uwłaszczenie Tag

a

Opublikowano Luty 3, 2015Przez a303W Polska

SAMOUWŁASZCZENIE Narodu Polskiego

Jako sposób obrony przed sabotażem władz państwowych, bezrobociem, nędzą i brakiem kapitału, dla polskich fabryk, kopalń, elektrowni i strategicznych przedsiębiorstw, które przez prywatyzację ukradziono Narodowi Polskiemu. WSTĘP        Po 4 czerwca 1989 roku dokonała się w Polsce przemiana ustrojowa z socjalistyczno-komunistycznego na ustrój kapitalistyczny Ustrój Socjalistyczny charakteryzował się w miarę równym ubóstwem wszystkich obywateli i bogatą, monopolistyczną własnością państwową – w imieniu którego występowała jako właściciel władza partii rządzącej PZPR. W wyniku oszukańczego przejęcia, przez wąska warstwę społeczną: nomenklaturę krajową i zagraniczną, państwowego majątku- czyli jak mówiła ówczesna konstytucja MajątkuCzytaj więcej