rekonstrukcja rządu Tag

a
Postaram się nie przeklinać. Robię to w pewnej intencji, ale i tak wiem, że każde małe złe, nadal złe jest i niczemu dobremu nie służy. Tak więc oby… Natomiast raz uczynione wielkie zło przeciwko Bogu i Dobru, przeważnie skazuje człowieka na upadek…chyba że następuje skrucha. Niestety, również przeważnie mamy do czynienia z jej przeciwnością, a więc kamienną zatwardziałością w grzechu i pysze. Takie coś dzieje się i obok nas, w naszych małych światach, ale ma miejsce także ze strony ‘władzy co jest tylko siłą’ – by znowu zacytować Poetę. Śmieszność,Czytaj więcej