Stymulacja Mózgu Tag

mozg_fotolia650
Amerykańska agencja DARPA zainteresowała się potencjalnymi korzyściami, wynikającymi ze stymulacji elektrycznej mózgu. Agencja rządowa finansuje liczne badania, aby ostatecznie zbudować stymulator mózgu, który zwiększy możliwości umysłowe żołnierzy. Od dłuższego czasu mówi się, że stymulując prądem elektrycznym konkretne obszary mózgu można uzyskać pozytywne efekty np. w nauce. Niektóre wyniki badań wskazują, że w ten sposób można ułatwić przyswajanie wiedzy, zwiększyć kreatywność a nawet leczyć depresję. Wciąż jednak nie wiadomo czy rażenie mózgu prądem niesie ze sobą jakieś negatywne konsekwencje. Dlatego w zeszłym roku neurobiolodzy wyraźnie ostrzegli, aby ludzie dla własnego bezpieczeństwaCzytaj więcej
pray-bedside
Bezinwazyjna praktyka pozwala stymulować mózg i czasowo stłumić ludzkie myśli dotyczące Boga czy patriotyzmu. Naukowcy używając metalowej cewki stworzyli silne pole magnetyczne wokół przyśrodkowej kory czołowej mózgu, która jest aktywna w przypadku zagrożenia oraz stymuluje ludzkie przekonania i poglądy.  Pod wpływem silnego impulsu magnetycznego naukowcom udało się zminimalizować działanie przyśrodkowej kory czołowej mózgu [posterior Medial Frontal Cortex (pMFC)], która jest odpowiedzialna za przekonania religijne i wiarę w Boga. Bezinwazyjna praktyka nazywana Trancranial Magnetic Stimulation według naukowców może okazać się pomocna w leczeniu objawów depresji.  Pod wpływem silnej dawki magnetycznego impulsu skierowanego bezpośrednio do mózgu, aż oCzytaj więcej