Najnowsze

wtórny analfabetyzm Tag

a60

Opublikowano Styczeń 27, 2015Przez JanW Polska

Polakom można wmówić wszystko

Prof. Grażyna Ancyparowicz: Polakom można wmówić wszystko. Trwa spór rządu i branży górniczej. Władze oraz część mediów przekonują, że skoro kopalnie są nierentowne i trzeba do nich dopłacać, likwidacja jest jedynym rozwiązaniem. Czy to jest zasadne myślenie? Prof. Grażyna Ancyparowicz: To jest myślenie i podejście typowe dla ludzi, którzy wykonują polecenia zewnętrznych mocodawców. To jest działanie w myśl postulatów konsensusu waszyngtońskiego. On zakładał stworzenie rękami polskich władz takiego prawa w Polsce, które uczyni nasze przedsiębiorstwa nierentownymi. Takie regulacje w majestacie prawa pozwolą zawłaszczyć to, co stanowi własność narodu, a więc naszeCzytaj więcej
propaganda
Rozwój administracji na danym terenie jest uzasadniony tylko i wyłącznie okupacyjnym charakterem tzw. grup/grupy trzymającej władzę. Podobnie wzrost podatków uzasadniony jest tylko i wyłącznie okupacją danego kraju. Proszę zauważyć, że jeszcze w XVIII wieku, jak piszą ambasadorzy Anglii, czy Francji, transport podatków z Torunia do Krakowa odbywał się na dwu wozach bez żadnej eskorty. Ambasador francuski twierdzi, że u nich to pułk wojska musiałby eskortować taki transport. Czyli w Polsce żadne urzędy skarbowe nie były potrzebne. Dzisiaj to około 50 000 nic nie wytwarzających pracowników. Podatki w kraju wolnym sąCzytaj więcej