Zielony Ruch Oporu Tag

Źródło: http://libyasos.blogspot.com/p/news.html http://www.za-afriku.ru/?p=13707 Tłum. i opracowanie Pisanka Doktor Tuchami Chamza, główny autorytet Zielonego Ruchu Oporu, wystąpił z odezwą do narodu libijskiego. Powiedział, że kwestia rozbicia i rozpadu terytorium Libii została zaprogramowana i zaplanowana przez Zachód. Według niego, Mustapha Abdul Jalil bierze udział w inscenizowanym z premedytacją spektaklu w sposób celowy, świadomy, zamierzony, odgrywając rolę, stwarzając pozory, udając sprzeciw, zadziwienie, zaskoczenie. Ten zdrajca nazywa podział Libii prowokacją i spiskiem z zagranicy, choć przecież są to sami swoi, alianci, sojusznicy, sprzymierzeńcy. Z powodu tego, co mówi i robi, jest obiektem drwin, pogardy,Czytaj więcej