zjednoczone emiraty arabskie Tag

a
Sojusznik Stanów Zjednoczonych rutynowo więzi i poniewiera kobietami, które zostały zgwałcone, zgodnie z nowym materiałem śledczym wyemitowanym przez BBC Arabic w ub. sobotę. Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), które narzucają surowy zakaz na seks pozamałżeński, rzekomo umieszczają w więzieniach kobiety, które zostały seksualnie znieważone. Ten brutalny problem dotyczy głównie pracownic migracyjnych, które mają słaby głos w społeczeństwie, ale odzwierciedla także szersze aspekty odnośnie respektowania (lub jego braku) praw człowieka przez narody Zatoki. Chociaż zachodni propagandziści często ostro krytykują prawo Sharia, ZEA wprowadzą w życie części religijnego kodeksu prawnego jako dodatek doCzytaj więcej