Najnowsze

upadek Ameryki Tag

BESTPIX  Homelessness Reaches All-Time Record In New York City
Rezultaty sondażu pokazały, że dla obywateli Stanów Zjednoczonych przestała mieć znaczenie swoboda wyboru własnej ścieżki życiowej przy jednoczesnym stałym wzroście liczba osób uważających „American dream” za przeżytek bądź niedościgniony ideał. Wśród młodych Amerykanów z pokolenia milenijnego zaczynają wzrastać pesymistyczne nastroje. Taki wniosek płynie z sondażu przeprowadzonego przez gazetę The Washington Post i agencję The Fusion poll. Wydanie publikuje wyniki sondażu, w którym ankietowanym w wieku od 18 do 34 lat zadawano takie same pytania, co w 1986 r., a odnoszące się do tego, w jaki sposób przeciętny obywatel rozumie pojęcieCzytaj więcej