szwedzki kościół judeomasońsko-państwowy Tag

a,a
Szatańskie opętanie heretyków czyli luteranie w Szwecji zdecydowali dłużej nie mówić o Bogu w rodzaju męskim. Szwedzki „kościół” luterański podjął decyzję i wezwał „duchowieństwo” do korzystania, dla określenia Boga, z wyłącznie neutralnych genderowo słów. O tym fakcie informuje gazeta „The Washington Post”. Odtąd szwedzkim chrześcijanom zaleca się rezygnację z „męskich” słów w rodzaju „Pan (Lord)” i „On”.   Korzystanie z genderowo neutralnego słowa „Bóg” jest dopuszczalne. Taka decyzja została podjęta 23 listopada na zgromadzeniu 251 osób „kościelnego” soboru, który jest najwyższym organem prawodawczym „kościoła” Szwecji. Decyzja zacznie obowiązywać od DniaCzytaj więcej