Najnowsze

wzgórze świątynne Tag

a
Komentarz: Klikalne odnośniki znajdziemy w źródle artykułu. Znaczący krok został niedawno podjęty w kierunku przywrócenia Świątyni, gdy na nowo powstały Sanhedryn wybrał rabina, Baruch’a Kahane, jako kolejnego Kohen Gadol, (czyli Arcykapłana/High Priest). Wyboru dokonano zgodnie z zasadą ostrożności w Jom Kipur. Jeżeli warunki polityczne się zmienią, dzięki czemu Żydzi będą mieli dostęp do Wzgórza Świątynnego, prawo Tory będzie wymagać od nich składania ofiar. Rabin Kahane jest przekonany, że jeśli to się stanie, serwis Świątynny mógłby rozpocząć się w czasie krótszym NIŻ TYDZIEŃ.  W tym roku widziano już wiele aktywności związanychCzytaj więcej