Najnowsze

rewolucja bolszewicka Tag

a1,0

Opublikowano Luty 19, 2016Przez a303W Dziennikarstwo śledcze

Żydzi a rewolucja rosyjska

Elitą bolszewików byli rewolucjoniści pochodzący z narodu żydowskiego zamieszkującego Rosję. Również inne odłamy rewolucjonistów były kierowane przez Żydów. Żydzi rosyjscy w dążeniu do zdobycia władzy w Rosji byli popierani przez całą światową społeczność żydowską. Ciekawy jest proces prowadzący do przekształcenia ofiar trwających wieki prześladowań w przywódców rewolucji i katów ofiar rewolucji. Opisuję ten proces poniżej. Diaspora żydowska w Rosji liczy obecnie 800000 ludzi ale wielu Żydów rosyjskich wyemigrowało do Izraela i do USA. Prawdopodobnie w Rosji carskiej Żydzi byli liczniejsi bo od wieków uciekali na wschód przed pogromami w zachodniejCzytaj więcej
a

Opublikowano Maj 18, 2015Przez JanW Świat

Religia globalnego kaganatu

O autorce: Tatiana W. Graczowa – politolog, kandydat nauk pedagogicznych, docent, – na stanowisku kierowniczym w Katedrze Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, wieloletni pracownik naukowy Centrum Badań Wojskowo-Strategicznych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Ksenofobia Talmudu i Kabały jako siła napędowa nowego porządku świata Oddanie suwerenności drogą zniszczenia religii tradycyjnych. W celu utworzenia religii globalnej Chazarowie wykorzystują właśnie zasadę „globalizacji poprzez regionalizację”. Zasada ta potwierdziła swoją skuteczność podczas budowy nowego politycznego i ekonomicznego ładu, kiedy kraje, oddawszy swoją polityczną i ekonomiczną suwerenność, zgodziłyCzytaj więcej
syjonizm

Opublikowano Luty 14, 2015Przez Work Buy Consume DieW Świat

Syjonistyczny plan Władzy Światowej

Komentarz: Lektura obowiązkowa. Uprzejmie prosimy o jej kopiowanie i rozpowszechnianie. Materiał można ściągnąć także w formacie PDF pod linkiem. Ukłony i podziękowania dla Work Buy Consume Die za kawał świetnej pracy.  Redakcja. Wstęp – o Russel’u Maguire Zanim magazyn American Mercury dostał się pod obecne właścicielstwo, był własnością i pod kontrolą znakomitego patrioty o nazwisku Russel Maguire. Był to człowiek zamożnej i inteligentnej inicjatywy biznesowej. Zaniepokoił się on tym, co poznał jako Główny Plan Syjonizmu dla Władzy Światowej. Rękopis z udokumentowanymi badaniami dostał się w jego ręce i miał on odwagę goCzytaj więcej
ar

Opublikowano Luty 24, 2014Przez JanW Rosja

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.9

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.9 „NOWA WOJNA”NIEUNIKNIONA Zadania historyczne naszego narodu Wojna sieciowa przeciwko Hierarchii Globalna sieć niewidzialnej Chazarii to istniejąca paralelnie do widzialnej struktury międzypaństwowej formacja cieni, która w szybkim tempie urzeczywistnia się, pozyskuje realne geopolitycz­ne zarysy, wchłaniając relikty państw zniszczonych przez Chazarów. Do procesu tej materializacji wciągnięto ogromną liczbę komórek sieci globalnej, które specjalizują się w wykonywaniu określonych zadań: politycznych, ekonomicznych, wojskowych i religijnych. Do przyjścia Antychrysta działalność tej sieci jest koordynowana przez trzy centra: Komisję Trójstronną, Klub Bilderberg i Radę Stosunków Międzynarodowych. Ich ostateczny cel to utworzenie imperiumCzytaj więcej
aq3

Opublikowano Luty 20, 2014Przez JanW Rosja

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.7

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.7 Chazarscy bankierzy przeciwko państwowości amerykańskiej Wiele ludzi uważa, że kryzys dolara oraz kryzys USA to zjawiska mające wzajemny związek. Z uwagi na kryzys finansowy w USA oczekuje się masowych niepokojów. Możliwe, że w celu ich tłumie­nia, jak mówią eksperci, z naruszeniem prawa z 1878 r. obecnie w USA tworzone są tzw. siły błyskawicznego działania na teryto­rium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jest to robione zgodnie z tymże samym prawem o gotowości do terroryzmu. Można upiec dwie pieczenie jednocześnie. Rząd ma się czym denerwować. Jak poinformowała „Washington Post”:Czytaj więcej
aq3

Opublikowano Luty 18, 2014Przez JanW Rosja

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.6

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.6-Tatiana Graczowa Globalne plany Chazarii Problem Rosji jako państwa polega na tym, że przeciwstawia się jej imperium, które realizuje głównie zadania religijne i ma na względzie wyjątkowo cele religijne, i to im podlega cała polityka oraz gospodarka, cała struktura imperium. Niewidzialna Chazaria materializuje się poprzez duchową konsolidację. Natomiast nasza władza robi wszystko na odwrót. Zaaferowana jest polityką, gospo­darką. I wysiłki te mają w najwyższym stopniu niekonsekwentny, w wielu przypadkach awaryjny charakter, który świadczy o niedo­statku wielkiej strategii w elementarnej strukturze państwa (nie mó­wię imperium). Na dodatek wszystkoCzytaj więcej
aq3

Opublikowano Luty 17, 2014Przez JanW Rosja

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.5

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.5 Rothschildowie – klan chazarski na służbie u Antychrysta   Ten, kto kontroluje zasoby pieniędzy w jakimkolwiek kraju, jest absolutnym gospodarzem całego przemysłu i handlu. I, kiedy zaczynacie rozumieć, że cały ten system jest bardzo łatwy do skontrolowania w ten czy inny sposób przez kilku bardzo potężnych ludzi na górze, stanie się dla was zrozumiałe, jak powstają okresy inflacji i depresji ekonomicznej. Prezydent USA James Garfiel Kilka tygodni po tym oświadczeniu został zamordowany 12 lipca 1818 roku Rothschildowie to rozwidlony klan bankierów, którego historia sięga odległych wieków,Czytaj więcej
aq3

Opublikowano Luty 17, 2014Przez JanW Rosja

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.4

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.4 Neokoni przeciwko Rosji Syjonizm dokładnie tak samo jak neokonserwatyzm to ruch chazarski. O dominancie etnicznej neokonserwatyzmu bardzo dużo pisa­ły w Ameryce praktycznie wszystkie większe Agencje Informacji Międzynarodowej. Wyjątkowo najmocniejsza grupa lobbująca w Kongresie Amerykań­skim to Amerykańsko-Izraelski Komitet ds. Stosunków Międzyna­rodowych (AIPAC – The American Israel Public Affairs Commitee). Przed tą strukturą zdają sprawozdanie prezydenci amerykańscy, jej to właśnie za wszelką cenę chcą przypodobać się wszyscy ci, którzy ubiegają się o to stanowisko. Obama nie był tu wyjątkiem. Neokonserwatyści uzyskali to, że interesy Izraela stały się intere­samiCzytaj więcej
aq3

Opublikowano Luty 16, 2014Przez JanW Rosja

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.3

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.3. KONSTRUKCJA DYKTATURY GLOBALNEJ Właściwości współczesnej geopolityki Architekci i wykonawcy Wojna w Osetii Wojna w Osetii Południowej zmieniła sytuację na świecie, a dokładniej skrajnie odsłoniła rozmieszczenie sił, uczyniła je wyrazistym i jasnym. A co stało się ostatecznie wyraziste i jasne dla narodu? Rosja znajduje się w izolacji politycznej, ponieważ praktycz­nie nikt nie wyraził poparcia jej działań w Osetii, nie zważając na oczywistość sytuacji. Po raz kolejny potwierdziły się słowa Alek­sandra III, że Rosja ma tylko dwu sojuszników – jest to jej armia i flota. Co jeszcze przejawiłoCzytaj więcej
aq3

Opublikowano Luty 16, 2014Przez JanW Rosja

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.2

Święta Ruś przeciwko Chazarii-cz.2 „Nie zhańbimy rosyjskiej ziemi” Z twardą wiarą w miłość Bożą niezachwianie przeświadczeni w ostatnim zwycięstwie będziemy spłacać nasz święty obowiązek obrony Ojczyzny do końca  i  nie zhańbimy rosyjskiej ziemi. Car Nikołaj II Podczas jednego z licznych bankietów generał armii rosyjskiej, bohater wojny rosyjsko-tureckiej (1877- 1878) Michaił Dmitrijewicz Skobelew wystąpił ze wspaniałym przemówieniem: „Doświad­czenie ostatnich lat przekonało nas – jeśli człowiek rosyjski przypad­kiem przypomni sobie, że dzięki historii mimo wszystko należy do narodu wielkiego i silnego, jeśli, zachowaj Boże, ten sam czło­wiek przypadkiem przypomni sobie, że naródCzytaj więcej