Najnowsze

unia eureopejska Tag

SYNAGOGA SZATANA
Dom Starców im. Świętego Augustyna w belgijskim mieście Diest został obłożony karą grzywny w wysokości 6 tysięcy euro za odmowę dokonania morderstwa (w nowomowie zwie się to eutanazją). O tym fakcie donosi gazeta „The Catholic Herald”. Powodem nałożenia, w trybie sądowym, grzywny na Dom Starców im. Świętego Augustyna, stała się odmowa pracowników instytucji dokonania mordu, za pomocą śmiertelnego zastrzyku, na 74-letniej kobiecie, która umierała na raka płuc. Zgodnie z judeomasońskim prawodawstwem unijnej prowincji pod nazwą Belgia, prawo do odmowy zamordowania pacjenta posiadają indywidualni medycy ale nie instytucje, zarówno kliniki jakCzytaj więcej