Najnowsze

tiara Tag

ry20
Papa Buongiorno śladami JPII. Nowoczesna modna tiara dla błaznów Blog Pelagiusza nie jest Kroniką Kościoła Soborowego, ale czasem warto przypomnieć o absurdach Neokościoła i o pewnych charakterystycznych wyczynach heretyków czy zwyczajnych błaznów, którzy nim rządzą: „Ludzie przesiąknięci duchem personalizmu często nie potrafią już rozróżnić osoby od urzędu, jaki ona piastuje. Stąd bierze się cały szereg niewłaściwych zachowań. Niechęć do osoby piastującej urząd prowadzi do osłabienia szacunku dla samego urzędu.” (x. Stehlin, „Papież i papiestwo”). „Nasza zasada jest jednak zbyt jasna i zbyt konkretna na to, by dopuszczać jakieś błędne ujęcie.Czytaj więcej