Wszechprawosławny Sobór Tag

a,a
O ZBÓJECKIM „ŚWIĘTYM” I „WIELKIM” SOBORZE PATRIARCHY BARTŁOMIEJA. Wywiad z mnichem Sawą Lawriotem.  Wywiad z mnichem Sawą Lawriotem, (ros. Саввой Лавриотом) członkiem Rady Duchowej Wielkiej Ławry św. Atanazego na Świętej Górze Athos, 31.05.2016 r. O zbójeckim „świętym” i „wielkim” Soborze patriarchy Bartłomieja [1] (19:27) Film video: – Dziękuję Ojcu Sawie, (ros.- Геронду* Савву), członkowi Rady Duchowej monasteru Wielka Ławra z Góry Athos, za to, że odpowiedział na naszą prośbę, aby opowiedzieć nam, co się będzie działo na Świętym i Wielkim Soborze na Krecie. Ojcze Sawo, Chrystus zmartwychwstał! */ Герондa –Czytaj więcej