Najnowsze

ukraińscy żydzi Tag

a
Ukraina – koncłagier „Majdan”: od Chanuki do Purim. Ostrzeżenie dla Słowian Rosji i Ukrainy (video). Jeliena Mazur opowiada o próbie rytualnego judejskiego odwetu i zemsty na Rusi Kijowskiej. Opowiada o próbie utworzenia nowej Chazarii poczynając od Krymu. UWAGA! przed oglądaniem video włącz tłumaczenie za pomocą automatycznego translatora. Za: http://3rm.info/44433-konclager-maydan-ot-hanuki-do-purima-preduprezhdenie-slavyanam-rossii-i-ukrainy-video.html Data publikacji: 15.03.2014 Przekład: RXCzytaj więcej