich rezerw walutowych na świecie ulokowana jest w dolarze. Lecz na horyzoncie widać wielkie zmiany. Media mainstreamu w USA o dziwo w ogóle milczą w tej sprawie, lecz niektóre wielkie gospodarki w świecie pozawierały ze sobą wzajemne umowy, z jakich wynika, że zrywają związki z rozliczaniem się w dolarze. Są również niektóre kraje naftowe, jakie rozpoczęły sprzedaż ropy za walutę inną niż dolar, co jest wielkim zagrożeniem dla systemu petrodolara, który pozostawał niezmienny przez blisko 40 lat.

Również takie wielkie instytucje międzynarodowe, jak ONZ czy MFW wydały nawet oficjalne oświadczenia o potrzebie odejścia od dolara w kierunku nowej światowej waluty rezerwowej. A zatem rządy amerykańskiego dolara jako światowej waluty rezerwowej stoją pod wielkim zagrożeniem, a nadchodzące zmiany w wymianie międzynarodowej z pewnością mieć będą ogromne implikacje dla gospodarki USA.

Wiele z nich będzie napędzanych przez Chiny. Chiny są drugą największą gospodarką na ziemi, a prognozy wskazują, że do 2016 r. prześcigną one gospodarkę USA. Jeden z ekonomistów przedstawia nawet prognozy, że chińska gospodarka będzie do 2040 roku trzy razy większa od amerykańskiej.

Zatem, Chiny znalazły się w sytuacji, gdy zaczynają się zastanawiać, dlaczego nadal dolar ma być walutą nadrzędną, gdy gospodarka Chin staje się numerem jeden na naszej planecie. W ciągu ostatnich kilku lat, Chiny i inne kraje szybkiego rozwoju, jak Rosja, w spokoju zawarły wiele umów w celu pozbycia się dolara z międzynarodowego handlu. Supremacja dolara już obecnie jest daleka od wyobrażeń większości amerykanów. Gdy amerykańska gospodarka chyli się ku upadkowi, trudno jest utrzymywać, że dolar nadal pełni funkcję podstawowej waluty rezerwowej świata. Dochodzi do gwałtownych zmian, a większość amerykanów nie ma bladego pojęcia, dokąd te trendy nas doprowadzą.  Oto 10 powodów, dlaczego rządy dolara jako światowej waluty rezerwowej zmierzają do swego końca…

1.Chiny i Japonia rezygnują z dolara w handlu dwustronnym.

Kilka miesięcy temu, druga (Chiny) i trzecia (Japonia) największe gospodarki na świecie ubiły interes, jaki ma na celu promocję własnych walut (zamiast dolara USA), w stosunkach handlowych między nimi. Była to niezwykle ważna umowa, jaką całkowicie zignorowały amerykańskie media. Poniższe pochodzi z wiadomości BBC na temat tej umowy…

„Chiny i Japonia ujawniły plany wspierania bezpośredniej wymiany walutowej w celu redukcji kosztów  i rozwijania dwustronnego handlu. Umowa pozwoli firmom obu państw dokonywać konwersji waluty chińskiej i japońskiej w sposób bezpośredni. Aktualnie zawarte umowy wymiany handlowej potrzebują amerykańskiego dolara jako wyznacznika kursów wymiany obu walut wobec siebie zwiększając koszt tej wymiany”.

2.Plan grupy BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA) używania własnych walut krajowych dla rozliczania wymiany handlowej dokonywanej pomiędzy tymi krajami.

Grupa BRICS wciąż napina muskuły. Nowa umowa zacznie promować używanie własnych narodowych walut podczas wymiany handlowej między nimi w miejsce dolara. Te informacje pochodzą ze źródeł w Indiach…

“Pięć głównych najszybciej rozwijających się gospodarek, skupionych w grupie BRICS – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA – postawiły na wprowadzenie wielkiego rozmachu gospodarczego do swej struktury przez zawarcie dwóch paktów popierania wymiany handlowej w ramach BRICS na czwartym szczycie ich przywódców, jaki odbędzie się w ten czwartek. Obie umowy umożliwią uzyskanie zdolności kredytowej w lokalnej walucie w biznesach pomiędzy krajami BRICS i zostaną podpisane przez przywódców 5 krajów, powiedział Sudhir Vyas, sekretarz (ds relacji gospodarczych) z ministerstwa spraw zagranicznych naszym reporterom”.

Te pakty podniosą poziom wymiany handlowej w stosunkach gospodarczych grupy BRICS, która i tak rosła przez ostatnie lata na poziomie 28 % rocznie aż do 230 miliardów $, co wydaje się znacznie poniżej potencjału tych pięciu wielkich gospodarek.

3.Porozumienie walutowe Rosja-Chiny

Rosja i Chiny zaczęły stosować swe własne waluty narodowe w handlu między sobą od jakiegoś czasu. Liderzy obu krajów od lat wzywają do stworzenia nowej waluty rezerwowej w świecie, a oba narody wydają się zdecydowane złamać potęgę dolara, jaka ciąży nad wymiana międzynarodową.

4.Wzrastający poziom zastosowania chińskiej waluty w rozliczeniach z Afryką.

Kto jest największym partnerem handlowym krajów afrykańskich? Nie są to Stany Zjednoczone. W 2009 r., Chiny stały się największym partnerem handlowym Afryki i agresywnie działają w kierunku upowszechnienia swej waluty na tym kontynencie. Z raportu największego w Afryce banku, Standard Bank, ostatnio pojawiły się takie informacje…

“Spodziewamy się wymiany wartej co najmniej 100 miliardów $ (ok. 768 mld randów) w stosunkach chińsko-afrykańskich, więcej niż ogólna dwustronna wymiana Chin i Afryki w 2010 r., jaka nastąpi do 2015 r. w juanie”. Chiny zdają się całkowicie zdecydowane zmienić sposób wymiany międzynarodowej. W tej chwili ok. 70 tysięcy chińskich firm stosuje walutę narodową w transakcjach zagranicznych.

5.Interes między Chinami a Emiratami Arabskimi

Chiny i ZEA zawarły umowę, z jakiej wynika wyeliminowanie dolara USA i użycie własnych walut w transakcjach naftowych między sobą. ZEA są dość małym graczem, lecz jest to ewidentne zagrożenie dla systemu petrodolara. Co się stanie z petrodolarem, gdy inne kraje wydobywające ropę na Bliskim Wschodzie pójdą tym przykładem?

6.Iran

Iran stał się jednym z najbardziej dynamicznych krajów zmierzających do zerwania więzi z dolarem w handlu międzynarodowym. Na przykład, pojawiły się informacje, że Indie zaczęły używać złota do zakupu ropy z Iranu. Napięcia między USA a Iranem prawdopodobnie szybko nie znikną i Iran prawdopodobnie będzie nadal robił to, co będzie szkodzić Ameryce w finansach światowych.

7.Relacje Chiny-Arabia Saudyjska

Kto importuje najwięcej ropy z Arabii Saudyjskiej? Nie USA, a raczej Chiny. Jak pisałem wcześniej, Chiny importowały 1,39 miliona baryłek ropy dziennie z Arabii Saudyjskiej w lutym, co stanowi wzrost o 39 % w stosunku do roku poprzedniego. Oba kraje utworzyły zespół ekspertów, aby wybudować nową rafinerię naftową w Arabii Saudyjskiej, a liderzy obu krajów mocno się starają rozszerzyć handel między nimi. A więc, jak długo jeszcze Arabia Saudyjska zamierza trwać przy petrodolarze, gdy Chiny stały się jej najważniejszym klientem? To bardzo ważne pytanie.

8.ONZ nalega na stworzenie Nowej Waluty Rezerwowej świata

Narody Zjednoczone wydały oświadczenia, jakie otwarcie wzywają do stworzenia alternatywy dla dolara jako waluty rezerwowej. W szczególności, jeden z nich kreśli projekt „nowego światowego systemu rezerwowego”, w jakim na dominację USA nie ma już miejsca…

“Nowy światowy system rezerwowy mógłby zostać stworzony i nie polegałby on na dolarze amerykańskim jako jedynej głównej walucie rezerwowej”.

9.MFW stara się utworzyć Nową Światową Walutę Rezerwową

MFW również opublikował serię raportów wzywających do zastąpienia dolara w roli waluty rezerwowej na świecie. W szczególności, dokument MFW zatytułowany „Akumulacja rezerw i międzynarodowa stabilność walutowa”, niedawno opublikowany, zaproponował jako przyszłą walutę światową coś o nazwie „Bankor”, jaką przyszły centralny bank światowy mógły emitować w roli waluty rezerwowej…

“Światowa waluta, bankor, emitowana przez światowy bank centralny (Dodatek nr 1, rozdział V) byłaby zaprojektowana jako wartość stabilna nie odnosząca się wyłącznie do uwarunkowań poszczególnych gospodarek. W warunkach silnego wzrostu handlu i finansów oraz światowej integracji, ważność takiej szerszej perspektywy wspomagać będzie trwałość rozwoju”.

10.Większość reszty świata po prostu nienawidzi Stanów Zjednoczonych

Globalna niechęć wobec USA dramatycznie wzrosła i nie wolno tego niedoceniać. Dziesiątki lat temu, byliśmy jednym z ulubionych narodów na ziemi. Teraz jesteśmy jednym z najbardziej znienawidzonych.

Jeśli masz jakieś wątpliwości, po prostu wybierz się za granicę. Nawet w Europie (gdzie uważa sie nas za przyjaciół), amerykanie są traktowani jak śmiecie. Wielu amerykanów w podróży zagranicznej, przyczepia sobie odznakę kanadyjską, żeby nie traktowano ich jak śmieci i nie pogardzano nimi. Gdyby reszta świata nadal nas lubiła, prawdopodobnie nadal też używałaby dolara. Lecz ze względu na to, że staliśmy się tak bardzo niepopularni, daje to innym narodom nawet dodatkowego bodźca, aby wyzbyć się dolara z handlu międzynarodowego.

Co więc się stanie, gdy panowanie dolara USA jako światowej waluty rezerwowej dobiegnie końca? Kilka potencjalnych skutków opisał Michael Payne w swym artykule…

“Upadek dolara wniesie również radykalne zmiany w amerykańskim stylu życia. Gdy takie gospodarcze tsunami uderzy w Amerykę, sprawi, że recesja z 2008 roku i jej późniejsze następstwa będą się wydawać lekką stłuczką w ruchu drogowym. To przyniesie bardzo niepożądane zmiany amerykańskiego stylu życia wskutek masowej inflacji, wysokich stóp procentowych, wielkich obciążeń hipotecznych i rat za samochody oraz istotny wzrost kosztów życia codziennego – żywności, ubrań, benzyny; będzie to miało rujnujący wpływ na każdy aspekt naszego życia”.

Wielu amerykanów nie zdaje sobie sprawy, jak niskie są ceny benzyny w USA w porównaniu ze znaczącą większością świata. Są w Europie miejsca, gdzie płaci się około 2 razy tyle za benzynę, co w Stanach. Podatki mają oczywiście na to wielki wpływ, ale fakt, że dolar USA jest używany do niemal wszystkich transakcji również odgrywa znaczącą rolę. Obecnie Ameryka konsumuje około czwartej części ropy światowej. Cała nasza gospodarka jest oparta na zdolności taniego przemieszczania towarów i usług na bardzo duże odległości. Co się stanie, gdy cena benzyny podwoi się albo potroi wobec tego, ca mamy dzisiaj?

Dodatkowo, gdy panowanie dolara jako światowej waluty rezerwowej sie skończy, rząd USA będzie mieć naprawdę poważny problem, żeby finansować swój dług. W tej chwili jest duży popyt na dolara i kupowanie długu rządu amerykańskiego, dlatego wiele krajów na świecie ma wielkie rezerwy w walucie USA, aby tworzyć fundament wymiany międzynarodowej. Ale co będzie, gdy to się zmieni? Co będzie, gdy apetyt na dolary i dług publiczny USA dramatycznie spadnie?

Trzeba to przemyśleć. Na razie, globalny system finansowy jest skoncentrowany wokół USA.  Lecz to nie będzie trwać wiecznie. Sprawy, o jakich tu mówimy, nie zmienią się w jedną noc, ale ważne jest, żeby dostrzec zbliżanie się tych problemów z coraz większą siłą. W zależności od warunków, jakie będą stworzone, zmiana tego impetu może mieć charakter albo ślizgu ze zbocza góry albo lawiny. Wyraźnie widać, że powstały warunki do znaczącego odejścia od dolara w systemie światowej wymiany handlowej. A kiedy wydarzy się coś, co spowoduje gruntowną zmianę? To tylko kwestia czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.