Vaticanum II Tag

a1q
Inspiratorzy, architekci Vaticanum II – cz.2 Część II: Wprowadzenie w życie planu ogólnego Chrystus Pan obiecał, że Jego Kościół będzie trwał aż do końca czasów i tak też się stanie. Psalm 116 mówi: „Prawda Pańska trwa na wieki”. To nie coś, co zmienia się z pokolenia na pokolenie. Św. Cyprian napisał o Kościele: „Oblubienicą będąc Chrystusa, nie może być splamiona cudzołóstwem; jest nienaruszona i wstydliwa” (De unitate Ecclesiae, 6). Św. Augustyn wzniośle mówił: „Kochajmy Pana Boga naszego, kochajmy Jego Kościół: Boga jako Ojca, Kościół jako matkę…” (Enarrationes in Psalmos, 88, 2).Czytaj więcej