Najnowsze

Żydzi robią Ameryce to co zrobili Rosji

The Jews Are Doing to America What They Did to Russia

http://jewishracism.blogspot.com/2011/01/jews-are-doing-to-america-what-they-did.html

Christopher Jon Bjerknes – 12.11.2011 [tłumaczenie / skrót Ola Gordon]

Żydzi od dawna byli notorycznymi mordercami w Rosji, w Europie oraz w Ameryce. […]
Żyd John Wilkes Booth zamordował prezydenta Lincolna, a Żydówka Emma Goldman podżegała do zamachu na prezydenta McKinleya.
William Eleroy Curtis wygłosił przemówienie w National Geographic Society w dniu 14 grudnia 1906 r. i stwierdził, między innymi:

„Zemsta Żydów

Być może te reformy są przyczyną obecnego spokoju, bo niemal wszyscy przywódcy rewolucyjni należą do rasy żydowskiej i najskuteczniejszej rewolucyjnej agencji żydowskiego Bundu, który ma swoją siedzibę w Białymstoku, gdzie doszło do masakry w czerwcu ubiegłego roku. Rząd wycierpiał bardziej przez tę rasę niż przez wszystkich innych obywateli razem. Kiedy ma miejsce jakiś desperacki czyn, zawsze wykonywany jest przez Żyda, a tam jest rzadko jeden lojalny członek tej rasy w całym Imperium. Wielki strajk, który sparaliżował Imperium i zmusił cara do uznania konstytucji i parlamentu, był nakazany i dowodzony przez Żyda Krustalewa, przewodniczącego rady robotników, młodego tylko 30-letniego człowieka. Wysłano go do więzienia na całe życie, i nie przebywał za kratami dłużej niż trzy tygodnie, kiedy zorganizował i przeprowadził udany atak na pracowników więzienia.

Maksym, który zorganizował i przeprowadził rewolucję w prowincjach bałtyckich, jest Żydem o nadzwyczajnych zdolnościach. Jesienią ubiegłego roku przyjechał tutaj by wykładać i zbierać pieniądze na kontynuację kampanii rewolucyjnej, ale z jakiegoś powodu zniknął i nikt nie wydaje się wiedzieć co z nim się stało.

Gerszunin, najbardziej pomysłowy przywódca terrorystów, który został skazany na dożywocie w kopalni srebra na mongolskiej granicy, niedawno uciekł w beczce wody, i rzekomo ma być w San Francisco. On jest polskim Żydem, ma tylko 27 lat. Mógłbym wyliczać setki innych przywódców rewolucyjnych i każdy z nich jest Żydem. Gdziekolwiek czyta się o zabójstwie lub wybuchu bomby, gazeta pisze, że ten człowiek był Żydem. Najbardziej sensacyjne i dramatyczne wydarzenie po buntach, miało miejsce 27 października, kiedy to w samym centrum Sankt Petersburga, przy wejściu do Katedry Kazańskiej, czterech Żydów zatrzymało wagon skarbowy i zabrali $270,000. Podali pakiet kobiecie, która natychmiast zniknęła i nigdy nie znaleziono jej śladu; ale wszyscy byli aresztowani i natychmiast ukarani. W dniu 8 listopada, kilku żydowskich rewolucjonistów weszło do samochodu skarbowego w pobliżu Ragow w Polsce, zabrali $850.000 dolarów i zniknęli.

Każdy czyn tego rodzaju jest dokonywany przez Żydów, i masakry które wstrząsały wszechświatem, a zdarzały się tak często, że wymyślili określenie „pogrom” by je opisać, były organizowane i zarządzane przez rozdrażnione organa policji, w odwecie za zbrodnie popełniane przez żydowskich rewolucjonistów.” – W E Curtis, „The Revolution in Russia”, The National Geographic Magazine, t. 18, Nr 5, (maj 1907), s. 302-316, 313-314.

Radykalny syjonista Winston Churchill napisał, w obronie syjonizmu przed bolszewizmem, i jako groźbę dla Gojów, którzy nie pozwalali syjonistom na ich wyczyny,

„Żydzi terroryści

Nie trzeba przesadzać o roli, jaką odegrali w tworzeniu bolszewizmu i w faktycznym wszczęciu rewolucji rosyjskiej ci międzynarodowi i w przeważającej części ateistyczni Żydzi. Z pewnością jest ona bardzo wielka; prawdopodobnie przewyższa wszystkie inne. Ze znakomitym wyjątkiem Lenina, większość czołowych postaci jest Żydami. Ponadto, główna inspiracja i siła pochodzi od żydowskich przywódców. A zatem Cziczerin, rodowity Rosjanin, jest gaszony przez swojego tytularnego podwładnego Litvinowa, a wpływu Rosjan jak Bucharina lub Lunacharskiego nie można porównywać z potęgą Trockiego, lub Zinowiewa, dyktatora Czerwonej Cytadeli (Petersburga), lub Kraszina czy Radka – wszyscy Żydzi. W radzieckich instytucjach przewaga Żydów jest jeszcze bardziej zadziwiająca. A wybitną, jeśli nie rzeczywiście główną rolę w systemie terroryzmu stosowanego przez Nadzwyczajne Komisje do Walki z Kontrrewolucją, przejęli Żydzi, a w niektórych istotnych sprawach Żydówki. Taki sam zły rozgłos zdobyli Żydzi w krótkim okresie terroru, podczas którego rządził Bela Kun na Węgrzech. Ten sam fenomen miał miejsce w Niemczech (szczególnie w Bawarii), dopóki pozwalano na to szaleństwo żerowania na chwilowo skrajne wyczerpanym narodzie niemieckim. Chociaż we wszystkich tych krajach jest wielu nie-Żydów, a każdy z nich tak zły jak najgorsi żydowscy rewolucjoniści, to rola jaką odegrali w stosunku do ich liczby w populacji jest zadziwiająca.” – Winston Churchill, „Zionism versus Bolshevism”, Illustrated Sunday Herald, (8.02.1920), s. 5

Peter Michelmore w biografii „Einstein: Profile of the Man” [Einstein: profil człowieka] napisał:

„Ale był inny, bardziej zbrodniczy powód. 7 listopada [1919 roku] była druga rocznica rewolucji bolszewickiej w Rosji i agenci Komunistycznej Partii na całym świecie mieli w swoich rękach tajny manifest mówiący, że był to dzień, gdy robotników powinno się zachęcać do obalania rządów, egzekucji funkcjonariuszy publicznych, dokonywania ataków na koszary i ustanawiania dyktatury proletariatu. Ich głównym celem był Berlin. Amatorski rząd republikański byłych koszykarzy i kowali był w codziennym niebezpieczeństwie zawalenia się pod presją zarówno ze skrajnej lewicy, jak i skrajnej prawicy.” – P. Michelmore, Einstein: Profile of the Man, Dodd, Mead, New York, (1962), s. 3.

Więc dlaczego Żydzi tak wyraźnie figurują wśród politycznych zabójców? Wyjaśnienia dostarczają nam Protokoły, tak samo ważne dziś jak to było w 1905 roku:

„Nasz rząd, zgodnie z linią pokojowego podboju, ma prawo zastąpienia okropności wojny mniej zauważalnymi i skuteczniejszymi egzekucjami, ponieważ są one niezbędne do utrzymania terroru, który wywołuje ślepą uległość. Sprawiedliwa lecz bezwzględna surowość jest najwspanialszym czynnikiem władzy rządowej. Musimy stosować program przemocy i zakłamania, nie tylko ze względu na zysk, ale także jako obowiązek i przez wzgląd na zwycięstwo.” – Protokół I

„W skrócie, reasumując nasz system ujarzmiania gojowskich rządów Europy, pokażemy naszą potęgę jednemu z nich przez egzekucję i terroryzm, i gdyby istniała możliwość zbuntowania się ich wszystkich przeciwko nam, my odpowiemy im amerykańskimi, chińskimi czy japońskimi działami.” – Protokół VII

„Od nas emanuje wszechstronny terror. Ludzie wszystkich opinii i wszystkich doktryn są na naszych usługach; ludzie, którzy pragną przywrócenia monarchii, demagodzy, socjaliści, komuniści i inni utopiści. Musieliśmy wszystkich zatrudnić; każdy z nich podważa ostatnią pozostałość władzy, próbuje obalić cały istniejący porządek. Wszystkie rządy były torturowane tą procedurą; będą żebrać o pokój i dla świętego spokoju będą gotowe na każde poświęcenie, ale nie damy im spokoju, dopóki otwarcie i z oddaniem nie uznają naszego międzynarodowego super-rządu.” – Protokół IX

„Możemy obawiać się połączenia inteligentnej siły gojowskich władców ze ślepą siłą mas, ale podjęliśmy wszelkie środki przeciwko takiej możliwości. Pomiędzy tymi dwiema siłami postawiliśmy mur w formie wzajemnego terroru; dlatego ślepa siła ludu nadal będzie naszym wsparciem, a my sami będziemy działać jako jej przywódcy i, oczywiście, będziemy kierować ją dla naszych celów.” – Protokół IX

„Każda z tych impresji byłaby szkodliwa dla prestiżu nowej konstytucji. Jest dla nas konieczne, by od pierwszej chwili jej proklamacji, kiedy ludzie są wciąż oszołomieni dokonaną rewolucją i są w stanie strachu i zaskoczenia, powinni sobie uświadomić, że jesteśmy na tyle silni, tak niewrażliwi, i tak potężni, że w żadnym wypadku nie będziemy na nich zwracać uwagi, a nie tylko będziemy ignorować ich opinie i żądania, ale będziemy gotowi i zdolni do tłumienia w każdym momencie lub miejscu każdej oznaki sprzeciwu z niepodważalnym autorytetem. Będziemy chcieli, aby ludzie zdali sobie sprawę, że przejęliśmy na raz wszystko co chcieliśmy, i że w żadnym przypadku nie będziemy z nimi dzielić władzy. Wtedy zamkną oczy na wszystko ze strachu i będą czekać na dalszy rozwój sytuacji.

Goje są jak stado baranów – my jesteśmy wilkami.

Wiecie co się stanie z baranami kiedy do owczarni dostanie się wilk?

Oni również zamkną oczy na wszystko, gdyż przyrzekniemy przywrócić im wszystkie swobody, kiedy wrogowie pokoju poddadzą się i wszystkie strony będą spacyfikowane.

Czy konieczne jest byśmy powiedzieli jak długo będą musieli czekać na przywrócenie im swobód?

Dlaczego opracowaliśmy i inspirowaliśmy te zasadę dla Gojów, bez dania im szansy na zbadanie jej duchowego znaczenia, jeśli nie w celu osiągnięcia w okrężny sposób tego, co jest nieosiągalne dla naszej rozproszonej rasy prostą drogą?” – Protokół XI