Strona główna > Rosja > 10 lekcji dla Rosji z komentarzem

10 lekcji dla Rosji z komentarzem

W sieci, pod nikiem „Abu Basyr” rozprzestrzenił się materiał „Rosja zbyt bogata, żeby ją zostawili w spokoju. Lekcje dla rządzących Rosyjską Federacją” o dziesięciu wojskowych lekcjach dla Rosji, niepochlebnie charakteryzujących obecną sytuację i dających niepokojące prognozy.

Redakcja zezwoliła na publikacje materiału, komentując niektóre kluczowe punkty.

a

Lekcja 1 libijska

Jakby przyjazna nie była głowa Rosji w stosunku do światowej oligarchii, wszystko jedno, Rosja będzie okupowana.

Cel /jeden z wielu/ światowej oligarchii polega nie na tym, żeby swobodnie kupować ropę naftową na rynku, tylko żeby ją sprzedawać. Wszystkie koncerny wydobywcze powinny być ostatecznie własnością BP i jego firmom – córkom.

Zarówno Husejn jak i Kaddafi pogrywali i kupowali zachodnich partnerów ciesząc się ich poważaniem, co w końcowym efekcie nie uratowało ich krajów od wojennych zniszczeń i przywłaszczenia bogactw.

Od redakcji:

Realizowany obecnie scenariusz urządza Zachód całkowicie, ponieważ przedstawiciele władz Rosji faktycznie wypełniają zadania Zachodu, starając się wytargować dla siebie niezależność w podejmowaniu decyzji w sferze swoich wpływów (СНГ). Dla Moskwy robi się to coraz bardziej skomplikowane. Najwyższy czas zgodzić się z rzeszą analityków uważających, że Rosja juz znajduje się pod okupacją. Ostatecznie sytuację przypieczętuje wciągniecie RF w podporządkowane ogniwo wspólnego rządu światowego poprzez wprowadzenie elektronicznych dokumentów, czipowanie i stworzenie systemu totalnej kontroli. Jedyne, co może przeszkodzić planom zachodnich satanistów – to sprzeciw części obywateli Rosji, co zmusi Zachód do postawienia jej ultimatum, groźbie fizycznej okupacji. Według szeregu ekspertów, te i inne wydarzenia mogą poprzedzić represje w stosunku do mających ortodoksyjne przekonania mieszkańców Rosji, sprzeciwiających się podporządkowaniu rządu światowemu. Nie przypadkowo coraz większa liczba Ruskich /etnicznych – przyp. swiblowo/ i rosyjskojęzycznych obywateli zwraca się do Boga, rozumiejąc, że tylko Jego miłość jest w stanie zburzyć plany globalistów po ostatecznym zniewoleniu ludności Eurazji. Na nikogo innego nie można liczyć.

a

Lekcja 2 iracka

Zagraniczna bron nieprzydatna w walce.

W czasie pierwszej irackiej kampanii, Francja zablokowała wszystkie kompleksy ПВО /obrony przeciwpowietrznej/, które wcześniej zakupił u niej Saddam. Wtedy Francja nie była członkiem NATO.

Od redakcji:

Trudno nie zgodzić się z tym twierdzeniem. Jednakże sytuacja wygląda gorzej – rezygnacja z obronnego potencjału, trwonienie i niszczenie sowieckiego zbrojnego dziedzictwa, a także umowy z NATO o obronie granic RF przed niebezpieczeństwem ze wschodu zamieni się bezpośrednio w analogie Unii Florenckiej /Sobór Florencki 1439-1443 r. przyp. swiblowo/ tj. w zdradę i poddanie potężnemu przeciwnikowi. Za odwrócenie się od Boga, Słowian i Ruskich spotykały kary najazdów ze Wschodu, co przyczyniało się do jednoczenia nacji w jedną pięść.

Włoskie pojazdy pancerne, przestarzale niemieckie czołgi, bezsensowne francuskie desantowe śmigłowcowce a także kreatywne próbki austriackiej i włoskiej broni palnej ani po ilości ani po jakości nie obronią resztek Rosyjskiego Imperium.

Lekcja 3 afgańska

Nie będzie przejawów człowieczeństwa.

W Afganistanie w pierwszej fazie strategiczne lotnictwo USA starło z powierzchni ziemi kiszlaki /wioski/ w całych rejonach. Wioski te nie miały żadnego taktycznego ani operacyjnego znaczenia za wyjątkiem położenia na terenach sympatyzujących Talibom. Analogicznie w Wietnamie i wszędzie indziej – główne uderzenie w pierwszej fazie będzie naniesione w punkty nasilenia.

a

Od redakcji:

Nanosić uderzenia po wielokulturowych milionowych obiektach RF na czele z Moskwą jest w obecnej sytuacji Zachodowi niepotrzebne, inaczej jaki cel miałoby rozwijanie w rosyjskich miastach systemów elektronicznych płatności tychże zachodnich banków. W stolicy RF, Sankt-Petersburgu i innych dużych centrach pracują setki tysięcy obywateli USA i krajów Europy. Można przypuszczać, ze i oni będą przyniesieni w ofiarę Baalu /bóstwo semickie przyp. swiblowo/ przy naniesieniu prewencyjnego uderzenia, ale nadal dla przeprowadzenia takiej akcji światowy rząd musi stworzyć informacyjny powód. I jeśli los Syrii i Iranu jest przed rozstrzygnięciem, to Rosja ma jeszcze około 10 lat w zapasie, dopóki kilkaset pocisków nuklearnych stojących w pogotowiu będzie stanowić zagrożenie dla zachodu.

Lekcja 4 japońska. Utrwalenie lekcji 3

Bron jądrowa będzie użyta obowiązkowo.

Nikt w Pentagonie nie uważa bombardowania z 1945 r.  niehumanitarnym. Zawsze uważano to za pospolite bombardowanie, takie jak pełne spalenie Drezna fosforem przez Anglików. To zwykła taktyka ich lotnictwa bombowego.

W tym celu naruszono umowy o PRO i o nierozprzestrzenianiu. Również naruszono Traktaty ОСВ  /SALT/  i СНВ  /START/ w części o informowaniu o próbach broni strategicznej. Celem pierwszego i jedynego uderzenia /prewencyjnego lub odwetowego – w zależności od planu operacyjnego/ niewątpliwie staną bazy z rosyjską bronią atomową, bazy rezerw państwowych i duże miasta. W odróżnieniu od Iraku i innych krajów, obecność broni atomowej w Rosji wymagać będzie zastosowania takiej i wobec niej.

Od redakcji:

Pozostaje pytanie: po co USA miałoby likwidować pielęgnowaną przez zachód elitę, która przelała swoje aktywa z Europy za ocean i comiesięcznie wspomaga ekonomikę USA transferując tam miliardy dolarów, podtrzymując rynek papierów wartościowych i rynek hipoteczny USA?

Lekcja 5 libijska

System ПВО /obrony przeciwpowietrznej/ Rosji będzie zniszczony w pierwszym dniu wojny.

Taktykę działań przeciw eszelowych systemów ПВО wypracowano w Iraku, Serbii, i osiągnęła doskonale rezultaty w Libii. ПВО Libii był zniszczony pierwszego dnia agresji salwami z 51 pocisków manewrujących.

Od redakcji:

Po pierwsze, Libię zgubił scenariusz iracki – totalne przekupstwo elity, włączając generalicję. Kaddafi postawił na pospolite ruszenie nie poświęcając należnej uwagi armii, w której dojrzało  niezadowolenie. Po drugie, libijski system obrony przeciwpowietrznej /ПВО/ składający się z kilkuset wyrzutni rakietowych sowieckiego typu z lat 70-tych, nie stanowił zagrożenia dla BBC – sil powietrznych – krajów NATO. Po trzecie, system ПВО Rosji nie może być zniszczony pierwszego dnia, ponieważ w obecnej chwili nie istnieje tak jednolity, rozwinięty system zasłaniający CAŁĄ przestrzeń powietrzną nad RF. W danym momencie przestrzeń pow. nad Moskwą i S. Petersburgiem przykryta jest w 80%. Pozostałe kierunki zioną dziurami: kierunek zachodni nie osłonięty, występowały przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej przez obiekty z krajów NATO od strony Estonii i Łotwy. Kierunek południowy – Kaukaz – można mówić o elementach obrony taktycznej ПВО: ПЗРК /system pocisków ziemia-powietrze naprowadzanych na podczerwień -przyp. swiblowo/, ЗУ /artyleria przeciwlotnicza-przyp.swiblowo/, „Шилки” i „Буки” częściowo w pododdziałach w południowej Osetii, Abchazji i położonych w Północnej Osetii i Czeczenii. Kierunek wschodni – dziura od granicy z Kazachstanem do Oceanu Spokojnego. Kierunek północny – dziura – otwarta przestrzeń od strony Arktyki.

Lekcja 6  iracka

Przenośne rakietowe kompleksy „Topol” nie zmienią sytuacji.

Głównym powodem tego, że rosyjskie przenośne jądrowe siły powstrzymywania (łodzie, МБРК, lotnictwo strategiczne) stoją w bazach, jest skąpe finansowanie i zmiany w wojennym regulaminie. Dlatego też będą one porażone bronią jądrową. Doświadczenie z Iraku pokazuje, ze zwykłe środki (włączenie oddziałów specjalnych /спецназ / w połączeniu z lotnictwem i wywiadem sputnikowym) pozwalają wyszukiwać i likwidować przenośne kompleksy, chociaż dla tego celu wymagane jest wcześniejsze przeniknięcie grup specjalnych. Mimo tego, ze w Iraku działania taktyczne miały wielokrotne „wpadki” – zdobyły bezcenne doświadczenie, które było przeanalizowane i można przypuścić – rozwinięte. System ПРО ma możliwość przechwycić pojedyncze wystrzały z łodzi i МБРК.

Od redakcji:

Do zniszczenia rosyjskich РК „Topol” naprawdę nie jest potrzebne przeniknięcie dywersyjnych grup przeciwnika na terytorium RF albo puszczenie w ruch „piątej kolumny” w postaci ЧВК  /частная военная компания, angl. Private military company, pol. prywatnych organizacji wojennych – przyp. swiblowo/. Strona amerykańska ma możliwość śledzenia przemieszczeń WSZYSTKICH kompleksów „Topol” z kosmosu. Po tym, jak wycofano z uzbrojenia nieuchwytne dla sputników USA kompleksy rakietowe, dla możliwego przeciwnika w strategicznych siłach jądrowych (СЯС) RF „białe plamy” na kolejowej platformie nie istnieją. /określenie „kolejowa platforma” nawiązuje do kompleksów rakietowych umieszczanych na pociągach -przyp. swiblowo/ Na sytuację mogłyby wpłynąć  ПЛАРБ- подводные ракетоносцы /podwodni rakietonosiciele/ lecz ich stworzenie , testowanie i przyjęcie na wyposażenie nie wytrzymuje żadnej krytyki. W/g ekspertów, uderzenie w obiekty rakietowe RF ze składowym jądrowym może być naniesione  крылатыми ракетами – rakietami z systemem naprowadzającym z niejądrowymi głowicami  o podwyższonej mocy.

Lekcja 7 iracka

Amerykańska armia doskonale przygotowana do klasycznej, naziemnej wojny.

Przebicie wojsk lądowych USA w pierwszej fazie ostatniej irackiej kampanii pokazało:

1. Starsi oficerowie doskonale planują i realizują klasyczne ofensywne operacje;

2. Młodsi oficerowie taktycznie wykształceni, z inicjatywą. Duża liczba nieoczekiwanych sytuacji zademonstrowała zasadę – amerykański chorąży, porucznik, jest doskonale przygotowany do wojny naziemnej;

3. Żołnierze mają świetne strzeleckie i taktyczne przygotowanie, demonstrują dużą samodzielność, dyscyplinę i odwagę;

(Żołnierze USA w dużej liczbie rekrutowani są z rejonów o nieprzyjaznych warunkach, dlatego trudno wśród nich znaleźć zniewieściałych i tchórzy. Papier toaletowy i prysznic polowy nie demonstrują ich niezdatności do walki, lecz odwrotnie – jawią się dopełniającymi faktorami ich wojennych możliwości)

Od redakcji:

Najbardziej kontrowersyjna ze wszystkich dotychczasowych lekcji dla Rosji. Działania wojenne w Iraku rzeczywiście zademonstrowały zdolności piechoty USA – zwyciężając nad zdemoralizowanymi silami wojennymi kraju włączając generalicję. Jednak dwie kampanie w Zatoce Perskiej pokazały, że natrafiając na umiejętny i trwały opór, Amerykanie ponosili duże straty w ludziach i technice, ginęli w rezultacie „przyjacielskiego ognia” itd. Działania wojenne w Afganistanie demonstrują opieszałość amerykańskich sztabów wojskowych i nieumiejętność znalezienia antidotum w stosunku do nieregularnych formacji wykorzystujących dywersyjne metody i dziadowskie sposoby wymykania się spod wizualnej kontroli. W warunkach partyzanckiej wojny system kształtowania trójwymiarowej przestrzeni ТВД /театр военных децстви,  swob. tlumaczenie: teart dzialań wojennych -przyp. swiblowo/ nie zawsze przynosił rezultat. Nikt nie umniejsza wielkiego doświadczenia ВС /wojennych sil/ USA w kontrpartyzanckich działaniach, ale papier toaletowy i prysznic polowy w roli faktorów wzrostu bezpieczeństwa  –  bez komentarza.

Lekcja 8 iracka

Walki uliczne i partyzantka są nieefektywne przeciw USA

Technika walk ulicznych i antypartyzanckie działania, rozwinięte jeszcze za czasów wojny w Wietnamie, są dzisiaj doprowadzone do perfekcji, jak wskazuje doświadczenie wojen w Iraku i Afganistanie. Jeśli straty USA w Afganistanie i Iraku z uwzględnieniem ludności tych krajów skorelować na ludność Rosji zwiększając tę liczbę o rachunek błędu i warunków ТВД, to wyjdzie na to, ze w rosyjskiej kampanii USA może stracić około 50 tys. żołnierzy w ciągu 10 lat w bezpośrednich i partyzanckich starciach. To o wiele mniej, niż straty USA w II WS. Dzisiejsi politycy są moralnie gotowi do liczenia strat obywateli USA w milionach.

Od redakcji:

Irak, Afganistan, Libia – partyzancka wojna przeciw USA, ich sojuszników i ЧВК. /Private military company/

Jeśli w efekcie działań partyzanckich uszkadza się obiekty przeciwnika, jego pojazdy, samoloty, ginie załoga, to te działania mają sens. W przeciwnym wypadku zaś nie.

Prognozować straty Amerykanów w hipotetycznej „kampanii rosyjskiej” – to niewdzięczna praca.

Odnotujmy szereg kluczowych momentów – JEŚLI /w domyśle: wątpliwe – przyp. swiblowo/ USA i ich sojusznicy będą gotowi „swoimi rękami” prowadzić taką kampanię przeciw Rosji. Korzystniej dla nich byłoby rozdzielić terytorium z Chinami, kontrolować je z pomocą sił trzecich. Czy straty milionów obywateli USA poza granicami kraju będą do przyjęcia? Odpowiedz nie jest jednoznaczna.  

Lekcja 9 serbska

Nawet ocalone miasta nie będą się nadawały do zamieszkania w pierwszych miesiącach okupacji.

I w Serbii i w Iraku miejska infrastruktura była jednym z pierwszych obiektów narażonych na atak. Dzisiejsze metropolie (jak Bagdad) od razu pozbawione są elektryczności, wodociągów, kanalizacji, gazu. Ludność miast po rozpoczęciu ostrej fazy wojny zmniejszyła się minimum dwu-cztero krotnie z powodu wycofania się na tereny wiejskie, gdyż miasta z uszkodzoną infrastrukturą nie są sprzyjającym miejscem do życia.

Od redakcji:

Ta lekcja najbardziej odpowiada rzeczywistości, ponieważ życie w metropoliach momentalnie jest sparaliżowane i pozbawia mieszkańców elementarnych, życiowych wygód.

Przy czym, do tego niekoniecznie trzeba wykorzystać pociski manewrujące…

Lekcja 10 libijska

Poważnej walki przeciw okupantom w Rosji nie będzie.

Wojny w Iraku, Afganistanie, Libii pokazały, ze ARMIA USA DZIAŁA IDEOLOGICZNIE NASTEPUJĄCYM SPOSOBEM :

1. Tworzy lokalną władzę okupacyjną;

2. Wszystkie resursy (np. jedzenie) przekazuje się ściśle przez władzę okupacyjną;

3. Władza okupacyjna tworzy rynek pracy w postaci lokalnej policji. W pierwszej fazie jest to jedyna możliwość zarobienia na chleb. Długość tej fazy zależy od stopnia sprzeciwiania się społeczeństwa;

4. Silna propaganda i ideologiczne wsparcie. Narzucanie absolutnie głupich idei („wolność”). Przemysł rozrywkowy dla odwrócenia uwagi społeczeństwa;

5. Podjudzanie partyzantów przeciw sobie, rozwijające sprzeczności miedzy grupami.

Tak, nawet silna ideologia „Talibanu” nie pozwoliła liczbom ofiar NATO osiągnąć połowy sowieckich strat w Afganistanie w takim samym czasie. To wskazuje na wysokie ideologiczne przygotowanie służb Pentagonu.

podpisano: Абу Басыр

Od redakcji:

Tak ideologicznie pracuje nie tylko aparat USA. „Rynek pracy” w postaci „nowej policji”, „nowej armii”, tworzy się w Rosji. O propagandzie, ideologii i przemyśle rozrywkowym nawet nie ma co wspominać. Jednak o niemożliwości stawienia oporu okupantom w Rosji na tle wydarzeń w Iraku, Libii, i Afganistanie, mówić nie można. W nieprzewidzianym scenariuszu powyższa sytuacja może odwrócić się o 180 stopni, przechodząc z okupacji ideologicznej w fizyczną. I wtedy będzie można wyciągać wnioski o sprzeciwie społecznym.

Ruscy maja genetyczne doświadczenie w stawianiu oporu, w pospolitych ruszeniach. Właściwie to doświadczenie mają też Amerykanie, nawet Afro – Amerykanie, którzy w czasie powodzi w Nowym Orleanie zbierali się dużymi oddziałami i uzbrajali. Ale jeśli Ruscy cztery stulecia temu ruszyli wyzwalać Kreml od zasiedziałych tam i nachalnie rządzących okupantów, a 70 lat temu wstąpili do partyzantki broniąc się przed faszystowską okupacją, to oddziały murzynów przystąpiły do grabienia sklepów z jedzeniem, walczyli z ratownikami topiąc ich pontony i zestrzeliwali helikoptery Gwardii Narodowej USA.

Źródło: „Православный воин”

  http://www.3rm.info/17465-10-urokov-dlya-rossii-i-komentarii-k-nim.html

Tłumaczenie: Swiblowo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *