szariat Tag

a
Komentarz: materiały wideo w źródle. Wzrastająca popularność sądów szariatu w UK powoduje rosnące zaniepokojenie co do pojawiania się równoległego systemu sprawiedliwości. Władze mówią, że prowadzą ocenę tego procesu. Eisa Ali z RT przygląda się argumentom tych przeciwnych i przychylnych temu systemowi. Rady szariatu w UK mówią, że zajmują się ściśle rodzinnymi kwestiami, takimi jak małżeństwa i walki o opiekę nad dziećmi, ale jest obawa, że stanowią równoległy system prawny. „Wierzymy, że sądy szariatu dyskryminują kobiety, w szczególności kobiety muzułmańskie”, powiedziała dla RT Nazira Mahmari z Organizacji Praw Kobiet Irańskich iCzytaj więcej