wielokulturowa warszawa Tag

a
Definicja ludobójstwa ustanowiona przez ONZ: Zbrodnia przeciwko ludzkości, obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i kontrolę urodzin, przymusowe odbieranie dzieci czy stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie. Podczas gdy żydzi czyszczą etnicznie Palestynę z jej rdzennych mieszkańców, w Europie wiodą przodowniczą rolę na rzecz „wielokulturowości”. A czym jest współczesna wielokulturowość w żydowskim zamyśle? Otóż jak ukazuje rzeczywistość gołym okiem, wszelkie statystyki od kryminalnych po demograficzne, żydowska wielokulturowość wyczerpuje wszystkie znamiona ludobójstwa. Ludobójstwo pod postacią multikulti nieCzytaj więcej