starsi bracia w wierze Tag

a
Obserwujcie relacje „kim jestem by osądzać” papieża z jego „nikt nie osądza Izraela” ‚braćmi w wierze’, i jest jasne, że ten szalenie nieproporcjonalny układ wspierający ‚dialog’ był zawsze układem służącym całkowitej defraudacji. Istnieje kilka zadań pozostałych dla papieża Franciszka żeby zrealizować przez Novus Ordo obalenie katolicyzmu w rubryce ‚pojednawczych gestów’, które nie robią nic poza ośmielaniem liderów judaizmu, megalomanów bogobójstwa, że oni mają domagać się uznania ich szatańskiej władzy i arogancko odrzucać wszystkie inne. W przypadku braku prawdziwego sędziego w osobie wikariusza Chrystusa, papieża, ktoś inny będzie sądził w jegoCzytaj więcej