stosunki Tag

a
Drodzy redaktorzy, przesyłamy Wam nasz list – ogłoszenie roku 2016 rokiem przebaczenia wśród słowiańskich narodów, i chcielibyśmy prosić Was o jego opublikowanie. Z wyrazami szacunku i wdzięczności Sekretariat Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu ———————————————————————- Ogłoszenie roku przebaczenia wśród słowiańskich narodów Oto tym Bizantyjski Katolicki Patriarchat w apostolskim i proroczym autorytecie ogłasza ten 2016 rok rokiem wzajemnego przebaczenia dla słowiańskich narodów – Polski, Ukrainy i Rosji. Przyczyna: Jeśli nazywamy się chrześcijanami, to musimy wzorować się Boga naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy Jemu w ręce urażały gwoździ, On modlił się: „Ojciec, przebacz im, bo nieCzytaj więcej