Opublikowano Maj 28, 2015 Przez a303 W Świat

„Zniszczenie Palmyry w przyszłości będzie dniem radości dla Izraela”

Rabin Nir Ben Artzi: „Bóg zesłał ISIS przeciwko narodom które chcą zniszczyć Izrael!”

a

Uwaga red. (Sabba) – Choć Palmyra nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla islamu, chrześcijaństwa czy nawet dla ISIS jako ‚grupy islamskiej’, to ma OGROMNE znaczenie dla żydów i judaizmu.

Klucz do zrozumienia dlaczego ruiny tej starożytnej perły pustyni stał się celem, znajduje się w ‚świętych’ tekstach żydowskich:

„Dzień zniszczenia Tadmor stanie się świętem” (Yeb. 16b-17a)

„Szczęśliwy kto zobaczy upadek Tadmor” (Yer. Ta’an. iv. 8)

„Zniszczenie Palmyry w przyszłości będzie dniem radości dla Izraela” (Yev. 17a)

Palmyra to biblijny Tadmor

Jeśli chcesz dalszej klaryfikacji, zacytujmy rabina Nir ben Artzi:

„Bóg zesłał ISIS przeciwko narodom które chcą zniszczyć Izrael!”

Zniszczenie Palmyra jest postanowione. Jest to kolejna zbrodnia przeciwko ludzkości, przeciwko pamięci Gojów. Jest to zbrodnia jak żadna inna, zbrodnia za którą nie wystarczy nawet kara śmierci.

https://theuglytruth.wordpress.com/page/4/

= = =

‚Kolebce cywilizacji’, Palmyra grozi ruina ze strony dżihadystów

‘Birthplace of civilization,’ Palmyra faces final ruin by jihadists

Zniszczenie archeologicznegoi miejsca o dziedzictwie biblijnym byłoby „ogromną startą dla ludzkości’ – ostrzega szef UNESCO, kiedy Państwo Islamskie atakuje miasto.

Uwaga red: niszczenie przez ISIS wszystkich tych starożytnych miejsc odbywa się tylko dzięki bezpośredniej zmowie i przeoczeniu z Izraela. Oprócz prawdziwego celu, którym jest dalsze osłabianie i obalanie rządu Assada, służy również temu by przedstawiać islam jako stosującą przemoc, niebezpieczną siłę, z którą można sobie poradzić jedynie wykorzystując ogromny sprzęt wojskowy.

Więcej niż to, cały proces niszczenia starożytnych ziem Syrii i poza, jest odpowiednikiem ISIS tej samej demolki domów w którą angażuje się Izrael żeby zrobić miejsce dla żydowskich złodziei ziemi. Syria należy do terytorium które judaizm nazywa ‚Wielkim Izraelem’, i dlatego zgodnie z tekstami religijnymi w Torze, nie-żydzi zanieczyszczają i bezczeszczą ziemie dane żydom przez och ‚boga’ jahwe, a mianowicie:

„Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: „Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat” – Rodz 15:18

Pan, nasz Bóg mówił do nas na Horebie: „Już dość waszego pobytu na tej górze. Ruszajcie… do wszystkich pobliskich narodów [osiadłych] w Arabie, w górach, w Szefeli, w Negebie, nad brzegiem morskim, w ziemi Kananejczyków i w Libanie: aż po wielką rzekę Eufrat… wydaję wam ten kraj. Idźcie, posiądźcie tę ziemię, którą Pan poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, a po nich ich potomstwu”. – Pwt 1:6-8

„Każde miejsce, po którym będzie chodzić stopa waszej nogi, będzie wasze. Granice wasze sięgać będą od pustyni aż do Libanu, od rzeki Eufrat aż do Morza Zachodniego”. – Pwt 11:24

„Od pustyni i od Libanu aż do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Hetytów aż do Wielkiego Morza, w stronę zachodzącego słońca, będzie waszą krainą” – Joz 1:4

DLATEGO trzymając się dyktatów z Tory dotyczących inwazji ziem świętych łącznie z Syrią, rozkazy są jasne:

„Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą… Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości… ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem. Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością”. – Pwt 7:1-6

[…]

https://theuglytruth.wordpress.com/2015/05/21/birthplace-of-civilization-palmyra-faces-final-ruin-by-jihadists/

Tłum. Ola Gordon.

Tags : , , , ,

Komentowanie zamknięte.