O Żydach molestujących dzieci

Francuski Łącznik prezentuje: O żydach molestujących dzieci, o których nie ma ani słowa w wiadomościach – DLACZEGO?

Źródło: http://www.iamthewitness.com/listeners/Jewish.child.molesters.that.are.never.on.the.NEWS-WHY.htm

Tłumaczenie wMordechaj

Oto długa lista żydowskich rabinów molestujących dzieci, o czym nie donoszą żadne media, a żydowscy homoseksualni pedofile żyją sobie dalej przez nikogo nie niepokojeni.

Kolejny dowód na to, że ludzie mówiący o żydach jako tych, którzy są wrogami Boga, a nie jego wybrańcami, mają rację.

Znam twój ucisk i ubóstwo – ale ty jesteś bogaty – i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.
Biblia Króla królów – Apokalipsa Św. Jana 2:9

Poznacie ich po owocach

Poznacie ich po owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach. Ewangelia wg Św. Mateusza 7:16-20

LISTA NAZWISK

Kontroler tkanin rytualnych i rabin molestujący dzieci Yehuda Nussbaum, wciąż ma dostęp do chłopców w jesziwie Brooklyn’skiej.


Sprawa rabina Eliora Chena

Rabin Elior Chen i jego zwolennicy są podejrzani o czyny drastycznego maltretowania dzieci w wieku 3 i 4 lat, które były wściekle i systematycznie bite młotkiem, kaleczone nożem i innymi narzędziami, przy czym czyny te miały charakter przestępstwa ciągłego, bowiem trwały miesiącami, dopóki młodsze z dzieci nie straciło przytomności.

Rabin Jerry Brauner (znany także jako: Yechiel Brauner)-uznany winnym oskarżeń o przestępstwa wykorzystania seksualnego 1-ego stopnia oraz 3-ego stopnia: przedmiot sprawy – poddanie innej osoby czynności seksualnej bez jej zgody. Skazany na 11 lat okresu próby z warunkowym zawieszeniem wykonania wyroku więzienia, poddany przymusowemu uczestnictwu w programie terapeutycznym dla osób dokonujących napaści z pobudek seksualnych. Brauner pozostaje na warunkach próby od 2002 roku za wykorzystanie seksualne 15-letniego chłopca.

Sprawa rabina Ephraima F. Shapiro-stanął pod zarzutem molestowania seksualnego wielu chłopców w okresie ponad 50-ciu lat.

Sprawa Shlomo Avinera-jesziwa Rosh, jesziwa Ateret Cohanim, rabin Beit El w Izraelu. Brak bliższych danych o postawionych zarzutach i ewentualnym orzeczeniu ( przypis tłum. ).

Sprawa rabina Lewisa Brennera-uznany za winnego molestowania dzieci. Akt oskarżenia wniesiony do sądu obejmował 14 zarzutów o czyny sodomii, wykorzystania seksualnego oraz narażenia życia i dóbr osobistych dziecka. Zawarł ugodę z oskarżycielem uznając się winnym jednego przypadku sodomii 3-ego stopnia, zbrodni Klasy E, i w zamian za odstąpienie od innych oskarżeń zaakceptwał wyrok 5-ciu lat okresu próby.

Sprawa rabina Ephraima Bryksa- postawiono go w stan oskarżenia za nieodpowiednie zachowania seksualne wobec dzieci, które zaczęły się ujawniać już w latach 80-tych. Rabin Bryks jest teraz członkiem Vaad Harabonim w Queens. Vaad jest komitetem rabinicznym, który podejmuje istotne decyzje dotyczące społeczności ortodoksów.

Sprawa rabina Shlomo Carlebacha-oskarżono go o wiele przypadków molestowania dzieci oraz agresję seksualną wobec modych kobiet.

Sprawa rabina/kantora Sidneya Goldenberga-oskarżony został o znęcanie się nad 12-letnią dziewczynką. Później nie zgłosił sprzeciwu przed przyznaniem się do jednego czynu. Skazany za molestowanie dzieci. Pierwsze zawiadomienia o przestępstwie pochodzą z 1971 r. Ostatecznie skazany w roku 1997.

Sprawa rabina Bernarda Freilicha-został uniewinniony z zarzutu gróźb pozbawienia życia.

Sprawa rabina Tzvi Flauma-brak danych ( przypis tłum. )

Sprawa kantora Joela Gordona-został uznany winnym i skazany za prowadzenie domu publicznego i udział w sutenerstwie.

Sprawa rabina Israela Grunwalda-oskarżono go o molestowanie 15-latka na pokładzie samolotu lecącego z Australii do Los Angeles. Oskarżenie wycofano po tym, gdy zgodził się na wykonanie 500 godzin pracy przymusowej na rzecz społeczeństwa i zobowiązaniu do znalezienia pomocy psychologicznej. Grunwald był głównym rabinem kongregacji Węgierskich Chasydów w Brooklyn’ie, znanej jako Pupas.

Sprawa z oskarżenia Państwa Izrael przeciwko przestępcy seksualnemu-skazany za wielokrotny gwałt i wymuszanie siłą czynności seksualnych swojej wnuczki ( brak danych sprawcy – przypis tłum. ).

Sprawa Yehudah Friedlandera – asystenta rabina Grunwalda-oskarżenie dotyczyło molestowania 15-latka na pokładzie samolotu lecącego z Australii do Los Angeles. Friedlander był asystentem głównego rabina kongregacji Węgierskich Chasydów w Brooklyn’ie, znanej jako Pupas.

Sprawa rabina w szkole Hillel Torah, Chicago, Illinois-nauczyciel szkoły z Chicago został oskarżony o molestowanie dziecka. Jego nazwiska nie ujawniono. Po tym, jak pojawiły się oskarżenia szkoła zapewnia, że uczyni wszystko, aby uchronić dzieci przed podobnymi niebezpieczeństwami.

Sprawa rabina Solomona Hafnera-oskarżenie obejmowało wykorzystanie seksualne chłopca z zaburzeniami rozwoju umysłowego.

Sprawa rabina Alana J. Shneur Horowitza-uznany winnym i skazany na karę od 10 do 20 lat więzienia za czyny sodomii względem 9-cio letniego pacjenta szpitala psychiatrycznego. Przypuszczalnie napastował wiele dzieci w Kalifornii, Izraelu i Nowym Jorku w ciągu ostatnich 20 lat. Alan J. Horowitz jest rabinem ortodoksów, nagrodzonym dyplomem magna cum laude, doktorem medycyny, doktorem filozofii, absolwentem Duke University oraz pisarzem organizacji NAMBLA, North American Man/Boy Love Association.

Sprawa rabina Stevena Jacobsa-brak szczegółów ( przypis tłum. ).

Przypadek Jacoba Franka i ruchu frankistów-oskarżonych o praktyki okultystyczne i czyny nierządne.

Sprawa rabina Israela Kestenbauma-oskarżenie dotyczyło rozpowszechniania dziecięcej pornografii w internecine.

Sprawa rabina Stevena Kaplana-miał romans z zamężną kobietą, którą zamordował.

Rabin Yehuda Kolko-…ten wciąż jest stręczycielem dzieci.

Sprawa rabina Roberta Kirschnera-oskarżony został o wykorzystanie seksualne lub szantaż seksualny wobec trojga wyznawców oraz wobec pracownika synagogi.

Sprawa rabina Ze’eva Kopolevitcha-uznany winnym molestowania uczniów w jesziwie Rosh i jesziwie Netiv Meir.

Sprawa rabina Barucha Lannera-uznany winnym zarzutu molestowania dziecka.

Sprawa rabina Jerrolda Martina Levy’ego-uznany winnym dwóch przypadków nakłaniania do seksu przez internet i dwóch przypadków udziału w dziecięcej pornografii. Skazano go na sześć lat więzienia i terapię w zakładzie. Wpadł podczas prowadzonej od lat operacji rządu USA „Candyman” mającej na celu wyłapywanie pedofilów z sieci.

Sprawa rabina Pinchasa Lew-oskarżonego o obnażanie się przed kobietą.

Sprawa rabina Richarda Marcovitza-uznany winnym nieobyczajności lub czynów lubieżnych z udziałem dzieci, a także napaść seksualną.

Sprawa rabina Judy Mintza-winny stworzenia siatki obracającej pornografią dziecięcą w internecie.

Sprawa rabina, psychologa Avrohoma Mondrowitza-oskarżenie dotyczyło dwóch przypadków wykorzystania seksualnego chłopców w szkole specjalnej w Nowym Jorku.

Sprawa kantora Howarda Nevisona-oskarżony w sprawie molestowania swego bratanka.

Sprawa rabina Michaela Ozaira-oskarżono go o molestowanie seksualne niespełna 14-letniej dziewczynki.

Sprawa rabina Charlesa Shalmana-oskarżony o niewłaściwe zachowanie seksualne względem wyznawczyń.

Sprawa kantora Roberta Shapiro-oskarżenie dotyczy 3 przypadków gwałtu i 4 przypadków nieobyczajności zarówno w formie usiłowania, jak też sprawstwa, wobec kobiety z upośledzeniem umysłowym.

Sprawa rabina, nauczyciela jesziwy Ze’eva Sultanovitcha-oskarżonego o molestowanie seksualne wielu dorosłych uczniów jesziwy Merkaz Harav.

Sprawa rabina Matisa Weinberga-oskarżonego o okultystyczne praktyki i przestępstwa na tle seksualnym.

Sprawa rabina Yaakova Weinera-oskarżenie dotyczy molestowania chłopca na obozie młodzieży Mogen Avraham w Nowym Jorku.

Sprawa kantora Phillipa Wittlina-winny molestowania dwóch dziewcząt.

Sprawa rabina Mordechaia Yomtova-winny wykorzystania seksualnego i usiłowania popełnienia czynów lubieżnych przeciwko 3 chłopcom.

Sprawa rabina Sheldona Zimmermana-skazany za udzielanie wskazówek użycia przemocy w sprawach “etyki seksualnej i w sferze seksu”.

Sprawa rabina Maxa Zuckera-oskarżenie, które go dotyczyło pochodzi od trzech kobiet i sprowadza się do zarzutów o niezgodne z prawem kontakty cielesne.

Sprawa rabina Davida Weinbergera-brak danych ( przypis tłum. ).

Sprawa rabina Freda Neulandera-sprawa zakończona uznaniem winy zamordowania żony.

Sprawa rabina Mordechaia Gafni’ego-UWAGA: Marc Gafni powinien być powszechnie uważany za zagrożenie dla kobiet i dzieci. Obecnym miejscem pobytu Gafni’ego jest Salt Lake City, Utah.

Sprawa rabina Perry Iana Cohena-Oskarżyciele z Montrealu i Toronto wytoczyli mu zarzuty wykorzystania seksualnego siedemnastolatki. Zwolniony z pełnienia funkcji rabina przez współwyznawców za nieodpowiednie zachowania seksualne.

Sprawa rabina Yitzchaka Cohena-oskarżenie o napastowanie seksualne studentów Uniwersytetu Bar-Ilan.

Sprawa rabina, psychologa Mordecaia Magencey-stracił prawo wykonywania zawodu w stanie Missouri wskutek niedopowiednich zachowań seksualnych względem swych pacjentów.

Rabin Yona Metzger-główny rabin aszkenazyjczyków w Izraelu. Oskarżony o niewłaściwe zachowania seksualne wobec 4 mężczyzn.

Sprawa kantora Stanleya Rosenfelda-uznany winnym molestowania 12-letniego chłopca, którego był wychowawcą.

Sprawa rabina Isadore’a Trachtmana-oskarżenie dotyczy praktyk okultystycznych i przestępstw seksualnych.

Sprawa rabina Dona Wella-brak bliższych informacji ( przypis tłum. ).

Notatka redakcyjna: powyższe sprawy nie mają odnośników do swoich źródeł. Jeżeli macie możliwość uzupełnić te braki, prosimy o wysłanie informacji w tej sprawie na adres: [email protected]

Sprawa rabina Hirscha Travisa-rabin w Monsey, oskarżony o podszywanie się pod lekarza specjalistę w rozwiązywaniu problemów niepłodności, stanął pod zarzutem wykorzystania seksualnego i użycia przemocy wobec pacjentki. Oskarżenie o napastowanie wniosła niezidentyfikowana 27-letnia pacjentka. Wytoczono mu również zarzut podawania się za lekarza od problemów bezpłodności i dokonywania niedozwolonych operacji w Fertility Foundation w Borough Park, Brooklyn.

Sprawa rabina Ephraima Goldberga – Boca Raton, Floryda-uznany winnym jednego czynu obnażania miejsc intymnych w miejscu publicznym w Palm Beach Mall.

Sprawa rabina Melvina Teitelbauma-ten przypadek został w rzeczy samej głęboko ukryty. Naprawdę niemożliwością jest znaleźć cokolwiek na temat Teitelbauma w internecie. Oto, co wiemy: oskarżony on został o trzy przypadki popełnienia przestępstw seksualnych wobec 2 chłopców w wieku poniżej 14 roku życia, a także jeden czyn napaści z zamiarem popełnienia gwałtu na matce jednego z chłopców. Oskarżenie zostało wycofane z braku dowodów. Cofnięcie aktu oskarżenia odbyło się na wniosek Biura Prokuratora Okręgowego, które uznało że dowody na których się opiera akt oskarżenia są niewystarczająco udokumentowane. Potem Teitelbaum wniósł pozew z żądaniem zapłaty odszkodowania w wysokości 10 milionów $ z tytułu szkody wyrządzonej wniesieniem oskarżenia do Superior Court w Los Angeles. W swym pozwie roszczenie powyższe oparł na przesłance działania w spisku organizacji Jewish Federation Council of Greater Los Angeles, the Jewish Family Service of Los Angeles oraz samych rodzin poszkodowanych, których celem było doprowadzenie do jego aresztowania i wytoczenia oskarżenia. Potem, po zaprezentowaniu przez Teitelbauma dowodu na to, że w czasie zarzucanego mu czynu, przebywał w innym miejscu, pokrzywdzeni zmienili wersję zdarzeń, co prokurator opisał jako „niszczące” ich wiarygodność.

Sprawa Lewisa K. Cohena-skazany został za używanie komputera do czynów kryminalnych w postaci pomocnictwa w popełnianiu przestępstw seksualnych na szkodę dzieci oraz nakłanianie do obnażania miejsc intymnych. Cohen używał komputerów w domu i w pracy do prowadzenia rozmów nacechowanych treścią seksualną z 14-letnim chłopcem w internetowym chat-roomie. Zarzuty dotyczą również wysyłania przez Cohena maili ze zdjęciami, na których jest nago albo zdjęcia innych nagich mężczyzn do chłopca.

Sprawa kantora Michaela Segelsteina-oskarżenie dotyczyło próby gwałtu, Chabad – Las Vegas, Nevada.

Sprawa opiekuna Ohel – Simcha Adlera, Nowy Jork-oskarżony został o popełnienie czynów sodomii, wykorzystania seksualnego i dwóch czynów narażających dobro dziecka wskutek usiłowania popełnienia gwałtu homoseksualnego.

Sprawa Arie Adlera i Marisy Rimland, Nowy Jork-Arie Adler został oskarżony o molestowanie swojej córki. Marisa Rimland zamordowała córkę, a następnie popełniła samobójstwo.

Sprawa opiekuna szkolnego – Eugene’a Louba Aronina, Teksas-skazano go w 1984 r. za napastowanie seksualne 10-latka.

Sprawa nauczyciela szkolnego – Lawrence’a Cohena, New Jersey-został uznany winnym i skazany na 10 lat więzienia federalnego za przesyłanie pornografii dziecięcej przy użyciu domowego komputera.

Sprawa dyrektora szkoły, uczestnika Big Brothera- Davida B. Harringtona, Rockville, Maryland-skazany za przestępstwa seksualne. Sprawy w latach 1960-80.

Sprawa Państwo Izrael przeciwko sprawcy przestępstw seksualnych-68-letni religijny żyd, uznany za winnego przestępstwa ciągłego molestowania swojej wnuczki, skazany zostaje na wyrok 19 lat więzienia.

Przypadek żydowskiego ochotnika do program Big Brother – Erica Hindina, Newton, Massachusetts-uznany winnym 35 czynów gwałtu na dzieciach. Skazany został na wyrok od 20 do 22 lat więzienia.

Sprawa sędziego Ronalda Kline’a, Kalifornia-oskarżono go o posiadanie dziecięcej pornografii oraz prawdopodobne molestowanie chłopca z sąsiedztwa 25 lat temu.

Sprawa koszernego rzeźnika z Chicago-oskarżenie dotyczyło molestowania dzieci przez okres ponad 30 lat.

Sprawa the New York Society prowadzącego dom dla głuchoniemych- oskarżenie dotyczyło czynów: traktowania niepełnosprawnych pacjentów „jak zwierząt”, bicia, podawania narkotyków, grabieży pomocy finansowej rządu.

Sprawa Rogers Park JCC, Chicago Illinois-był to pierwszy przypadek oskarżenia o masowe czyny molestowania odnotowany w stanie Illinois, obejmujący zarzuty wykorzystania seksualnego dzieci przez grupę dorosłych, na które składało się 246 osobnych punktów aktu oskarżenia opisujących jak członkowie instytucji wykorzystywali zapisane w tej placówce dzieci. Informacje w  tej sprawie pochodzą z Departamentu dzieci i pomocy rodzinie Stanu Illinois.

Sprawa nauczyciela, przewodnika wycieczek, instruktora skautingu dziewcząt – Adama Theodore’a Rubina, Maryland-oskarżono go o używanie komputera do nakłaniania nieletnich do seksu, posiadanie substancji niebezpiecznych wpisanych na listę oraz akcesoria służące do używania narkotyków.

Sprawa nauczyciela – Georges Schteinberga, Rio de Janeiro, Brazylia-oskarżenie w zakresie posiadania dziecięcej pornografii. Oskarżenia upadły, gdy Schteinberg uciekł z kraju.

Sprawa zastępcy konsula izraelskiego Aryeha Schera – Rio de Janeiro, Brazylia-oskarżenie w zakresie posiadania dziecięcej pornografii. Oskarżenia upadły, gdy Scher  uciekł z kraju.

Sprawa opiekuna w obozie młodzieży – Davida Schwartza, Culver City, Kalifornia-został uznany winnym i skazany na rok przymusowego pobytu w warunkach terapeutycznych oraz na 5-letni okres próby za molestowanie 4-letniego chłopca na letnim obozie dla dzieci. Wykonanie wyroku sześciu lat więzienia zostało zawieszone.

Sprawa instruktora skautingu – Jerrolda Schwartza, Nowy Jork-uznany został za winnego i skazany na 8 lat więzienia za wielokrotne popełnienie czynów homoseksualnych względem swego wychowanka.

Sprawa, jaka miała miejsce w szkole Tel Aviv Arts School, Tel Aviv, Izrael-brak bliższych danych ( przypis tłum. )

Sprawa kontrolera koszerności Davida Douglasa Webbera, Kanada-uznano go winnym i skazano na 6 lat więzienia za posiadanie dziecięcej pornografii oraz molestowanie siedmiu chłopców przez okres ośmiu lat.

Sprawa woźnego związku wyznaniowego B’Nai Torah oraz szkoły Hillel Community Day School , Boca Raton, Floryda-oskarżenia o molestowanie dzieci.

Sprawa Chaima Cimenta-oskarżonego i skazanego za przestępstwo wykorzystania seksualnego 1-ego stopnia, po tym jak wniesiono zawiadomienie o popełnieniu przez niego czynów lubieżnych wobec 17-letniej dziewczyny w windzie.

Sprawa Jamesa A. Cohena – przywódcy żydowskiej grupy młodzieżowej- uznany został winnym molestowania dzieci i skazany na 9 lat więzienia za napaść na tle seksualnym wobec 4 chłopców.

Sprawa Stuarta Coopermana, Maryland – pediatry z Merrick, Nowy Jork-oskarżenie dotyczyło molestowania 6 pacjentek.

Sprawa rodziny ze stanu Delaware-ojca oskarżono o molestowanie dziecka.

Sprawa Mordechaia Mortona Ehrmana – Grupa zajęć pozaszkolnych Simcha, Brooklyn, Nowy Jork-oskarżony o molestowanie wielu swoich uczniów.

Sprawa Brandona Lee Flagnera-został uznany winnym uprowadzenia i zabicia z okrucieństwem 8-letniej dziewczynki, Tiffany Jennifer Papesh. Flagner przyznał się również do wielu czynów molestowania dziewczynek w poprzednich latach. Odsiadując wyrok, Flagner przeszedł na judaizm z pomocą chasydzkiego rabina.

Sprawa Ari’ego Sorkina – Synagoga Youth Worker, Elkins Park, Pennsylvania-oskarżenie w zakresie molestowania 16-letniej dziewczyny.

Sprawa nauczyciela Paula Slifera- przedstawiono mu formalny zarzut popełnienia 6 czynów napaści seksualnej z użyciem przemocy, 6 czynów fizycznego kontaktu o charakterze seksualnym z użyciem przemocy oraz 2 czynów narażenia zdrowia nieletnich.

Sprawa doktora Ozzie Orbacha- oskarżonego o molestowanie córki.

Sprawa Arnolda i Jesse Friedmanów-“Pojmanie Friedmanów”, film przedstawiający parę uznaną winnymi popełnienia przestępstw o podłożu seksualnym.

Sprawa Richarda “Stevena” Goldberga-zarzuca mu się doprowadzenie do czynności seksualnych wielu dziewczynek poniżej 10-ego roku życia w Kalifornii. Jego nazwisko jest umieszczone na liście FBI 10-ciu najbardziej poszukiwanych uciekinierów.


Sprawa Rossa Goldsteina-sprawa zakończyła się uznaniem jego winy w zakresie 3 czynów homoseksualnych 1-ego stopnia oraz wykonania czynności seksualnej z użyciem dziecka. Otrzymał wyrok 4 niezależnych od siebie i kolejno wykonalnych kar pozbawienia wolności od 2 do 6 lat. Patrz również: sprawa Arnolda i Jesse Friedmanów.

Sprawa wielokrotnego popełnienia przestępstw o podłożu seksualnym wobec dzieci w Har Nof, Jerozolima, Izrael-zawiera opis wielu czynów popełnionych z pobudek seksualnych wobec dzieci w miasteczku zamieszkałym przez ortodoksyjny odłam żydów, Har Nof.

Sprawa Lawrence’a Nevisona-uznany winnym molestowania bratanka. Brat kantora Howarda Nevisona, o którym jest mowa powyżej.

Sprawa Stuarta Nevisona-uznany winnym molestowania swego kuzyna. Brat kantora Howarda Nevisona, o którym jest mowa powyżej.

Notatka redakcyjna: powyższe sprawy nie mają odnośników do swoich źródeł. Jeżeli macie możliwość uzupełnić te braki, prosimy o wysłanie informacji w tej sprawie na adres:
[email protected]

Sprawa Larry Cohena – trenera soccera, Lake Oswego, Oregon-oskarżony został o molestowanie dwóch osób.

Sprawa Phillipa “Eli” Cohena, Londyn, Anglia-oskarżony został o 13 czynów nieobyczajności seksualnej wobec chłopców oraz 4 czyny nieobyczajności seksualnej wobec dziewczynek.

Sprawa uczniów jesziwy Ner Israel z lat 50-tych ubiegłego stulecia- uczniowie zostali oskarżeni o molestowanie swojego młodszego kolegi.

Sprawa Jonathana Rosenthala – oficera łącznikowego policji, Londyn, Anglia-uniewinniony z zarzutu wielokrotnego napastowania seksualnego dzieci po tym, jak sędzia zastosował dawną regułę prawa zwyczajowego common law do kwalifikacji prawnej czynów okazało się, że podstawy dowodowe oskarżenia stały się wątpliwe.

Sprawa doktora Saula i Judith Wassermanów-oskarżonych o molestowanie swojej córki.

Sprawa Irwina Silvermana – głównego doradcy sekretarza ds zasobów naturalnych USA w latach 1933-53-oskarżony został o molestowanie córki Sue William Silverman.

Ciągły opis nowych przypadków via internet na stronie  http://jewishsurvivors.blogspot.com/ oraz  http://exposemolesters.blogspot.com/

**************************************

Ps. Jeden z najbardziej znanych żydowskich zboczeńców na świecie (po lewej stronie zgwałcona ofiara) Roman Polański:

Przypis tłum. – w prawie amerykańskim określa się stopień zawinienia sprawcy przestępstwa i pobudki, jakimi się kierował przy jego popełnieniu w inny sposób niż ma to miejsce w porządkach prawnych większości państw europejskich, w tym w Polsce.

W polskim prawie działanie z niskich pobudek, a zatem popełnienie przestępstwa w możliwie najgorszy sposób, nazywa się działaniem w warunkach tzw. dolus directus coloratus. Uznanie postępowania sprawcy przestępstwa w zamiarze bezpośrednim jego popełnienia pozwala sądowi na stosowanie reguły ostrzejszego karania.
Prawo amerykańskie natomiast stosuje tutaj regułę stopniowania, stąd może wchodzić w grę popełnienie przestępstwa 1-ego, 2-ego lub 3-ego stopnia. Przy czym przestępstwo 1-ego stopnia, tzw. Primary offence, oznacza najgorszą formę działania z zamiarem bezpośrednim wyrządzenia krzywdy.

Dodatek w formie aneksu ( A,B,C i dalej ) do kodeksów karnych stanowych zawiera coś w rodzaju wytycznych Departamentu Sprawiedliwości co do wagi przestępstw.
Klasa E wylicza przestępstwa, które są jakby pod specjalnym nadzorem ministerstwa.