Strona główna > NWO > 10 metod zwalczania NWO

10 metod zwalczania NWO

1 /. Spróbuj przyjąć postawę, że to jest nasz obowiązek, odpowiedzialność i okazja do bycia aktywnym rozpowszechniaczem tych informacji, w przeciwieństwie do postawy zwyczajnego widza dramatu.

2 /. Za każdym razem upewnij się, że świadomie dostrzegasz przyczynę wszystkich tych problemów w każdym wypadku. Kto jest za tą zasłoną problemów? Kto wszczął ten problem? Qui bono? Kto na tym zyskał w każdym przypadku.

3 /. Spróbuj zużytkować więcej energii, szukając odpowiedzi na to wszystko od wewnątrz, w sobie samym. Nikt z nas tak naprawdę nie potrzebuje oparcia ze strony tak zwanych ekspertów tego ruchu. Ty sam, w swoim wnętrzu, wiesz, co trzeba zrobić.

4 /. Wyzwól się z nienawiści. Staraj się zachować niezaangażowaną bezpośrednio, bezstronną relację wobec tego, w czym uczestniczysz, postawę jaka bierze swe źródło z prawowitego oburzenia i poczucia sprawiedliwości, a stoi w całkowitym przeciwieństwie do ślepego gniewu i zemsty.

5 /. Wszystkie nasze działania powinny brać się z postawy potrzeby pomagania innym ludziom i czystej woli działania dla większego dobra, nie zaś z naszych pragnień egoistycznych.

6 /. Bądź świadomy istnienia i działania pułapek wewnątrz ruchu prawdy. Infiltracja, kontrwywiad, agenci wpływu propagujący zarówno dezinformację, jak też stek pół-prawd. Szczególnie ruchy w ramach tego ruchu, np. zajmujące się organizacją protestów typu „occupy-coś-tam” i rewolucje „arabskiej wiosny”. Ludzie uczestniczący w tych buntach są oczywiście prawdziwi, ale energia tych protestów była gromadzona przez tych, którzy są przyczyną problemów, była przez nich kontrolowana i następnie stłumiona.

7 /. Świadomość a przebudzenie. Prawdziwa zmiana, polegająca na uwolnieniu się od tego zniewolenia, będzie możliwa tylko wtedy, gdy wykroczymy poza sam tylko etap przebudzenia. Wszyscy musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Wszyscy byli zajęci grą/spaniem i zignorowaliśmy tę mroczną siłę, która wśliznęła się po kryjomu w nasze życie. Teraz musimy stać się spostrzegawczy (świadomi), szanować siebie, przyjrzeć się, jak traktujemy innych, zwierzęta i przyrodę.

8 /. Utrzymuj związek duchowy. Stale przypominaj sobie samemu, że każde doświadczenie, jakie miałeś do tej pory bez względu na to, jak pozornie wydaje się błahe i przyziemne, zostało ci dane, abyś mógł otrzymać niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebną do radzenia sobie z tym, co jest teraz i tym, co przyniesie przyszłość. To jest walka duchowa i wyzwanie.

9 /. Przypomnij sobie, że w przypadku każdego wielkiego osiągnięcia potrzebne były takie cechy, jak odwaga, wytrwałość, odporność, uczciwość i mądrość. Zawsze tak było, od początku świata. Posiadasz te wszystkie cechy i więcej, nawet jeśli sam wątpisz w siebie. Żaden z nas nie zdaje sobie sprawy z naszego własnego prawdziwego potencjału.

10 /. Pozostań niezłomny. Prawda, dobro i światło zawsze wypływają na powierzchnię. Prawda wyjdzie na jaw! Absolutnie to my wygramy tę walkę, tak długo, jak stać nas na wysiłek i jak długo stać nas na wiarę w siebie. Nie mamy luksusu wolnego czasu, aby to odwlekać.

a

źródło: http://diggerfortruth.wordpress.com/10-approaches/

przygotował: Pluszowy Miś

6 thoughts on “10 metod zwalczania NWO

 1. Bełkot, tyle na ten temat.

  A ja mam taką teorię, trzymaj się 10-ciu przykazań, łącznie z tym drugim, które to kościół „skasował” czyli: ”Księda Wyjścia 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył…”

  Trzeba żyć przyzwoicie, trzymać się z daleka od kościołów wszelkich, wierzyć Bogu a wszelkie instytucje „państwowe” omijać szerokim łukiem bo służą eskimosom i szatanowi.

 2. Bełkot, tyle na ten temat.

  A ja mam taką teorię, trzymaj się 10-ciu przykazań, łącznie z tym drugim, które to kościół „skasował” czyli: ”Księga Wyjścia 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył…”

  Trzeba żyć przyzwoicie, trzymać się z daleka od kościołów wszelkich, wierzyć Bogu a wszelkie instytucje „państwowe” omijać szerokim łukiem bo służą eskimosom i szatanowi.

  1. Tak zwane 10 przykazań z Prawa Mojżeszowego zostało zapisane na kamiennych tablicach i zawarte przez Pana Boga tylko z narodem wybranym. Jeżeli one naprawdę obowiązywałyby nas musielibyśmy przestrzegać kilkaset innych praw, a tak przecież nie jest. To np. dlaczego nie kamienujemy innych? Jak wiemy Bóg miał już dość nieprawości i niegodziwości Narodu Wybranego, który za każdą nadarzającą się okazją uchylał nakazy Boże i tym samym znieważał Go. Stare Prawo zostało zerwane przez ludzi, ich złymi uczynkami.
   Celowo i świadomie fałszywi nauczyciele nauczają naiwnych ludzi, którzy nie znają z różnych powodów Pisma Świętego czyli Biblii. Chrystus przyniósł Nowe Prawo – Prawo Miłosierdzia i Miłości, wspominali już o tym prorocy Jeremiasz i Izajasz.
   “Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».” Ew. Mateusza 22, 34-40
   Czyli:
   1. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
   2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
   Tutaj mamy DOKŁADNĄ LICZBĘ przykazań Nowego Prawa o których poucza nas sam BÓG!

  2. @ Czar

   Jeśli 10 przykazań obowiązuje tylko Żydów, to dlaczego przedstawiciele KK przy tak wielu okazjach mówią o „niewzruszalności” Dekalogu, o jego „fundamentalnym i uniwersalnym znaczeniu”? I czy możemy już jawnie czcic „cudowne obrazy”, tak jak to czynią niektórzy katolicy na Jasnej Górze, skoro zakaz bałwochwalstwa nas nie obowiązuje?

   Prawdę piszesz, że dwa przykazania miłości wypowiedziane przez Jezusa obowiązywały także Żydów, bo zostały zapisane w ST przez proroków Izajasza i Jeremiasza. Tak więc z tego co piszesz może wynikac, że żydów obowiązywały wyższe standardy niż katolików, bo oprócz tego, że żydzi poważali przykazania miłości, to w dodatku do tego nie byli bałwochwalcami.

   Moim zdaniem KK usuwając drugie przyk. cofnął się do czasów przedmojżeszowych, do czczenia cudownych obrazów i świętych figurek. Z takich zabobonów próbował uwolnic ludzi Mojżesz, a potem Jezus, ale jak się okazuje, inwencja katolickiego kapłaństwa udaremniła ich wysiłki. I proszę temu nie zaprzeczac – w Częstochowie jawnie adoruje się obraz, a nie osobę na obrazie uwiecznioną. Pomijając już fakt, że uwiecznioną na obrazie osobą wcale nie jest Bóg, ale to już odrębny temat.

  3. @RATM
   Czytaj ze zrozumieniem.
   1) Prawo Mojżeszowe nie obowiązuje, bo zostało zerwane przez ludzi, przez Naród Wybrany złymi jego uczynkami, odejściem od nakazów, poleceń, praw Bożych.
   2) “Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana –
   kiedy zawrę z domem Izraela
   nowe przymierze.
   Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami,
   kiedy ująłem ich za rękę,
   by wyprowadzić z ziemi egipskiej.
   To moje przymierze złamali,
   mimo że byłem ich Władcą
   – wyrocznia Pana.
   Lecz takie będzie przymierze,
   jakie zawrę z domem Izraela
   po tych dniach – wyrocznia Pana:
   Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
   i wypiszę na ich sercu.
   Będę im Bogiem,
   oni zaś będą Mi narodem.
   I nie będą się musieli wzajemnie pouczać
   jeden mówiąc do drugiego:
   “Poznajcie Pana!”
   Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego
   poznają Mnie – wyrocznia Pana,
   ponieważ odpuszczę im występki,
   a o grzechach ich nie będę już wspominał».” Jeremiasz 31,31-34
   Bóg ewidentnie świadczy, że to Naród Wybrany zerwał z Nim Przymierze a nie On.
   Lecz pomimo tak smutnego faktu nasz Bóg pokazuje KOLEJNY raz Swoje miłosierdzie dając nam nadzieję, że zawrze z ludźmi ponowne Przymierze. Przymierze, które bezsprzecznie będzie inne niż dotychczasowe, które tak naprawdę Naród Wybrany wymusił ze względu na zatwardziałość ich serc.
   3) Najwyższy zrywa całkowicie z jakimikolwiek praktykami religijnymi, które jak wiemy – były przeinaczane i używane w sposób BAŁWOCHWALCZY przez najwyższych kapłanów. Tym samym zwodzili biednych ludzi.
   Również dobitnie Bóg o tym mówi przez swoich proroków:
   „«Co mi po mnóstwie waszych ofiar? –
   mówi Pan.
   Syt jestem całopalenia kozłów
   i łoju tłustych cielców.
   Krew wołów i baranów,
   i kozłów mi obrzydła.
   Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną,
   kto tego żądał od was,
   żebyście wydeptywali me dziedzińce?
   Przestańcie składania czczych ofiar!
   Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu;
   święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań…
   Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.
   Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów;
   stały Mi się ciężarem;
   sprzykrzyło Mi się je znosić!
   Gdy wyciągniecie ręce,
   odwrócę od was me oczy.
   Choćbyście nawet mnożyli modlitwy,
   Ja nie wysłucham.
   Ręce wasze pełne są krwi.
   Obmyjcie się, czyści bądźcie!
   Usuńcie zło uczynków waszych
   sprzed moich oczu!
   Przestańcie czynić zło!
   Zaprawiajcie się w dobrem!
   Troszczcie się o sprawiedliwość,
   wspomagajcie uciśnionego,
   oddajcie słuszność sierocie,
   w obronie wdowy stawajcie! „ Ks. Izajasza 1,11-17

   „Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami.
   Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach.
   Bo kiedy składacie Mi całopalenia i wasze ofiary,
   nie znoszę tego,
   na ofiary biesiadne z tucznych wołów
   nie chcę patrzeć.
   Idź precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich,
   i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć.
   Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów
   i prawość jak potok nie wysychający wyleje!”
   Ks. Amosa 5,21-24
   4) Bóg w dalszej części Księgi Izajasza wspaniale opisuje jak Jego Syn przyniesie narodom Prawo, aby pouczyć jak mamy postępować by podobać się Bogu:
   “Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
   Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
   Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
   On przyniesie narodom Prawo.
   Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
   nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
   Nie złamie trzciny nadłamanej,
   nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
   On niezachwianie przyniesie Prawo.
   Nie zniechęci się ani nie załamie,
   aż utrwali Prawo na ziemi,
   a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
   Tak mówi Pan Bóg,
   który stworzył i rozpiął niebo,
   rozpostarł ziemię wraz z jej plonami,
   dał ludziom na niej dech ożywczy
   i tchnienie tym, co po niej chodzą.
   «Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
   ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
   ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
   światłością dla narodów,
   abyś otworzył oczy niewidomym,
   ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
   z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
   Ja, któremu na imię jest Bóg,
   chwały mojej nie odstąpię innemu
   ani czci mojej bożkom.
   Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły,
   nowe zaś Ja zapowiadam,
   zanim się rozwiną,
   [już] wam je ogłaszam».” Izajasz 42, 1-9
   To Chrystus został powołany aby przynieść nam NOWE Prawo.
   5) Chrystus zaczął swoją misję pouczania o Nowym Prawie w momencie przyjęcia chrztu od Jana, gdzie zstąpił na Niego Duch z nieba niczym gołębica.
   “Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
   Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: “Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».” Ew. Jana 1, 29-34
   6) Oczekiwany Mesjasz IDEALNIE wypełnił Prawo i Proroków, którzy o Nim zapowiadali od Jeremiasza. Czyż nie jest to idealna wypowiedź Chrystusa do świadectwa Proroka Jeremiasza:
   “Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami,
   kiedy ująłem ich za rękę,
   by wyprowadzić z ziemi egipskiej.
   To moje przymierze złamali,
   mimo że byłem ich Władcą
   – wyrocznia Pana.
   Lecz takie będzie przymierze,
   jakie zawrę z domem Izraela
   po tych dniach…”
   Chrystus właśnie WYPEŁNIA w tym momencie Proroka Jeremiasza przedstawiając swoim życiem ZASADY Nowego Prawa, które ustanawia a PEŁNOPRAWNIE zacznie obowiązywać, gdy Jego krew przypieczętuje Jego WAŻNOŚĆ.
   7) Chrystus totalnie ZMIENIA znaczenie Prawa Starego Testamentu. Tym samym…
   …WYPEŁNIAJĄC Prawo Boga o którym mówi nam Izajasz:
   “„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
   Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
   Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
   On przyniesie narodom Prawo.
   Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
   nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
   Nie złamie trzciny nadłamanej,
   nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
   On niezachwianie przyniesie Prawo.
   Nie zniechęci się ani nie załamie,
   aż utrwali Prawo na ziemi,
   a Jego pouczenia wyczekują wyspy.”
   Właśnie Chrystus wspaniale wypełnia Prawo Boga. Jest to Jego decyzja i Jego Prawo! Nasz Zbawiciel jest właśnie tym, który przynosi narodom Prawo i Je utrwali krwią swoją i chwalebnym Zmartwychwstaniem!

   8) Czytaj Biblię ze zrozumieniem, proś o to Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między ludźmi, a Panem Bogiem.

 3. Aśka – lubię Twoje wklejki i wpisy, ale to powyżej jest tak idealistyczne iż całkowicie nierealne.

  Każdą naprawę świata ludzi należy rozpocząć od naprawy pojęć; bez tego ludzie nie uwolnią się od manipulacji w którą zostali omotani, a „wielki pająk” wysysa z nich siły życiowe;

  np. na putinofilskim portalu „Wierni Polsce1″napisałem pod tematem: “Proxy wojna Turcji z Rosją w Syrii, czyli schyłek władzy W.Putina?!” kilka prostych, acz demaskujących pytań do niejakiego @ paziem, zamiast odpowiedzi błyskawicznie wykasował posta – oceńcie sami:
  Nemezis
  2 marca 2020 o 11:34

  Co za bełkot nowomowy!

  „Rosja nie jest w stanie narzucić swojej woli”

  Co to znaczy Rosja?

  Czy to kraj, ziemia, rzeki, domy, lasy – one nie mogą „narzucać swojej woli”
  Czy to ruski czieławiek zabiegany, z trudem wiążący koniec z końcem

  no więc co to ta „wola Rosji”?????

  „groźba wykorzystania przez Rosję”

  czy chodzi może o „państwo” ???

  „państwo” to abstrakcyjny konstrukt, który nie ma rąk, ani nóg ani woli;
  nie może „wykorzystać” niczego, ani nikogo!

  Nie może mieć „stosunków” z innym abstrakcyjnym tworem!

  Natomiast, jedyne poprawne zdanie: „ex-perci” mogą „wyciągać wnioski” odnośnie „długoletniej polityki Putina”, tyle, że takie wnioski oparte są na głęboko naiwnym założeniu, że to Putin rządzi.

  Już dawno, zaplanowane jest rozbicie efereja na kilkanaście małych krajów i żaden Putin nie ma tu nic do gadania; może co najwyżej nakraść ile wlezie.

  Z Polski Ukrainy ma być poliń-skie międzymorze, pod żydowskim zarządem.

  Już dawno poszła propaganda (a ostatnio przybrała na sile), że tzw. Chrystus urodził się na Krymie i jest to rdzenna ziemia żydów.

  Więc o czym mowa; jaki prezydent swojego kraju, sprzedawałby go, w dodatku za bezcen, obcym; podobnie zresztą jak Kalksteiny w Polsce!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.