Strona główna > Pakowacz zwłok w Iraku > Używanie zubożonego uranu przez USA: zbrodnia wojenna

Używanie zubożonego uranu przez USA: zbrodnia wojenna

US use of DU: A war crime

http://www.uruknet.info/?p=m73590&hd=&size=1&l=e

Mujahid Kamran – 4.01.2010 tłumaczenie Ola Gordon

Podczas gdy amerykańscy naukowcy i badacze odegrali kluczową rolę w ewolucji intelektualnej ludzkości, to bogate elity i agenci – rządzący w USA – dopuścili się największych zbrodni przeciwko ludzkości. Te przerażające zbrodnie z cichą intensywnością nie osłabione trwają. Z pewnymi wyjątkami, „wolne” amerykańskie media utrzymują kompletną ciszę na temat tych zbrodni. Powód tej ciszy wiąże się z sankcjonowaniem interesów właścicieli mediów – ich interesy leżą w tłumieniu ludzkości. Wielu mających sumienie i świadomość Amerykanów podnosi głos przeciwko tej zbrodni, ale cierpienie i agonia tych obywateli amerykańskich, nie wydaje się mieć żadnego wpływu na ulubionych przez właścicieli mediów dziennikarzy. Ten brak wrażliwości zatapia Stany Zjednoczone Ameryki, a wraz z nimi resztę świata.

Jednym z najbardziej diabolicznych postępów w dziedzinie broni jest wykorzystanie uranu, który nie nadaje się już do stosowania w reaktorach. Jest znany jako zubożony uran [DU]. Jest radioaktywny. Po pewnym procesie przetwarzania, może być przekształcony w najtwardszy materiał na ziemi. Stalowy pocisk nie może przebić stalowego zbiornika. Ale pocisk z DU przebija ścianę stalowego zbiornika i eksploduje w jego wnętrzu. Uran ma tę właściwość, że po podgrzaniu intensywnie się pali. W postaci proszku, po podgrzaniu uran zapala się automatycznie.

Nuha al-Radi, artystka i autor „Baghdad Diaries” [Kronika bagdadzka], krótko przed śmiercią na białaczkę, napisała w 2004 roku: „Każdy zdaje się umierać na raka. Każdego dnia słyszy się o następnym umierającym znajomym lub przyjacielu przyjaciela. Ile jeszcze umiera w szpitalach, o których się nie wie? Wydaje się, że ponad 30% Irakijczyków choruje na raka i jest wiele dzieci chorych na białaczkę. Zubożony uran pozostawiony po amerykańskiej kampanii bombardowania, zrobił z Iraku kraj porażony rakiem. Przez setki następnych lat, uran będzie nadal siał spustoszenie w Iraku i krajach wokół.”

USA użyły DU w Jugosławii, Iraku i Afganistanie. Gdziekolwiek DU używany jest w wojnie, generuje radioaktywność. Spalony uran zachowuje promieniowanie przez miliardy lat. Emitowane przez uran promieniowanie nie dociera daleko od źródła. Ale jeśli te radioaktywne cząstki przedostaną się do twojego organizmu poprzez drogi oddechowe, lub przez skażone ujęcie wody, to aż do dnia twojej śmierci i później, będą zaburzały jego podstawowe struktury, takie jak DNA, itp. Ich skutkiem jest wywoływanie śmiertelnej choroby, takiej jak rak, który ostatecznie doprowadzi narażonego człowieka do grobu. Władze Stanów Zjednoczonych rozprzestrzeniły radioaktywne szczątki w różnych częściach świata i ukryły ten fakt przed narodami.