Najnowsze

żydowska infiltracja prawosławia Tag

a8
„Jest wystarczająco dużo światła dla tych, którzy chcą zobaczyć i wystarczająco dużo ciemności dla tych, którzy nie chcą.” – Blaise Pascal Wizerunek przedstawia prawosławną ikonę Etimasija lub „ołtarz przygotowany”.  Jest to nazwa „pustego tronu”, przygotowanego przez Chrystusa na Sąd Powszechny. Z tyłu trzy łuki (arkady) symbolizujące Trójcę Świętą. Życiodajny Święty Krzyż z koroną cierniową, włócznią i gąbką, wyznaje ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przedstawiony jest on jako ozdoba tronu w stylizowanej formie. Gołąb z aureolą pokazany w pokornej postaci jest symbolem Ducha Świętego. Pismo Święte przedstawiono w formie tradycyjnej , z elementami dekoracyjnymi szczególnie czczonymi wCzytaj więcej
a1a

Opublikowano Październik 13, 2016Przez NSW Rosja

Demokratyzacja Nieba i desakralizacja życia cerkiewnego

Zaczniemy z daleka i jakby nie o tym. Porozmawiajmy o państwowości. Koryfeuszem w tej dziedzinie jest wielki rosyjski myśliciel, człowiek zadziwiającego losu, który będąc ideologiem wszystkich możliwych trendów rewolucyjno-demokratycznych i będąc w stosunku do Rosyjskiego Imperium państwowym przestępcą, doświadczył cudu przemiany z Saula na Pawła, zdecydowanie odrzucając wszystkie społeczne miraże młodości [2]. Jego imię – Lew Tichomirow. W swoich pracach Lew Aleksandrowicz wyróżniał trzy rodzaje władzy państwowej, a mianowicie: monarchiczny, arystokratyczny i demokratyczny. Jednym z mitów, wsadzonych do naszej świadomości, jest mit o tym, że demokracja – jest wynikiem rozwoju poprzednichCzytaj więcej
a10
Hierarchia Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej stoi jednak po stronie Antychrysta! Od Redakcji www.3rm.info Poniższy wywiad czcigodnego, patriarchalnego duchownego, protojereja Maksima Kozłowa, po raz kolejny pokazuje całą bezbożną odszczepieńczą, apostacką istotę współczesnej cerkiewnej hierarchii, która ciągle kontynuuje uparte obstawanie przy tym, że przyjęcie cyfrowych, antychrystowych imion, elektronicznych dokumentów a nawet mikrochipów (RFID), nie może zaszkodzić duszom dzieci Bożych. Statusowi, brodaci wujkowie z Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu proszą jedynie władze państwowe o cierpliwość w stosunku do tych ograniczonych prawosławnych tchórzyków, którzy boją się zdrady i zaparcia się Jezusa Chrystusa! Panie, zmiłuj sięCzytaj więcej
a99

Opublikowano Czerwiec 29, 2016Przez NSW Rosja

Załamanie judeomasońskiego soboru na Krecie

METROPOLICI ODMÓWILI PODPISANIA DOKUMENTÓW SOBOROWYCH, MNISI Z ATOS UZNAJĄ SOBÓR NA KRECIE ZA HERETYCKI Wedle informacji podanych w mediach greckich i rosyjskich, co najmniej siedmiu metropolitów z Grecji, Cypru i Serbii uczestniczących w tzw. Wszechprawosławnym Soborze, jaki zebrał się niedawno na Krecie pomimo nieobecności przedstawicieli czterech Cerkwi Lokalnych (Antiochia, Rosja, Bułgaria i Gruzja), odmówiło podpisania ostatecznej wersji dokumentu „Relacje Cerkwi prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego”. Na Świętej Górze Atos zebrała się tymczasem komisja w celu oceny soborowych tekstów. W ogłoszonym 27 czerwca krótkim komunikacie atoskich hagiorytów, reprezentowanych przez Starców: SawęCzytaj więcej
aa0
Kto płaci ten żąda…I kogo tak ochrania się na Krecie? Antychrysta? Organizacja Wszechprawosławnego Soboru na Krecie kosztowała 2,5 miliona euro, z czego 1,5 miliona euro wyasygnowały USA. O tym fakcie poinformował członek komisji organizacyjnej Soboru, kapłan amerykańskiej archidiecezji, ojciec Alexandros Karlutsos. Poinformował on, że budżet wyniósł 2,5 miliona euro. „To wszystko są środki od dobroczyńców, głównie, mieszkających w USA Greków i Greków z samej Grecji. Dobroczyńcy z Ameryki wyasygnowali 1,5 miliona euro, z Grecji natomoiast 1 milion euro” – powiedział Karlutsos. To jasne, że jest to łgarstwo. Żydomason i pachołekCzytaj więcej
a,a
O ZBÓJECKIM „ŚWIĘTYM” I „WIELKIM” SOBORZE PATRIARCHY BARTŁOMIEJA. Wywiad z mnichem Sawą Lawriotem.  Wywiad z mnichem Sawą Lawriotem, (ros. Саввой Лавриотом) członkiem Rady Duchowej Wielkiej Ławry św. Atanazego na Świętej Górze Athos, 31.05.2016 r. O zbójeckim „świętym” i „wielkim” Soborze patriarchy Bartłomieja [1] (19:27) Film video: – Dziękuję Ojcu Sawie, (ros.- Геронду* Савву), członkowi Rady Duchowej monasteru Wielka Ławra z Góry Athos, za to, że odpowiedział na naszą prośbę, aby opowiedzieć nam, co się będzie działo na Świętym i Wielkim Soborze na Krecie. Ojcze Sawo, Chrystus zmartwychwstał! */ Герондa –Czytaj więcej
a66
Komu potrzebny jest wilczy sobór…Antychrystowi łacinnicy będą „modlić się” o przeprowadzenie „Wszechprawosławnego Soboru”. „Katolicy” Rzymu zbiorą się w najbliższą sobotę w Bazylice p.w. Św. Pawła Za Murami na wspólną modlitwę o, tak zwany, „Wszechprawosławny Sobór”, którego przeprowadzenie wyznaczone jest na Krecie w dniach od 16 czerwca do 27 czerwca. Z inicjatywy papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan modlitwy rozpoczną się o 17:00 według czasu rzymskiego. Jak poinformowali inicjatorzy przedsięwzięcia to modlitwy te mają pokazać duchową bliskość Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Cerkwi Prawosławnej”. Dzięki Bożej Łasce, natychmiast po tej informacji o heretyckich modlitwachCzytaj więcej
aaaa

Opublikowano Maj 28, 2016Przez a303W Rosja

Nad ołtarzem głównej świątyni Rosji są biura

Długo zastanawiałam się czy wypada o tym pisać ale jednak o tym napiszę. Niedawno odwiedziłam w pewnych sprawach Świątynię Chrystusa Zbawiciela, przed jej otwarciem. Kiedy oznajmiono mi, że oczekuje się mnie w biurze w Świątyni Chrystusa Zbawiciela to przyjęłam to jako żart, tym bardziej, że człowiek z którym miałam się spotkać ma we zwyczaju stale żartować zachowując przy tym poważną minę i ton głosu, tak że za każdym razem gubię się. Po żartach postanowiłam, że na pewno on gdzieś mnie złapie na Wołchonce i dowiezie do biura. Ale pod ŚwiątyniąCzytaj więcej
a1

Opublikowano Kwiecień 30, 2016Przez NSW Świat

Zmartwychwstanie Chrystusa 2016

Chrystos Woskres !!! Chrystus Zmartwychwstał !!! Droga rodzino Cyrylo-Metodiańska Świat w jakim przyszło nam żyć, powraca do mroków pogaństwa. Wielu ludzi nie chce wierzyć w prostą i pełną miłości prawdę Chrystusową, natomiast łatwo nadstawia uszy na modne i jakże obłudne baśnie i mity ludzi będących we władaniu złych duchów. Wielu myśli, że wystarczy być dobrym człowiekiem, aby Bóg nas kochał …. Jakże łatwo ci ludzie zapominają, że bez Jezusa Chrystusa nie ma życia wiecznego, że Jego męka Krzyżowa, nauka jaką nam przekazał, Jego przyjście na ziemię i chwalebne Zmartwychwstanie toCzytaj więcej
a6
W Serbii bezbożne władze zatapiają cerkiew z XIII wieku W Serbii nieopodal miejscowości Valjevo (Graczanica) miejscowe władze zatapiają prawosławny monaster z czasów serbskiego króla Milutina (XIII wiek). Świątynię pomimo znajdowania się jej na liście UNESCO oraz uznania przez rząd jako obiekt o kulturowo-historycznym znaczeniu, postanowiono zatopić w sztucznie tworzonym zbiorniku zakończonym tamą. Aby tego dokonać władze miejskie wykupiły (sic!) od ekumenicznych hierarchów patriarchatu serbskiego wszystkie budynki monasterskie wraz ze średniowieczną cerkwią pw. św. Michała Archanioła. Na nic się zdały błagania, protesty (było ich 50) i petycje (30 000 podpisów) prawosławnych Serbów. JużCzytaj więcej