Najnowsze

sanhedryn Tag

a111
 „Wszystko może się zmienić w ciągu jednej nocy”. Odradzający się w Izraelu Sanhedryn wybrał arcykapłana a także zwrócił się do Putina i Trumpa z apelem o odbudowanie żydowskiej Trzeciej Świątyni. Ponadto żydzi już mówią o ujawnieniu się       moshiacha-Antychrysta. http://wolna-polska.pl/wiadomosci/sanhedryn-prosi-putina-trumpa-o-zbudowanie-iii-swiatyni-jerozolimie-2016-11 ———————————————————————————————————————- Uczyniono niedawno ważny krok w procesie przywracania kultu świątynnego. Odradzający się w Izraelu Sanhedryn wybrał rabina Barucha Kahane następnym arcykapłanem (Cohen Gadol). Wybór ten został dokonany jako środek zapobiegawczy dla obchodów święta Yom Kipur. Jeżeli zmieni się sytuacja polityczna i żydom zostanie przyznany dostęp do Wzgórza ŚwiątynnegoCzytaj więcej
a
Obserwujcie relacje „kim jestem by osądzać” papieża z jego „nikt nie osądza Izraela” ‚braćmi w wierze’, i jest jasne, że ten szalenie nieproporcjonalny układ wspierający ‚dialog’ był zawsze układem służącym całkowitej defraudacji. Istnieje kilka zadań pozostałych dla papieża Franciszka żeby zrealizować przez Novus Ordo obalenie katolicyzmu w rubryce ‚pojednawczych gestów’, które nie robią nic poza ośmielaniem liderów judaizmu, megalomanów bogobójstwa, że oni mają domagać się uznania ich szatańskiej władzy i arogancko odrzucać wszystkie inne. W przypadku braku prawdziwego sędziego w osobie wikariusza Chrystusa, papieża, ktoś inny będzie sądził w jegoCzytaj więcej
a
Organizowanie zła Kiedy Napoleon wydał rozkaz wskrzeszenia starożytnego sanhedrynu w 1807 roku, europejskie żydostwo przyjęło tę wiadomość jako „radosną niespodziankę”. Oficjalnie ten sanhedryn nazwano “Le Grand Sanhedrin de Napoleon” i odbył się 20 października w urzędzie miasta Paryża pod przywództwem rabina Dawida Sintzheima. Udział w posiedzeniu wzięli: Centralny Konsystorz składający się z 2 Żydów i 3 rabinów. Do tego odtworzonego Sądu Żydowskiego dołączyło 75 rabinów z każdej części Europy. Starożytny sanhedryn był najwyższym religijnym organem w Palestynie za czasów Chrystusa. To sanhedryn pod przywództwem żydowskich kapłanów służących w świątyni wydałCzytaj więcej
a

Opublikowano Luty 1, 2014Przez a303W Samoobrona w infowar

Talmud Zdemaskowany

Prezentujemy Państwu najlepszą i jedyną tak bogatą pracę w języku polskim demaskującą rabiniczne nauki Talmudu Babilońskiego (słowo talmud z j. hebr. znaczy nauka). Zachęcamy do czytania i pobierania e-booka na dyski twarde oraz do jego rozpowszechniania: EPILOG Łaskawy Czytelniku: W niniejszej pracy zacytowałem tylko bardzo niewiele ksiąg talmudycznych odnoszących się do chrześcijan. Dla zachowania zwięzłości tekstu i oszczędzenia wrażliwej duszy, pominąłem wiele innych, które mogłyby zostać włączone. Ale teksty, które zacytowałem, powinny wystarczyć, żeby wykazać, jak fałszywe są twierdzenia żydów, gdy mówią, że w Talmudzie nie ma nic, co uczyCzytaj więcej
a
Fragment książki Izraela Shahaka pt: „Żydowskie dzieje i religia. Żydzi i goje – XXX wieków historii”. W rozdziale III wyjaśniałem, że halacha, to znaczy zbiór przepisów prawnych judaizmu klasycznego – stosowany w praktyce przez wszystkich żydów od początku wieku IX do końca XVIII i zachowany do dzisiaj w formie judaizmu ortodoksyjnego – opiera się zasadniczo na Talmudzie Babilońskim. Jednakże ze względu na ogromną złożoność dysput prawnych zapisanych w Talmudzie konieczne było stworzenie prostszej i łatwiejszej w korzystaniu kodyfikacji prawa talmudycznego. Zadania tego podjęły się kolejne pokolenia uczonych rabinów. Niektóre zCzytaj więcej