shoa Tag

a
Bronisław Komorowski wzorem swoich trzech poprzedników – L.Wałęsy, A.Kwaśniewskiego i L.Kaczyńskiego pielgrzymuje do Izraela. Te “sentymentalne” podróże  oznaczały dla Polski eskalację kolejnych żydowskich żądań o zwrot tzw. utraconych majątków żydowskich podczas II WŚ w sytuacji, gdy jednocześnie wzrastał drenaż polskiego majątku narodowego przez żydowskich “inwestorów” w wyniku tzw. transformacji ustrojowej po roku 1989. Temu procesowi  towarzyszy także coraz większa pewność , z jaką żydowska diaspora wysuwała i wysuwa swoje “odszkodowawcze” postulaty ustami przedstawicieli swojego rządu lub liderów Światowego Kongresu Żydów. Dzieje się to dodatkowo  w atmosferze reżyserowanych oskarżeń o antysemityzmCzytaj więcej