Targowica Tag

a
Dzisiejsza Targowica używa sloganu „zagrożonej demokracji”. Zamiast do Moskwy apeluje do Brukseli. Motywacje są jednak takie same: obrona swoich interesów i utraconych przywilejów. Nie są to dziś przywileje magnackie, ale partyjne. Wszyscy zapewne pamiętamy z podręczników szkolnych co to była Targowica, ale warto przypomnieć tę historię. Kiedy stronnictwo reform doprowadziło do uchwalenia w 1791 roku konstytucji 3go maja, która ukrócała nadmierne przywileje szlachty i prowadziła do pozytywnej reformy państwa, znalazła się grupa niezadowolonych, którzy niby w imię obrony „zagrożonej wolności”, ale faktycznie w obronie własnych interesów, zawiązali konfederację w Targowicy.Czytaj więcej
OKO ILUMINATÓW

Opublikowano Maj 3, 2015Przez JanW Polska

Święto 3 maja to święto żydomasonerii

Jeszcze o Konstytucji 3 maja – „3 maja to święto masonów”. „A skoro tak, skoro konstytucja 3 go maja przez tę ryzykowną reformę  przyspieszyła zgubę państwa, po cóż jej dzisiaj święcimy pamiątkę?” „Tylko prawdą a pracą naród żyje i dźwiga się,  a kłamstwo jak opium upaja, truje i usypia”. (ks. Walerian Kalinka) Zadziwiające, jak wielu Polaków jest przekonanych do Kołłątajowsko- Lelewelowskiej   wersji   historii   Polski ,  a  zwłaszcza okresu Sejmu 4-letniego  i Konstytucji 3-go Maja 1791 roku. Schemat jest ustalony; nowoczesnej Konstytucji mającej uzdrowić państwo uchwalonej przez patriotów  — Czytaj więcej