Sławik Kraszennikow Tag

a
PROROCTWA 10-LETNIEGO SŁAWIKA (WIACZESŁAWA KRASZENNIKOWA) Na portalu Moskwa III Rzym:   http://3rm.info/22384-bog-govorit-izbrannikam-svoim-na-17-oe.html 17 marca 2012 r. БОГ ГОВОРИТ ИЗБРАННИКАМ СВОИМ… Праведный отрок Вячеслав. Автор – Николай Неустроев BÓG MÓWI DO WYBRAŃCÓW SWOICH… ŚWIĄTOBLIWY CHŁOPCZYK WIACZESŁAW. Autor – Nikołaj Nieustrojew Według przepowiedni Proroka Joela: 17 W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny. 18 Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowaliCzytaj więcej