redukcja Tag

Opublikowano Marzec 27, 2012Przez a303W Świat

Redukują Armię Ukraińską o połowę

Komentarz: Redakcja SS pragnie zwrócić uwagę niezorientowanym, że we wszystkich prowincjach żydomasońskiego, Nowego Państwa Światowego, będą stacjonowały kontyngenty zbrojne Armii Światowej imitujące narodowe siły zbrojne danej prowincji, o potencjale umożliwiającym jedynie tłumienie buntów ludności autochtonicznej lub umożliwiającym udział w ekspedycjach karnych do innych, zbuntowanych prowincji. Oczywiście na początku język miejscowy będzie zachowany a także dystynkcje. Ale na krótko. Oczywiście „reforma” Armii Ukraińskiej to tworzenie ukraińskiego kontyngentu Armii Światowej. W prowincji nadwiślańskiej ten proces jest dawno zakończony a wynikiem tego są wyprawy krajoznawcze miejscowych najemników. Źródło: http://shturmnovosti.com/view.php?id=35062 Data publikacji: 26.03.2012 Tłum.Czytaj więcej