wacław krzyżanowski morderca Tag

a

Opublikowano Październik 14, 2014Przez a303W Polska

Sądowy morderca „Inki” będzie miał pogrzeb z honorami

Wacław Krzyżanowski, prokurator, który zażądał dla Danuty Siedzikówny „Inki” kary śmierci, zostanie pochowany na cmentarzu w Koszalinie. Z asystą wojskową i orderami na poduszkach. „Inka” była sanitariuszką słynnego żołnierza wyklętego, mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. W 1946 roku trafiła do więzienia w Gdańsku. Tam była przesłuchiwana. O karę śmierci dla niej wystarał się właśnie Wacław Krzyżanowski, prokurator wojskowy. W III RP Krzyżanowski utracił uprawnienia kombatanckie, ale do końca życia pobierał od państwa świadczenia „inwalidy wojennego”. Otrzymywał rentę inwalidzką, o którą zabiegał przed sądem, bo wcześniej ZUS odmówił mu takiego świadczenia. RentęCzytaj więcej