10 metod zwalczania NWO

1 /. Spróbuj przyjąć postawę, że to jest nasz obowiązek, odpowiedzialność i okazja do bycia aktywnym rozpowszechniaczem tych informacji, w przeciwieństwie do postawy zwyczajnego widza dramatu.

a

2 /. Za każdym razem upewnij się, że świadomie dostrzegasz przyczynę wszystkich tych problemów w każdym wypadku. Kto jest za tą zasłoną problemów? Kto wszczął ten problem? Qui bono? Kto na tym zyskał w każdym przypadku.

3 /. Spróbuj zużytkować więcej energii, szukając odpowiedzi na to wszystko od wewnątrz, w sobie samym. Nikt z nas tak naprawdę nie potrzebuje oparcia ze strony tak zwanych ekspertów tego ruchu. Ty sam, w swoim wnętrzu, wiesz, co trzeba zrobić.

4 /. Wyzwól się z nienawiści. Staraj się zachować niezaangażowaną bezpośrednio, bezstronną relację wobec tego, w czym uczestniczysz, postawę jaka bierze swe źródło z prawowitego oburzenia i poczucia sprawiedliwości, a stoi w całkowitym przeciwieństwie do ślepego gniewu i zemsty.

5 /. Wszystkie nasze działania powinny brać się z postawy potrzeby pomagania innym ludziom i czystej woli działania dla większego dobra, nie zaś z naszych pragnień egoistycznych.

6 /. Bądź świadomy istnienia i działania pułapek wewnątrz ruchu prawdy. Infiltracja, kontrwywiad, agenci wpływu propagujący zarówno dezinformację, jak też stek pół-prawd. Szczególnie ruchy w ramach tego ruchu, np. zajmujące się organizacją protestów typu „occupy-coś-tam” i rewolucje „arabskiej wiosny”. Ludzie uczestniczący w tych buntach są oczywiście prawdziwi, ale energia tych protestów była gromadzona przez tych, którzy są przyczyną problemów, była przez nich kontrolowana i następnie stłumiona.

7 /. Świadomość a przebudzenie. Prawdziwa zmiana, polegająca na uwolnieniu się od tego zniewolenia, będzie możliwa tylko wtedy, gdy wykroczymy poza sam tylko etap przebudzenia. Wszyscy musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Wszyscy byli zajęci grą/spaniem i zignorowaliśmy tę mroczną siłę, która wśliznęła się po kryjomu w nasze życie. Teraz musimy stać się spostrzegawczy (świadomi), szanować siebie, przyjrzeć się, jak traktujemy innych, zwierzęta i przyrodę.

8 /. Utrzymuj związek duchowy. Stale przypominaj sobie samemu, że każde doświadczenie, jakie miałeś do tej pory bez względu na to, jak pozornie wydaje się błahe i przyziemne, zostało ci dane, abyś mógł otrzymać niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebną do radzenia sobie z tym, co jest teraz i tym, co przyniesie przyszłość. To jest walka duchowa i wyzwanie.

9 /. Przypomnij sobie, że w przypadku każdego wielkiego osiągnięcia potrzebne były takie cechy, jak odwaga, wytrwałość, odporność, uczciwość i mądrość. Zawsze tak było, od początku świata. Posiadasz te wszystkie cechy i więcej, nawet jeśli sam wątpisz w siebie. Żaden z nas nie zdaje sobie sprawy z naszego własnego prawdziwego potencjału.

10 /. Pozostań niezłomny. Prawda, dobro i światło zawsze wypływają na powierzchnię. Prawda wyjdzie na jaw! Absolutnie to my wygramy tę walkę, tak długo, jak stać nas na wysiłek i jak długo stać nas na wiarę w siebie. Nie mamy luksusu wolnego czasu, aby to odwlekać.

a

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Esej powiązany – Prerogative of the Brave

Prerogative of the Brave

źródło: http://diggerfortruth.wordpress.com/10-approaches/

przygotował: Pluszowy Miś

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *