zrywy narodowe Tag

a
Świętowanie rocznic naszych narodowych tragedii, rozpisanych wg. starannie opracowanego  scenariusza, Powstania Kościuszki,  Powstania Listopadowego, Styczniowego czy w Warszawie, wymarszu I Kadrowej J.Piłsudskiego, stało się u nas obowiązkiem  całego Narodu – kto nie świętuje tych rocznic, jest jakby pół-Polakiem – odszczepieńcem niegodnym bliższej uwagi. Choć bezdennie głupi i dla Polski tragiczny to scenariusz ten jednak obowiązywał  on  zarówno w Polsce międzywojennej, … komunistycznej jak i dzisiejszej-demokratycznej. Zatraca się przy tym uwagę, że jest to scenariusz rozpisywany wg. żelaznego scenariusza: hasło do kolejnego zrywu  i wytoczenia krwi dają zawsze środowiska „niepodległościowo-patriotyczne”, uzurpująceCzytaj więcej